Veelgestelde vragen en antwoorden

Onze Klantenservice helpt u graag bij uw vragen over uw zorgverzekering. Veelgestelde vragen hebben wij alvast voor u beantwoord. Misschien staat de vraag die u heeft ertussen. Dat scheelt u dan weer een telefoontje of e-mailtje. Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Er geldt een wachttijd voor orthodontie. Het eerste jaar dat u een Largepolis of Extra Largepolis heeft, betaalt u wel premie. Maar u krijgt nog geen vergoeding.

Verder hebben wij geen wachttijd op vergoedingen. Ook niet op de vergoeding van een tandartsverzekering.

Er geldt alleen medische selectie op de Tand Large. Dat is onze meest uitgebreide tandartsverzekering. Wij stellen u bij uw aanvraag een aantal vragen over uw gebit. Bent u al klant en wilt u deze verzekering aanvragen? Dan regelt u dit eenvoudig via Mijn Pro Life. U beantwoordt daar ook de vragen over uw gebit. Dan weet u meteen of u de verzekering kunt afsluiten.

Ja dat kan. De medische selectie op de Tand Large is niet van toepassing als u op dit moment al een vergelijkbare tandartsverzekering heeft.

U kunt een tandartsverzekering afsluiten per 1 januari van ieder kalenderjaar. We hebben 3 verschillende tandartsverzekeringen.

  • Verwacht u alleen een controle? Dan heeft u geen tandartsverzekering nodig.
  • Heeft u vaak gaatjes of bezoekt u de mondhygiënist regelmatig? Dan bent u met een Tand Small of Tand Medium goed verzekerd. 
  • Wordt u gebit wat slechter? Dan bent u met een Tand Large het meest uitgebreid verzekerd voor tandartskosten. Voor de Tand Large geldt wel medische selectie. Wacht dus niet met afsluiten totdat u hoge kosten verwacht. 

Bij het berekenen van uw premie, kiest u uw belangrijkste vergoedingen. En u beantwoordt een aantal vragen over uw situatie. Zo weet u snel welke verzekering het best bij u past. Ook ziet u direct welke premie u daarvoor betaalt. Zo helpen wij u bij uw pakketkeuze.

Tot en met 31 december:

  • Het stoppen of veranderen van uw basisverzekering.
  • Het verlagen of verhogen van uw eigen risico.
  • Het stoppen van uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Tot en met 31 januari:

  • Het afsluiten of veranderen van uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Nee, tandheelkundige zorg tot 18 jaar vergoeden wij uit de basisverzekering. Heeft uw kind orthodontie nodig? Of kronen, bruggen, inlays of implantaten? Dan is er een aanvullende verzekering Mediumpolis, Largepolis of Extra Largepolis nodig. Kinderen tot 18 jaar krijgen de hoogste aanvullende verzekering die 1 van de ouders bij ons heeft afgesloten. Dit geldt dus niet voor een tandartsverzekering.

Met vrijwillig eigen risico betaalt u minder premie. Het premievoordeel is iets minder dan de helft van uw vrijwillig eigen risico. Neemt u € 500 eigen risico? Dan bespaart u ongeveer € 250 premie. Zorgkosten komen eerst voor rekening van uw verplicht eigen risico. En daarna pas voor het vrijwillig eigen risico. U bespaart geld, als u niet boven de kosten van uw verplicht eigen risico uitkomt en de helft van uw vrijwillig eigen risico. In dit geval dus € 385 + € 250 = € 635.

De vergoedingen van de basisverzekeringen verschillen niet. Wel het aantal zorgverleners en ziekenhuizen waar u terecht kunt om 100% vergoeding te krijgen. Met een budgetpolis kunt u naar een beperkt aantal door Pro Life geselecteerde ziekenhuizen. En naar alle gecontracteerde zorgverleners. Met een naturapolis kunt u naar alle door Pro Life gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners.

U leest er meer over op de pagina Basisverzekeringen. Het verschil geldt alleen voor zorg uit de basisverzekeringen. De aanvullende verzekeringen zijn gelijk.

In Mijn Pro Life ziet u bij Mijn Zorgkosten precies wanneer u voor het laatst een vergoeding voor een bril of contactlenzen heeft gekregen. De vergoeding geldt 1 keer per 3 kalenderjaren. Bent u overgestapt van een andere zorgverzekeraar? En heeft u een aanvullende verzekering Mediumpolis of hoger? Dan heeft u direct vanaf de ingangsdatum van uw aanvullende verzekering recht op vergoeding.
In Mijn Pro Life ziet u welke tandartsverzekering u heeft. Bij Mijn zorgkosten ziet u precies hoeveel tandartskosten wij dit jaar vergoed hebben.

Er geldt een wachttijd voor orthodontie. Dit betekent dat u orthodontie pas vergoed krijgt als u hier 1 jaar voor verzekerd bent.

We kiezen voor een wachttijd voor orthodontie om de premie betaalbaar te houden
Wij willen dat iedereen zorg kan blijven krijgen vanuit aanvullende verzekeringen. Steeds meer klanten sluiten geen aanvullende verzekering af. Zij kiezen hier pas voor als zij zorg verwachten en daarvoor vergoeding krijgen. Daarna zeggen ze de aanvullende verzekering vaak weer op. De vergoeding voor orthodontie is hoog. Hierdoor raakt de verhouding uit balans van wat we vergoeden en wat we aan premie krijgen. Door een wachttijd in te voeren, voorkomen we een grote premiestijging. Zo houden we de aanvullende verzekeringen betaalbaar. Ook voor klanten die geen orthodontie gebruiken.

Uw gehoorprobleem wordt ingedeeld in een profiel (categorie)
Profiel 1 is voor simpele gehoorproblemen. Profiel 5 is voor meer ingewikkelde gehoorproblemen. Hoortoestellen zijn ook in deze 5 profielen ingedeeld. Een hoortoestel dat niet in een profiel valt noemen we een buitencategorie- of vrije markt hoortoestel.

U krijgt vergoeding voor een buitencategorie hoortoestel bij medische noodzaak
Kan uw gehoorprobleem niet worden opgelost met een hoortoestel uit profiel 1 t/m 5? Dan stuurt uw audicien u door naar een audiologisch centrum. Alleen een audioloog kan vertellen of er een medische noodzaak is voor een ander hoortoestel. De audioloog test samen met u opnieuw verschillende hoortoestellen uit de 5 categorieën. Blijkt hieruit dat uw gehoorprobleem inderdaad niet op te lossen is met een hoortoestel uit profiel 1 t/m 5? Dan stuurt uw audioloog een aanvraag voor een ander hoortoestel naar ons op. Wij beoordelen dan de aanvraag.

Zonder medische noodzaak krijgt u een buitencategorie hoortoestel niet vergoed
Een hoortoestel uit een andere (hogere) categorie dan u nodig heeft of een toestel uit de buitencategorie (zonder medische noodzaak) is niet nuttig. Volgens de Zorgverzekeringswet mag zorg die niet nuttig is, in geen enkele situatie vergoed worden. Zo houden we de zorg met elkaar betaalbaar.

Ook interessant