Christelijk verantwoorde vergoedingen

Soms maken wij andere keuzes in vergoedingen dan andere zorgverzekeraars. Op deze pagina ziet u bij welke vergoedingen wij bewust een christelijk verantwoorde keuze maken. U leest per vergoeding wat dit precies betekent. Vanaf 1 januari 2023 hebben wij de standaard basisverzekering. Sommige vergoedingen die hieronder genoemd worden, kunnen dan veranderen. Lees meer op prolife.nl/2023.

Christelijke zorg Wij vergoeden christelijk verantwoorde zorg

U kunt rekenen op algemene én christelijke zorg. Voor al onze vergoedingen geldt dat deze christelijk verantwoord zijn. Soms stellen we extra voorwaarden aan algemene zorg. En vaak maken we extra afspraken over christelijke zorg. Zodat u kunt kiezen voor een zorgverlener die uw geloof deelt en u begrijpt.

De Bijbel is onze basis bij het maken van keuzes

Niet elke christen heeft dezelfde mening over welke zorg christelijk verantwoord is. Wij volgen daarin de standpunten uit de Bijbel. En we vragen hierover advies aan het Lindeboom Instituut, NPV-Zorg voor het leven en de Pro Life Adviesraad.

Per vergoeding leest u welke keuzes wij maken

Onze keuze:
Wij vergoeden geen antroposofische geneesmiddelen. Ook vergoeden we een aantal alternatieve geneeswijzen niet, zoals iriscopie en magnetisme.

Reden:
We bekijken goed welke alternatieve geneeswijzen en therapieën christelijk verantwoord zijn. En welke geen schadelijke werking hebben vanuit medisch en christelijk-ethisch oogpunt.

Advies of toelichting:
De keuze voor een alternatieve geneeswijze blijft altijd uw eigen keuze. In de praktijk blijkt dat er een grote invloed uitgaat van de behandelaar. Daarom adviseren wij om gebruik te maken van een behandelaar die officieel arts is en zelf christen is.

Bekijk de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen

Onze keuze:
We vergoeden geen koperhoudende spiraaltjes, morning-after pil en abortuspil.

Reden:
Wij vergoeden geen anticonceptie die vooral bedoeld zijn om een beginnende zwangerschap te beëindigen (abortieve werking). Of die het innestelen van een bevruchte eicel in het baarmoederslijmvlies tegenhoudt. Vanaf de samensmelting van een eicel en zaadcel spreken we van (beginnend) leven. Ook dit leven is beschermwaardig.

Advies of toelichting:
Wij vergoeden wel hormonale anticonceptie en hormoonhoudende spiraaltjes (Mirena). Ook hormoonhoudende spiraaltjes kunnen theoretisch gezien een abortieve werking hebben. Maar de kans is zeer klein, omdat de hormonen de meeste zaadcellen al zullen uitschakelen. De positieve eigenschap van een hormoonhoudend spiraaltje is dat deze geschikt is voor vrouwen die last hebben van hevig menstrueel bloedverlies (menorragie). Bijvoorbeeld tijdens de overgang. Een ander mogelijkheid voor anticonceptie is een natuurlijke vruchtbaarheidsmethode. Hiervoor hebben wij in onze aanvullende verzekeringen een vergoeding.

Extra services:
U krijgt hulp bij medisch ethische vragen door de Pro Life Vertrouwensarts. Zoals bij kinderwens, gezinsvorming of vruchtbaarheidsproblemen.

Bekijk de vergoeding voor anticonceptie tot 21 jaar

Bekijk de vergoeding voor anticonceptie vanaf 21 jaar

Bekijk de vergoeding voor natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden

Onze keuze:
Wij vergoeden geen medische activiteiten die als doel hebben het leven te beëindigen, zoals euthanasie.

Reden:
Wij zien het leven als een wonder, een geschenk van God. Het ontstaan en het einde van het leven ligt altijd in Zijn hand.

Advies of toelichting:
Aandacht en goede palliatieve terminale zorg kan de wens om euthanasie wegnemen. Wij vinden het belangrijk om die zorg te vergoeden. In een hospice is er veel aandacht voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg vindt plaats als genezing niet meer mogelijk is. Dit noemen we de terminale levensfase. Genezen gaat dan over in verzorgen. De zorg is gericht op de kwaliteit van leven en het verminderen van het lijden. Met veel aandacht voor pijnbestrijding, comfort, aandacht voor de psychische en sociale omstandigheden van de zieke en zijn naasten.

Extra services:

  • De NPV-Advieslijn adviseert u bij vragen over zorg rondom het levenseinde. De NPV-Advieslijn bestaat uit een spreekuur en een consultatiepunt
  • Wij betalen voor klanten de kosten van de NPV-Levenswensverklaring. Een levenswensverklaring is een wilsbeschikking voor medische en verpleegkundige zorg in situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en uiten.

Bekijk de vergoeding voor de eigen bijdrage in een hospice

Bekijk de vergoeding voor palliatieve terminale zorg

Bekijk de vergoeding voor terminale zorg door vrijwilligers thuis

Onze keuze:
Wij vergoeden geen medische activiteiten die als doel hebben het leven te beëindigen, zoals euthanasie.

Reden:
Wij zien het leven als een wonder, een geschenk van God. Het ontstaan en het einde van het leven ligt altijd in Zijn hand.

Advies of toelichting:
Aandacht en goede terminale zorg kan de wens om euthanasie wegnemen. Wij vinden het belangrijk om die zorg te vergoeden. Daarom vergoeden wij niet alleen palliatieve terminale zorg uit de basisverzekering. Maar ook de eigen bijdrage in een hospice en terminale zorg door vrijwilligers thuis. Terminale zorg is de zorg die u krijgt in de laatste maanden van uw leven. De meeste mensen sterven het liefst thuis. Vaak springen mantelzorgers (familieleden) bij. Voor hen kan de stervensbegeleiding zwaar zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. In deze moeilijke tijd kunt u steun en zorg krijgen van vrijwilligers.

Onze keuze:
U krijgt een vergoeding voor een vrijwilliger die is aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie. Wij hebben hiervoor ook afspraken gemaakt met een christelijke organisatie: NPV-Zorg voor het leven.

Reden:
Wij vinden het belangrijk dat u naast lichamelijke en sociale zorg ook een beroep kunt doen op pastorale zorg. Zeker in de laatste levensfase waarbij u kunt worstelen met levensvragen.

Advies of toelichting:
Bij de vrijwilligers van de NPV kunt u terecht met uw ethische vragen over gezondheid en ziekte. Zij kunnen u informatie geven vanuit Bijbels inzicht. En handvatten geven om tot een goede keuze te komen. De NPV zet zich al meer dan 30 jaar in voor de zorg voor het leven.

Extra services:

  • De NPV-Advieslijn adviseert u bij vragen over zorg rondom het levenseinde. De NPV-Advieslijn bestaat uit een spreekuur en een consultatiepunt
  • Wij betalen voor klanten de kosten van de NPV-Levenswensverklaring. Een levenswensverklaring is een wilsbeschikking voor medische en verpleegkundige zorg in situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en uiten.

Bekijk de vergoeding voor terminale zorg door vrijwilligers thuis

Bekijk de vergoeding voor palliatieve terminale zorg

Reden:

Veel mensen hebben te maken met psychische problemen. Van lichte problemen tot problemen met ernstige gevolgen. Psychische problemen zijn vaak ook verweven met geloofsvragen. Een christelijke zorgverlener kan beter ingaan op de relatie tussen geloof en psyche. Hierdoor kan christelijke zorg juist in moeilijke tijden tot steun zijn. 

Extra services: 

De Zorgcoach bemiddelt voor u bij het vinden van christelijke zorg. Dit doen we bij verantwoorde IVF, psychologische hulp (ggz) en wijkzorg door christelijke zorgverleners.

Bekijk de vergoeding voor Basis GGZ

Bekijk de vergoeding voor christelijke psychosociale hulpverlening

Onze keuze:
Ook bij lichtere klachten (zonder ggz-indicatie) vergoeden wij psychische hulpverlening. Dit vergoeden wij vanuit onze aanvullende verzekeringen. U kunt terecht bij veel verschillende soorten zorgverleners zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, pastoraal werker, psychosociaal therapeut/hulpverlener en/of vrijgevestigde geestelijk verzorgende en een seksuoloog. Ook vergoeden wij cursussen en programma’s. 

Reden:
Psychische problemen zijn vaak ook verweven met geloofsvragen. Een christelijke zorgverlener kan beter ingaan op de relatie tussen geloof en psyche. En begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Bij relatieproblemen zet een christelijke zorgverlener zich extra in om het huwelijk in stand te houden.

Advies of toelichting:
Wij vergoeden alleen zorgverleners die het Certificaat Christelijke Zorg hebben. Zij bieden professionele zorg met aandacht voor uw geloof.

Extra services:
U krijgt hulp bij medisch ethische vragen door de Pro Life Vertrouwensarts. Zoals bij kinderwens, gezinsvorming of vruchtbaarheidsproblemen.

Bekijk de vergoeding voor psychosociale hulp en relatietherapie

Bekijk de vergoeding voor Basis GGZ

Onze keuze:
Wij vergoeden onder Preventie ook cursussen die helpen om de relatie tussen partners sterker te maken. U kunt kiezen uit de cursussen Premarriage Course, Marriage Course, Ruimte voor je relatie en Houd me vast. 

Reden:
Vanuit onze campagne Zorgen voor elkaar stimuleren we mensen om te werken aan een sterke relatie. De positieve impact van een goede relatie op de gezondheid is groot. Stellen die bij elkaar blijven hebben een lagere kans op hartaanvallen en beroertes. En een beter herstelvermogen bij ziekte en worden ouder.

Advies of toelichting:
Een relatie opbouwen en goedhouden gaat niet vanzelf. De cursussen behandelen onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het helpt om meer inzicht te krijgen in uzelf, uw partner en uw relatie. De cursussen gaan uit van christelijke principes. Maar ze zijn geschikt voor zowel christelijke als niet-christelijke stellen. 

Bekijk de vergoeding voor relatiecursussen

Bekijk de vergoeding voor relatietherapie

Onze keuze:
Wij vergoeden geen hormoonbehandelingen en geslachtsveranderende ingrepen bij transseksualiteit. We vergoeden ook geen vervolgbehandelingen, zoals borstcorrectie bij transvrouwen.

Reden:
De Bijbel vertelt ons dat toen God ons maakte, hij ons genetisch als een man of een vrouw maakte. Het geslacht maakt deel uit van je identiteit. Dit kan niet zomaar veranderd worden. Een operatie blijft een aanpassing met beperkingen.

Advies of toelichting:
Wij vinden dat geslachtsveranderingen niet passen binnen de christelijke medische ethiek. Dat sluit aan bij het standpunt van het prof. Lindeboom instituut. Naast psychotherapie (ggz) vergoeden wij ook psychosociale zorg, zoals pastorale ondersteuning, om te helpen om met transseksualiteit om te gaan.

We vergoeden wel een geslachtsbepalende operatie, als een kind geboren wordt met zowel mannelijke als vrouwelijke lichamelijke kenmerken.

Bekijk de vergoeding voor plastische chirurgie

Bekijk de vergoeding voor natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden

Onze keuze:
Wij vergoeden geen kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID). Wij vergoeden ook geen in-vitrofertilisatie (IVF) waarbij geslachtscellen worden gebruikt die niet van de wettelijke partner zijn. En ook niet als er sprake is van overtollige bevruchte eicellen (restembryo’s).

Reden:
Nieuwe medische ontwikkelingen zijn vaak een vooruitgang, maar stellen ons ook voor ethische vragen. Niet alles wat mogelijk is, is verantwoord. Wij geloven dat het vormen van een gezin bedoeld is voor een man en vrouw binnen een huwelijk of wettelijke relatie. Wij kiezen er voor om geen behandelingen te vergoeden waarbij restembryo’s ontstaan. Vanaf de samensmelting van een eicel en zaadcel spreken we van een embryo. Dit zien wij als het prilste begin van leven. Ook dit leven is beschermwaardig.

Advies of toelichting:
U kunt het invriezen van bevruchte eicellen voorkomen door maar 1 eicel te bevruchten. De kans op een zwangerschap is daarmee wel kleiner. Er zijn dan vaak meer pogingen nodig om zwanger te worden. Wij hebben met ziekenhuizen afspraken gemaakt over IVF op een christelijk verantwoorde manier. Zij vriezen dan onbevruchte eicellen in en geen bevruchte eicellen. Iedere maand kan er een eicel worden ontdooid en bevrucht met zaadcellen van de partner. De partner moet dan wel bij iedere behandeling sperma inleveren.

Extra services:
U krijgt hulp bij medisch ethische vragen door de Pro Life Vertrouwensarts. Zoals bij kinderwens, gezinsvorming of vruchtbaarheidsproblemen.

Bekijk de vergoeding voor IVF

Bekijk de vergoeding voor invriezen van eicellen (vitrificatie)

Onze keuze:
Wij geven een extra vergoeding voor kraamzorg en huishoudelijke hulp. Voor de huishoudelijke hulp hebben wij afspraken gemaakt met een christelijke organisatie: RST Zorgverleners. Voor kraamzorg kunt u ook kiezen voor RST zorgverleners of voor 1 van de andere kraamcentra waarmee wij afspraken hebben.  

Reden:
Bij kraamzorg en huishoudelijke hulp kan een christelijke zorgverlener van toegevoegde waarde zijn. Niet in de praktische zorg, wel in de omgang en gebruiken. Denk hierbij aan zondagsrust, bidden voor het eten, Bijbellezen en kleding. En ook aan gesprekken die de kraamverzorgende met de kraamvrouw kan hebben. Dat zorgt eerder voor begrip en herkenbaarheid. Daarnaast komen er binnen de christelijke doelgroep vaker grotere gezinnen voor. Dan is extra hulp altijd handig.

Advies of toelichting:
De extra kraamzorg is een aanvulling op de uren kraamzorg uit de basisverzekering

Bekijk de vergoeding voor extra kraamzorg en huishoudelijke hulp

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis met medische indicatie

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische indicatie

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg uitgesteld (medisch)

Onze keuze:
Wij geven een extra vergoeding voor kraamzorg en huishoudelijke hulp. Voor de huishoudelijke hulp hebben wij afspraken gemaakt met een christelijke organisatie: RST Zorgverleners. Voor kraamzorg kunt u ook kiezen voor RST zorgverleners of voor 1 van de andere kraamcentra waarmee wij afspraken hebben.  

Reden:
Bij kraamzorg en huishoudelijke hulp kan een christelijke zorgverlener van toegevoegde waarde zijn. Niet in de praktische zorg, wel in de omgang en gebruiken. Denk hierbij aan zondagsrust, bidden voor het eten, Bijbellezen en kleding. En ook aan gesprekken die de kraamverzorgende met de kraamvrouw kan hebben. Dat zorgt eerder voor begrip en herkenbaarheid. Daarnaast komen er binnen de christelijke doelgroep vaker grotere gezinnen voor. Dan is extra hulp altijd handig.

Advies of toelichting:
De extra kraamzorg is een aanvulling op de uren kraamzorg uit de basisverzekering

Bekijk de vergoeding voor extra kraamzorg en huishoudelijke hulp

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis met medische indicatie

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische indicatie

Bekijk de vergoeding voor kraamzorg uitgesteld (medisch)

Onze keuze:
Wij vergoeden geen genetisch onderzoek dat het doden van een ongeboren vrucht als gevolg kan hebben. De NIPT, een nekplooimeting en vlokkentest vergoeden wij niet.

Reden:
Onze samenleving gaat steeds meer uit van het maakbare leven. Dit ziet u bijvoorbeeld bij besluiten over leven van een ongeboren kind met een aandoening. En bij keuzes als het leven als voltooid wordt gezien. Wij komen daarom op voor de beschermwaardigheid van het leven.

Advies of toelichting:
Wij kiezen ervoor om de 20-wekenecho en een vruchtwaterpunctie te vergoeden. En daarmee samenhangende zorg. We vergoeden een vruchtwaterpunctie alleen als de te onderzoeken aandoening van de foetus behandelbaar is. Zoals een defect aan de neuraalbuis (open ruggetje). Of als een vruchtwaterpunctie nodig is voor het bepalen van de best mogelijke fysieke moeder- en kindzorg tijdens de zwangerschap.

Extra services:
U krijgt hulp bij medisch ethische vragen door de Pro Life Vertrouwensarts. Zoals bij vragen over een vastgestelde aandoening bij uw kindje.

Onze keuze:
Wij vergoeden geen kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID). Wij vergoeden ook geen in-vitrofertilisatie (IVF) waarbij geslachtscellen worden gebruikt die niet van de wettelijke partner zijn. En ook niet als er sprake is van overtollige bevruchte eicellen (restembryo’s).

Reden:
Nieuwe medische ontwikkelingen zijn vaak een vooruitgang, maar stellen ons ook voor ethische vragen. Niet alles wat mogelijk is, is verantwoord. Wij geloven dat het vormen van een gezin bedoeld is voor een man en vrouw binnen een huwelijk of wettelijke relatie. Wij kiezen er voor om geen behandelingen te vergoeden waarbij restembryo’s ontstaan. Vanaf de samensmelting van een eicel en zaadcel spreken we van een embryo. Dit zien wij als het prilste begin van leven. Ook dit leven is beschermwaardig.

Advies of toelichting:
Bij bepaalde medische indicaties heeft u recht op het invriezen van eicellen. Bij Pro Life heeft u ook recht op het invriezen van eicellen in plaats van embryo’s tijdens een IVF-poging.

Extra services:
U krijgt hulp bij medisch ethische vragen door de Pro Life Vertrouwensarts. Zoals bij kinderwens, gezinsvorming of vruchtbaarheidsproblemen.

Bekijk de vergoeding voor invriezen van eicellen (vitrificatie)

Bekijk de vergoeding voor IVF

Onze keuze:
Wij vergoeden de cursus FertilityCare, de Sensiplan cursus en Sensiplan bij kinderwens.

Reden:
Er zijn mensen die een voorkeur hebben voor natuurlijke anticonceptie. Omgekeerd zijn er mensen die de voorkeur geven aan een natuurlijke vruchtbaarheidsmethode boven bijvoorbeeld IVF. Natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden zijn in beide situaties toe te passen.

Advies of toelichting:
Via verschillende methoden kunt u uw meest vruchtbare dagen leren te herkennen. Deze methoden leren u om op een natuurlijke manier met vruchtbaarheid om te gaan. U kunt de kennis gebruiken om een zwangerschap te voorkomen. Of juist om de kans op een zwangerschap te vergroten. Blijft u kinderloos en is er geen medische oorzaak? Dan kunt u er ook voor kiezen om een vruchtbaarheidsmethode te volgen.

Extra services:
U krijgt hulp bij medisch ethische vragen door de Pro Life Vertrouwensarts. Zoals bij kinderwens, gezinsvorming of vruchtbaarheidsproblemen.

Bekijk de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden

Bekijk de vergoeding voor anticonceptiva tot 21 jaar

Bekijk de vergoeding voor anticonceptiva vanaf 21 jaar

Onze keuze:
Wij vergoeden niet alleen de kosten van tijdelijk verblijf in een zorginstelling bij lichamelijke klachten. Wij vergoeden ook bij psychosomatische klachten een tijdelijk verblijf in een christelijk herstellingsoord.

Reden:
Psychosomatische zorg kijkt naar de wisselwerking van lichamelijke en psychische klachten. In een christelijk herstellingsoord kan herstel plaatsvinden naar geest, ziel en lichaam.

Advies of toelichting:
Wij vergoeden alleen herstellingsoorden die het Certificaat Christelijke Zorg hebben. Zij bieden professionele zorg, met aandacht voor uw geloof.

Bekijk de vergoeding voor herstellingsoord (christelijk) psychosomatische gezondheidszorg

Bekijk de vergoeding voor eerstelijns tijdelijk verblijf

Onze keuze:
Wij vergoeden de lidmaatschapskosten ook van een christelijke patiëntenvereniging of ouderenbond.

Reden:
We vinden het belangrijk dat christenen zich verenigen en met elkaar in contact kunnen komen. En dat zij zich kunnen aansluiten bij een organisatie die werkt vanuit Bijbelse waarden.

Advies of toelichting:
Met veel christelijke ledenorganisaties hebben wij collectieve afspraken gemaakt. Dit betekent dat u als lid premiekorting krijgt op een (tandarts)verzekering. En soms ook extra vergoedingen.

Bereken uw premie

Bekijk de vergoeding voor lidmaatschap patiëntenverenigingen en ouderenbond

Ook interessant