Christelijke zorg

Ieder leven is waardevol. Ook als dat leven in de ogen van mensen niet zo perfect is. We willen mensen graag helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf en anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar te brengen. Via ons programma Zorgen voor elkaar, via vergoedingen voor christelijke zorg, services en handige middelen.

Vooral bij heftige gebeurtenissen in uw leven is het belangrijk dat de zorgverlener u begrijpt. En ook snapt waarom u bepaalde keuzes maakt. Wij helpen u bij het vinden van christelijke zorgverleners. Ook bieden we online christelijke zelfhulp aan.

Zwanger (worden)

Benieuwd naar onze vergoedingen? In onze aanvullende verzekeringen vindt u (extra) kraamzorg en huishoudelijke hulp, natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden. En u kunt kiezen voor IVF en ICSI waarbij restembryo's kunnen worden voorkomen.

Geestelijke gezondheidszorg

Veel mensen hebben te maken met psychische problemen. Van lichte problemen tot problemen met ernstige gevolgen. Juist bij geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat de zorg aansluit bij uw geloof.

Verpleging en verzorging

Heeft u thuis zorg nodig? Of wilt u op krachten komen in een herstellingsoord? Of bent u op zoek naar passende zorg rondom het levenseinde? Wij helpen u om de juiste zorg te vinden. Zorg die bij u past.

Programma: Zorgen voor elkaar

De Bijbel laat ons zien hoe belangrijk het is om voor onszelf en elkaar te zorgen. Wij helpen u daarbij. Het programma Sterke relaties, gesprekskaartjes, podcasts en het 6-weken programma Geloof en gezondheid zijn hier mooie voorbeelden van.

Vind een (christelijke) zorgverlener

Wij helpen u graag bij het vinden van zorgverleners. In onze Zorggids staan alle algemene en christelijke zorgverleners met een contract. Via Ikzoekchristelijkehulp.nl vindt u nog meer zorgverleners en leest u ervaringen.

Certificaat Christelijke Zorg

Het certificaat is een bewijs dat een organisaties of zorgverlener werkt vanuit een christelijke basis. Het belooft u professionele zorg met aandacht voor uw geloof. Dit certificaat geldt soms als voorwaarde voor vergoeding.

Vergoedingenwijzer

In de vergoedingenwijzer ziet u welke zorg we vergoeden. En vanuit welke verzekering. De vergoedingen staan per thema bij elkaar. Christelijke zorg en ethische principes herkent u aan het Ichthusvisje.

Zorgbemiddeling christelijke zorg

Met de service Pro Life Zorgcoach helpen wij u bij het vinden en regelen van de beste zorg. Ook bij christelijke zorg. Bijvoorbeeld bij IVF, psychische hulp (ggz) en thuiszorg. Maak gerust gebruik van deze service. 

Waardevolle verhalen

Soms horen we verhalen die ons raken. Die willen we graag met u delen. Verhalen met een lach en een traan. Verhalen die inspireren of prikkelen. Verhalen van zorgverleners, klanten, christenen, patiënten en medewerkers.