Machtiging voor informatie over uw polis

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt alle persoonsgegevens. Wij mogen daarom via telefoon of schriftelijk geen informatie geven over uw polis aan een ander. Hiervoor hebben wij toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zelfs voor kinderen vanaf 12 jaar.

Met een machtiging kan een ander uw zaken regelen

Via het online machtigingsformulier geeft u iemand toestemming om namens u gegevens bij ons op te vragen. Of te veranderen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Uw dochter is uw mantelzorger en zij regelt uw zorgverzekeringszaken;
  • Je bent zelfstandig verzekerd en je wilt je verzekering door je moeder laten veranderen;
  • U bent verzekeringnemer en uw echtgenote wilt informatie over betalingen opvragen;
  • Je bent 12 jaar of ouder en je ouders willen informatie over jouw zorgkosten.

U kunt een machtiging geven per onderdeel

U kunt een machtiging geven tot het opvragen of veranderen van een of meerdere van onderstaande onderdelen:

  • Financiële gegevens: bijvoorbeeld vragen over eigen risico, betalingsregeling of betaalwijze.
  • Persoonlijke gegevens: bijvoorbeeld vragen over inhoud polis, aanvullende verzekering en NAW-gegevens.
  • Medische gegevens: bijvoorbeeld vragen over vergoedingen, medicijnen en zorgkosten.
  • Mijn Pro Life: voor uw persoonlijke online omgeving geldt een aparte machtiging. Log in en machtig de verzekeringnemer via de pagina Mijn Zorgverbruik. Als verzekeringnemer kunt u voor Mijn Pro Life geen meeverzekerde machtigen.

Wij proberen uw aanvraag binnen 7 werkdagen te verwerken

Zodra wij het formulier verwerkt hebben, sturen wij de machtiginggever per post een bevestiging van de machtiging. Let er op dat op de machtiging altijd de handtekening van 2 personen staat.

Online
Naar het online machtigingsformulier

Per post
Download het machtigingsformulier (pdf)