Uitgedaagd!

Via ons programma Geloof en gezondheid geven wij aandacht aan verschillende thema’s, waaronder bezieling. De stille tijd uitdaging is hier een onderdeel van. Danielle Koudijs (Power to the Mama’s) daagt u 6x uit verbonden te zijn. De uitdagingen komen uit het #powerbook In verbinding.

Danielle Koudijs,  credits Ditta van Gent fotografie

Doe elke week een stille tijd uitdaging

Als u zich aanmeldt voor ons programma, krijgt u 6 weken lang een e-mail van ons. Met daarin elke week 1 uitdaging van Danielle Koudijs uit het #powerboek In verbinding. Voor meer verdieping delen we tips voor het volgen van projecten of boeken.

In verbinding met God: alles begon met een verbond

Waarom is dat zo belangrijk, in verbinding zijn? En wat betekent dat eigenlijk? Verbinding zorgt ervoor dat u beter in balans blijft. Het begint daar met verbinding met uzelf. Maar ook is verbinding met God voor ons belangrijk.

Want als u zich met Hem verbonden voelt:

  • bent u nooit alleen
  • kunt u leren gevoelig(er) te worden voor Zijn leiding
  • groeit uw vertrouwen in Hem

In deze uitdaging onderzoekt u hoe dat dan werkt

Verbonden zijn met Hem. Belangrijkste om te weten is dit: alles begon met Zijn verbond met ons. Vanaf dag 1 dat God de mens schiep, zijn wij al bedoeld voor relatie met Hem.

Maak kennis met Daniëlle Koudijs

Daniëlle is getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen. Na de geboorte van haar 2e kind voelde zij zich door God geroepen haar ervaringen als moeder te delen. Op haar platform Power to the Mama’s deelt zij eerlijke verhalen en tips van en voor moeders. Ook schrijft ze boeken, waaronder het #powerboek In verbinding met een stille tijd challenge. Met haar toestemming hebben wij hier 7 uitdagingen van geplaatst. 

God blijft manieren zoeken om met ons te verbinden

De eerste die de verbinding tussen God en de mens verstoorde, waren wij mensen. Ja ja, Eva in de Hof van Eden besloot van de verkeerde boom te eten. Adam stond ernaast en keer ernaar. Dat was het begin van de ellende, kunnen we nu wel concluderen. Die problemen in de Hof van Eden, waren zeker niet het einde. Want met dat daar iets moois kapot ging, ontstond er ook iets anders moois. Dat gaan we deze week ontdekken.

‘De Heer zegt: ‘Ik zal een eind maken aan de gevangenschap van het volk Israël. Ik zal weer goed zijn voor hun steden. En de stad Jeruzalem zal herbouwd worden op haar fundamenten. De burcht zal weer op zijn oude plaats opgebouwd worden. Mijn volk zal Mij danken en prijzen en ze zullen feestvieren. Ik zal ervoor zorgen dat mijn volk steeds groter wordt, en niet kleiner. Ik zal hen groot en machtig maken, en niet machteloos. Ze zullen weer zijn als vroeger en dicht bij Mij leven. Al hun vijanden zal Ik straffen. Er zal een Koning uit hen geboren worden en Ik zal zorgen dat Hij dicht bij Mij zal leven. Hij zal naar Mij toe komen. Wie zal van harte zo dicht bij Mij durven komen? zegt de Heer. Dan zullen jullie mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn.’ (Jeremia 30:18-22).

Weet u wat mij zo raakt in deze tekst? God blijft zich uitstrekken naar ons. Wat we ook doen. Als we met een oprecht hart voor Hem staan, maakt Hij het weer goed met ons. Dat is onze God van Liefde.

God zoekt altijd een verbinding

Die hunkering naar verbinding, begon al in de Hof van Eden. Daar was het eerste verbond dat God sloot tussen de mens en Hem. Daarna sloot God nog een aantal verbonden met ons, bijvoorbeeld Noachs verbond waarbij Hij de mens nog een kans wilde geven. Het laatste (en nog steeds geldende verbond!) sloot Hij heel wat jaren later, met Jezus. Hij wordt niet voor niets de laatste Adam genoemd door Paulus.

Tussen de eerdere verbonden en het laatste verbond door Jezus, zit een groot verschil. Lees maar in 1 Korintiërs 15:45: Dat staat ook in de Boeken: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’ Maar de laatste Adam (= Jezus) werd een levendmakende Geest.

Jezus verbindt ons met God. Door Hem, zijn wij één met Hem. Dat is de verbinding die eerder niet kon worden gemaakt, maar door wat Jezus heeft gedaan wél mogelijk is. Jezus zegt dit er zelf over in Johannes 17:20-23a: ‘En Ik bid U niet alleen voor déze mannen. Maar Ik bid U ook voor de mensen die in Mij zullen geloven door wat deze mannen hun zullen vertellen. Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn. En net zoals U en Ik één zijn, Vader, zo zullen zij één zijn met Ons. Zo zullen de mensen geloven dat U Mij heeft gestuurd. En dezelfde macht en kracht die U aan Mij heeft gegeven, heb Ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met hen en U bent één met Mij.’

Door ons geloof in Jezus, is de verbinding tussen God en ons gegarandeerd voor nu en altijd. GEGARANDEERD. U bent en blijft altijd verbonden als u een kind van God bent. Hoe mooi is dat!

#Powerbook in verbinding

Paperback

€14,95

informatie en bestellen

Ook interessant