Christelijke psychosociale hulpverlening

Bij psychische problemen spelen geloofsvragen vaak een rol. Het is belangrijk dat de zorgverlener u daarbij kan helpen. Bij Pro Life kunt u daarom kiezen voor christelijke zorgverleners.
Man en vrouw op bed, man heeft zorgen

Een christelijke zorgverlener begrijpt uw keuzes

Soms maakt u vanuit uw geloof andere keuzes dan iemand die niet gelooft. Of heeft u moeite met het geloof door de moeilijke situatie waarin u zit. Het is fijn om dit te kunnen bespreken met iemand die u begrijpt. En u daarbij kan helpen. Natuurlijk kiest u er altijd zelf voor om over het geloof te praten of niet.

Psychosociale hulp is praktische hulp

Psychosociale hulp heeft als doel om u te begeleiden om zaken weer op een rij te zetten. Daarvoor maakt u dan samen een plan. Of u leert om anders om te gaan met uw situatie. Psychosociale problemen zijn een combinatie van:

  • psychische problemen: uw gevoelens en gedachten
  • sociale problemen: andere mensen of organisaties

U kunt er ook klachten bij krijgen, zoals hoofdpijn, slecht slapen of hartkloppingen.

Verschillende soorten zorgverleners geven deze hulp

Vaak kunt u geholpen worden door een maatschappelijk werker. Deze hulp kunt u zelf aanvragen via uw gemeente. Of via regelhulp.nl. Ook een pastoraal werker, of geestelijk verzorgende kan u helpen. Twijfelt u of deze hulp genoeg is? Maak dan een afspraak met uw huisarts. Deze kan u doorsturen naar bijvoorbeeld een psycholoog of (relatie)therapeut.  

Wij vergoeden psychosociale hulp in verschillende situaties

U kunt psychosociale hulp krijgen bij relatieproblemen, seksuele problemen en vruchtbaarheidsproblemen. En bij psychosomatische klachten: klachten aan uw lichaam die komen door uw psychische klachten. Of als u hulp nodig heeft bij het omgaan met schokkende gebeurtenissen en overlijden.

We vergoeden ook cursussen en programma’s

In ons vergoedingenoverzicht leest u wanneer wij cursussen en programma’s vergoeden. De organisatie of zorgverlener moet het Keurmerk Christelijke Zorg of Certificaat Christelijke Zorg hebben. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

Ik werk vanuit een bewogenheid, vanuit een passie voor hulp aan de naaste in nood. En ik word altijd geïnspireerd door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: hij loopt niet voorbij, maar hij helpt. Lees het hele interview met P.J. (Piet) Versloot, directeur van stichting Schuilplaats

Ook interessant