Tarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij maken afspraken met ziekenhuizen en zorgverleners over zorg, prijs en kwaliteit. Als we geen afspraak hebben, spreken we over niet-gecontracteerde zorg. Wat u vergoed krijgt, verschilt per basisverzekering. Houd bij vergoedingen uit de basisverzekering rekening met het eigen risico. Ook geldt er soms een wettelijke eigen bijdrage.

Principe Polis - naturapolis

  • Ziekenhuizen zonder contract: 75% vergoeding van het gemiddelde tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde ziekenhuizen)*
  • Zorgverleners zonder contract: 75% vergoeding van het gemiddelde tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners)

Principe Polis Restitutie - restitutiepolis

  • Ziekenhuizen zonder contract: 100% vergoeding tot het wettelijk of marktconform tarief**
  • Zorgverleners zonder contract: 100% vergoeding tot het wettelijk of marktconform tarief**

*U kunt wel zonder bijbetaling naar alle ziekenhuizen voor: spoedeisende hulp, verloskunde, kaakchirurgie en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (zoals verantwoorde IVF). En wanneer uw behandeld specialist u doorverwijst naar een ander ziekenhuis.

**Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij de kosten tot maximaal het wettelijk vastgestelde tarief. Dit geldt alleen voor zorg die wij verzekeren. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan vergoeden wij tot maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is (=marktconform tarief).  

Vraag uw zorgverlener welk tarief er wordt gerekend

Hieronder leest u per zorgsoort hoeveel wij aan u vergoeden. Van niet-gecontacteerde zorg krijgt u soms zelf de nota. Deze betaalt u en kunt u daarna bij ons declareren.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg 2018

Principe Polis en Principe Polis Restitutie

Archief