Christelijke zorg

Ieder leven is waardevol. Ook als dat leven in de ogen van mensen niet zo perfect is. We willen mensen graag helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf en anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar te brengen. Via ons programma Zorgen voor elkaar, via vergoedingen voor christelijke zorg, services en handige middelen.

Vooral bij heftige gebeurtenissen in uw leven is het belangrijk dat de zorgverlener u begrijpt. En ook snapt waarom u bepaalde keuzes maakt. Wij helpen u bij het vinden van christelijke zorgverleners. Ook bieden we online christelijke zelfhulp aan.

Zwanger (worden)

Er zijn allerlei vergoedingen bij zwangerschap, geboorte en kinderen. U kunt kiezen voor christelijke zorg. Ook hebben wij speciale afspraken gemaakt over IVF en ICSI op een christelijk verantwoorde manier.

Geestelijke gezondheidszorg

Veel mensen hebben te maken met psychische problemen. Van lichte problemen tot problemen met ernstige gevolgen. Juist bij geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat de zorg aansluit bij uw geloof.

Verpleging en verzorging

Heeft u thuis zorg nodig? Of wilt u op krachten komen in een herstellingsoord? Of bent u op zoek naar passende zorg rondom het levenseinde? Wij helpen u om de juiste zorg te vinden. Zorg die bij u past.

Zorgen voor elkaar

De Bijbel laat ons zien hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen. Met ons programma Zorgen voor elkaar moedigen wij mensen aan. Onze relatieavonden, gesprekskaartjes en podcasts zijn hier mooie voorbeelden van.

Vind een (christelijke) zorgverlener

Wij helpen u graag bij het vinden van zorgverleners. In onze Zorggids staan alle algemene en christelijke zorgverleners met een contract. Via Ikzoekchristelijkehulp.nl vindt u nog meer zorgverleners en leest u ervaringen.

Keurmerk Christelijke Zorg

Het Keurmerk Christelijke Zorg belooft u professionele zorg met aandacht voor uw geloof. Dit keurmerk geldt soms als voorwaarde voor een vergoeding, zoals bij psychosociale hulp. Ontdek de extra waarde van dit keurmerk.

Vergoedingenoverzicht

In het vergoedingenoverzicht ziet u welke zorg we vergoeden. En vanuit welke verzekering. De vergoedingen staan per thema bij elkaar. Er is ook een tegel voor christelijke zorg en voor ethische principes.

Zorgbemiddeling christelijke zorg

Met de service Pro Life Zorgcoach helpen wij u bij het vinden en regelen van de beste zorg. Ook bij christelijke zorg. Bijvoorbeeld bij IVF, psychische hulp (ggz) en thuiszorg. Maak gerust gebruik van deze service. 

Waardevolle verhalen

Soms horen we verhalen die ons raken. Die willen we graag met u delen. Verhalen met een lach en een traan. Verhalen die inspireren of prikkelen. Verhalen van zorgverleners, klanten, christenen, patiënten en medewerkers.