De Pro Life App

Met de Pro Life App stuurt u veilig en snel uw declaratie in via uw smartphone of tablet. U kunt ook makkelijk uw vergoedingen controleren. Of de stand van uw eigen risico bekijken.

U kunt de app gratis downloaden

Download de app in de App store of Google Play.

Download in de App Store   Download in de Play Store

U logt de 1e keer in met DigiD + sms-controle

Start u de app voor het eerst op? Uw apparaat wordt gekoppeld aan uw verzekering. Dit wordt gedaan met DigiD + sms-controle. Zo zijn uw persoonlijke gegevens goed beschermd.

Kies een eigen toegangscode van 5 cijfers

Met deze toegangscode logt u de volgende keren in. Wilt u inloggen met een vingerafdrukscan (touch ID)? Stel dit in bij de Instellingen van de app.

Stuur alleen een complete rekening in

Bekijk hoe u een rekening declareert. Op de rekening staat deze informatie:

  • Het relatienummer en de naam van de behandelde verzekerde
  • Het adres en de geboortedatum van de behandelde verzekerde
  • De omschrijving van de behandeling en de naam van het product
  • De behandeldatum

Zorg ervoor dat de rekening helemaal te zien is. Zet géén andere zaken (zoals een bankrekeningnummer) op uw rekening. Dan kunnen wij de rekening niet meer automatisch beoordelen. Het duurt dan langer voordat deze beoordeeld is. Uploadt u een bestand? Dit moet een PDF-, JPG- of JPEG-bestand zijn van maximaal 5MB groot.

Soms voegt u een declaratieformulier toe

Voor een aantal kosten voegt u een declaratieformulier toe. Deze vindt u op onze formulierenpagina. Maak een foto van dit uitgeprinte declaratieformulier of voeg een bestand van uw telefoon als bijlage toe.

U bewaart zelf de originele rekening

Wij vragen soms de originele rekening bij u op. Bewaar daarom de originele rekening nog 1 jaar.

U kunt zelf een nieuwe toegangscode instellen. Druk bij het inlogscherm op ‘toegangscode vergeten’. U logt in met DigiD. Hierna maakt u een nieuwe toegangscode aan.

De app is er voor iPhone en Android-telefoons

De app is te gebruiken op iPhones vanaf iOS 10 en op Android-telefoons vanaf Android 5.0.
De app is ook te gebruiken op tablets.

U kunt de app ook downloaden op een iPad (vanaf iOS10)

Ga naar de App Store en druk op Filters. Hier kiest u voor iPhone-apps. Zoek naar de Pro Life App.

We zijn hiermee bezig. En dit wordt in een nieuwe update toegevoegd. Wel ziet u bij Zorgkosten wat er dit jaar en eerdere jaren is vergoed. Als u een declaratie heeft ingediend ziet u bij Zorgkosten binnen 3 werkdagen wat vergoed is. U ziet hier ook declaraties die u met de vorige app heeft ingediend.

U wilt de status van uw declaratie weten. In een nieuwe update wordt deze functie toegevoegd. Wel ziet u bij de tab Zorgkosten wat er dit jaar en eerdere jaren is vergoed. Binnen 3 werkdagen na het indienen van uw declaratie, staat hier wat is vergoed.

Ga naar het ‘Declaratie indienen’-scherm. Druk op het plusteken en kies ‘Kies bestand’. Zoek het juiste bestand op uw telefoon.