Christelijke zorg

U kunt rekenen op christelijke zorg, in elke fase van uw leven. Christelijke zorg gaat uit van Bijbelse normen en waarden. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgverleners.

Vooral bij heftige gebeurtenissen in uw leven is het belangrijk dat de zorgverlener u begrijpt. En ook snapt waarom u bepaalde keuzes maakt. Wij zorgen ervoor dat christelijke zorg beschikbaar is. En helpen u graag bij het vinden van deze zorg. Ook bieden we online christelijke zelfhulp aan.

Zwanger (worden)

Er zijn allerlei vergoedingen bij zwangerschap, geboorte en kinderen. U kunt kiezen voor christelijke zorg. Ook hebben wij speciale afspraken gemaakt over IVF en ICSI op een christelijk verantwoorde manier.

Geestelijke gezondheidszorg

Veel mensen hebben te maken met psychische problemen. Van lichte problemen tot problemen met ernstige gevolgen. Juist bij geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat de zorg aansluit bij uw geloof.

Verpleging en verzorging

Heeft u thuis zorg nodig? Of wilt u op krachten komen in een herstellingsoord? Of bent u op zoek naar passende zorg rondom het levenseinde? Wij helpen u om de juiste zorg te vinden. Zorg die bij u past.

Zorggids

In de Zorggids staan alle zorgverleners waarmee wij afspraken hebben. Dit noemen we gecontracteerde zorgverleners. U herkent de christelijke zorgverleners aan het Ichthus visje achter hun naam.

Ikzoekchristelijkehulp.nl

Christelijke zorgverleners vindt u op ikzoekchristelijkehulp.nl. Er is een breed aanbod. Zoals psychologen, mediators, pedagogisch medewerkers, zorgboerderijen en fysiotherapeuten.

Keurmerk Christelijke Zorg

Het Keurmerk Christelijke Zorg stelt extra eisen aan identiteit. Het biedt garantie voor professionele zorg, met aandacht voor uw geloof. Soms is het keurmerk een voorwaarde voor vergoeding.

Vergoedingenoverzicht

In het vergoedingenoverzicht ziet u welke zorg we vergoeden. En vanuit welke verzekering. De vergoedingen staan per thema bij elkaar. U vindt zo snel de zorg die u zoekt. Onze onderscheidende vergoedingen herkent u aan symbolen.

Zorgbemiddeling christelijke zorg

De Zorgcoach helpt en begeleidt u bij uw zorgvragen. En ook bij het vinden van christelijke zorg. Bijvoorbeeld bij IVF, psychologische hulp (ggz) en thuiszorg. Maak gerust gebruik van deze service.

Magazine Liv

In ons zorgmagazine Liv (Leven in verwondering) besteden wij aandacht aan christelijke zorg. Wat houdt christelijke zorg in en hoe beleven mensen christelijke zorg?