Jongeren en studenten

Iedereen van 18 jaar en ouder kiest zelf hoe hij zich wil verzekeren. Alle studenten en jongeren tot 28 jaar krijgen flinke premiekorting bij Pro Life.

Word je binnenkort 18 jaar? Let dan op de veranderingen

Als je straks 18 bent, veranderen er 4 dingen:

  1. Je gaat premie betalen voor je verzekering.
  2. Je krijgt een wettelijk verplicht eigen risico.
  3. Je tandartskosten zijn niet meer verzekerd via de basisverzekering. Je kunt hiervoor een tandartsverzekering afsluiten.
  4. De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering wordt beperkter. Je kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Tip: vraag zorgtoeslag aan bij de belastingdienst! 

Pro Life geeft korting aan jongeren en studenten

Alle jongeren en studenten tot 28 jaar krijgen korting op hun premie. Voorwaarde is wel dat je zelfstandig verzekerd bent. Zolang je bij je ouders meeverzekerd bent, krijg je dezelfde premiekorting als je ouders. Dit is vaak lager dan de korting voor jongeren en studenten. 

Studenten krijgen het Extra Aanvullend Studentenpakket

Als je een aanvullende verzekering afsluit, krijg je gratis extra vergoedingen.

Extra vergoeding bij de Smallpolis, Mediumpolis, de Largepolis en de Extra Largepolis: 

  • Brillen en contactlenzen: € 50,- per persoon per 3 kalenderjaren.
Extra vergoeding bij de Smallpolis:
(In de Medium-, de Large- en de Extra Largepolis ben je hiervoor al verzekerd)
  • Christelijke psychosociale hulpverlening: maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar.
  • Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen: € 40,- per dag, maximaal € 240,- per persoon per kalenderjaar.

Als je zelf een verzekering afsluit, betaal je zelf de premie 

Naast de premie betaal je ook andere kosten, zoals het eigen risico. Je kiest zelf hoe je je premie betaalt, of je vrijwillig eigen risico wilt en welke aanvullende verzekeringen je wilt. En natuurlijk profiteer je van de premiekorting voor jongeren en studenten. Je kunt ervoor kiezen om je polisblad en verzekeringsinformatie digitaal of via de post te ontvangen. 

Ik ben al verzeker​d bij Pro Life Ik ben nog niet verzekerd bij Pro L​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ife

Als je meeverzekerd blijft, betalen jouw ouders de premie 

Naast de premie betalen je ouders ook andere kosten, zoals het eigen risico. Je kunt wel kiezen of je vrijwillig eigen risico wilt en welke aanvullende verzekeringen je wilt. Je ouders kunnen een verandering aan ons doorgeven. 

 

Ik blijf meeverzekerd

​​​​
​Je krijgt wettelijk eigen risico vanaf de 1e dag van de maand nadat je 18 bent. Het eigen risico wordt naar rato berekend over de resterende dagen van het jaar. Je kunt naast wettelijk eigen risico ook kiezen voor vrijwillig eigen risico.
​Geef een verandering door voor je 18e verjaardag. Veranderingen kun je tot uiterlijk 30 dagen na je 18e verjaardag doorgeven. De veranderingen gaan in op je verjaardag. Veranderingen die je later doorgeeft, gaan per 1 januari in. Behalve als je zelf een verzekering afsluit (verzelfstandiging). Dit kan per 1e van de volgende maand.
​Je houdt je basisverzekering en de aanvullende verzekering die je voor je 18e ook had. Je krijgt tandartskosten niet meer vergoed, behalve als je hiervoor een tandartsverzekering afsluit. Je blijft meeverzekerd bij je ouders, zij betalen jouw premie.
​In de maand voor je 18 wordt, krijg je een nieuw polisblad. Als je hierna nog wijzigingen doorgeeft, dan ontvang je een nieuw polisblad.
​De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst. Of je Zorgtoeslag ontvangt, is afhankelijk van je inkomen en dat van je eventuele partner. Dit inkomen mag niet te hoog zijn. Het inkomen van je ouders is niet van toepassing. Meer weten of direct zorgtoeslag aanvragen? Bel dan naar de Belastingdienst op 0800 05 43 of kijk op de pagina Toeslagen.
​Je kunt je aanmelden bij een andere zorgverzekeraar. Meestal zegt je nieuwe zorgverzekeraar jouw verzekering voor je op. Je kunt ook zelf opzeggen.
​Als jouw partner of kind met je meeverzekerd is, profiteren zij van dezelfde premiekorting als jij.
​Vanaf je 18e kan je zelf een verzekering afsluiten, zodra je niet langer als gemoedsbezwaarde staat geregistreerd. Je kunt je online aanmelden. Stuur vervolgens een e-mail naar klantenservice@prolife.nl met als bijlage een verklaring van de SVB waaruit blijkt dat je niet langer gemoedsbezwaard bent.
​Je kan je premie betalen via automatische incasso of via acceptgiro (kosten 1 euro). Je kunt betalen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De betaalkorting is 1,25% bij betaling per halfjaar en 3% bij betaling per jaar.
​Als je kiest voor vrijwillig eigen risico, betaal je minder premie. Je kunt kiezen voor € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie je betaalt. Het vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. Een hoog eigen risico is alleen aan te raden als je weinig kosten verwacht.
​Een vrijwillig eigen risico is voordelig als je weinig zorgkosten maakt. Het is nadelig als je kosten maakt die verrekend worden met meer dan de helft van het vrijwillig eigen risico. Voorbeeld: Je kiest € 500 eigen risico. Daarmee bespaar je zo’n € 250 aan premie. Als je kosten maakt, wordt dit eerst verrekend met het verplicht eigen risico van € 385. Daarna met het vrijwillig eigen risico. Zolang deze kosten niet boven de helft van het vrijwillig eigen risico uitkomen, is de keuze voor vrijwillig eigen risico voordelig voor jou. Met € 500 eigen risico kun je dus voor € 635 (385+250) aan kosten maken, voordat de keuze voor jou nadelig uitpakt.
​Zonder aanvullende zorgverzekering is de buitenlanddekking niet optimaal. Je krijgt dan geen volledige vergoeding van de kostprijs van spoedeisende zorg, maar tot de Nederlandse tarieven. Ook medisch noodzakelijk ziekenvervoer terug naar Nederland is dan niet langer verzekerd. Met de laagste aanvullende verzekering heb je al volledige buitenlanddekking. Onze alarmcentrale helpt je als je zorg nodig hebt. Je hoeft de kosten dan ook niet eerst zelf te betalen, wat wel het geval is bij een reisverzekering met medische dekking.
​Dit ligt aan de kosten voor mondzorg die je gemiddeld per jaar maakt en verwacht. Dat geeft een indicatie van het aantal kosten dat je per jaar kunt verwachten en of dit opweegt tegen de premie die je betaalt. Houd er wel rekening mee dat je ook voor onvoorziene kosten kan komen te staan. Zonder tandartsverzekering moet je deze kosten wel aan de tandarts kunnen betalen.
​Een vergoeding voor orthodontie voor volwassenen vanaf 18 jaar is alleen opgenomen in de aanvullende verzekering Extra Large Polis. Er is geen vergoeding voor orthodontie vanuit de tandartsverzekeringen.