Stille uitdaging 1: God verbindt generaties

Via ons programma Geloof en gezondheid geven wij aandacht aan verschillende thema’s, waaronder bezieling. De stille tijd uitdaging is hier een onderdeel van. Danielle Koudijs (Power to the Mama’s) daagt u 6x uit verbonden te zijn. De uitdagingen komen uit het #powerbook In verbinding.

Danielle Koudijs,  credits Ditta van Gent fotografie

Uitdaging 1: God verbindt generaties

En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw. God zegende hen en zei tegen hen: ‘Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren.’

Dat God de verbinding met ons op het oog heeft, blijkt uit meerdere gebeurtenissen uit de Bijbel. Ik noem er hier 3:

  1. De eerste verbinding die God legde met ons als mens, is door ons te scheppen. Hij heeft ons gemaakt, als laatste van alles dat Hij had gemaakt. In vers 31 leest u: En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. En in Genesis 2:7 leest u dat God de mens zijn levensadem inblies in zijn neus.
  2. God zei tegen Adam en Eva ‘krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen’. Het was Zijn bedoeling om meerdere generaties te maken.
  3. Ondanks dat Adam en Eva er in de hof van Eden al een potje van maakten, houdt God nog steeds van ons als mens. Hij kijkt nog steeds naar ons en vindt ons nog steeds goed. Daarom stuurde Hij Jezus naar aarde om ons via Hem opnieuw te verbinden met God.
    Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

God heeft ons geschapen uit liefde. En Hij blijft opties creëren om te verbinden met Hem, omdat Hij ons het liefste dicht bij zich heeft. Toch vinden we het vaak lastig omdat God te ver weg voelt. Of we ons niet goed genoeg vinden. Probeer u dan eens te verplaatsen in Adam en Eva, de eerste mensen. Zij waren er als eerste en enige. Toch verprutste ze het, ondanks dat ze zo dicht bij God stonden. En toch heeft God ook die verbinding hersteld. Dat wil Hij met u ook!

Opdracht

Vraag uzelf vandaag eens af:

  • Hoe verbonden voel ik mij wel of niet met God?
  • Waardoor komt dat?
  • Wat heb ik nodig om de verbinding te verbeteren?
  • Of: Wat kan ik doen om de verbinding te vieren?

Meer inspiratie en het boek vindt u op Power to the Mama's

Doet u mee met het programma Geloof en gezondheid? Dan krijgt u elke week 1 uitdaging. U krijgt via e-mail vanzelf een link naar de volgende aflevering: 

Stille tijd uitdaging 2
God roept u zachtjes