Uitzonderingen eigen risico

Voor welke zorg betaalt u geen eigen risico?

Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. Meestal ontvangt u geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.

  • Zorg van de huisarts (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
  • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
  • Hulpmiddelen die u leent met uitzondering van onderhouds- en gebruikskosten
  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (wijkverpleging)
  • Ketenzorg via de huisarts
  • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren
  • Bevalling en verloskundige zorg (wel eigen risico bij labonderzoeken, medicijnen of ambulance)
  • Kraamzorg
  • Gecombineerde leefstijlinterventies

Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.

Ook voor de kosten van een stoppen-met-rokenprogramma inclusief de farmacotherapeutische interventies (medicatie) geldt geen verplicht en vrijwillig eigen risico. De aanbieder van het stoppen-met-rokenprogramma mag dan geen huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog zijn.

Voor welke zorg betaalt u wel eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht ziet u in één oogopslag of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.