Veranderingen basisverzekering

Op Prinsjesdag maakte de overheid de veranderingen in de basisverzekering bekend. U ontving ook al een brief over de veranderingen in de basisverzekeringen van Pro Life. Wij zetten alles op een rij.

De vergoeding voor Paramedische Herstelzorg na COVID-19 is verlengd

Mensen die tijdens hun herstel na corona ernstige klachten of beperkingen hebben, kunnen gebruik maken van de vergoeding Herstelzorg na COVID-19.

Deze vergoeding is al eerder tijdelijk toegevoegd aan de basisverzekering. En nu blijft deze vergoeding tot 1 augustus 2023 in de basisverzekering.

De vergoeding voor voetzorg wordt uitgebreid

Eerst kreeg u voetzorg alleen maar vergoed als u diabetes heeft én daarbij een verhoogd risico op voetulcus (diepe ontsteking aan de voet). Vanaf 2023 krijgt u ook een vergoeding bij andere aandoeningen of door een medische behandeling en daarbij een verhoogd risico op een voetulcus.

Welke voorwaarden vanaf 2023 bij deze vergoeding horen, leest u vanaf half november op onze website.

De vergoeding voor vitamine D stopt

Ook als u deze krijgt voorgeschreven door uw arts. Dit betekent dat iedereen die vitamine D gebruikt dat vanaf 2023 zelf moet betalen.

Veranderingen basisverzekeringen Pro Life

Vanaf 1 januari 2023 nemen we alle zorg op die de basisverzekering standaard biedt. Daarmee sluiten we niet meer vergoedingen uit voor:

  • Anticonceptiemiddelen tot 21 jaar: koperhoudend spiraaltje, morning-after pil
  • Abortus in een ziekenhuis;
  • Euthanasie;
  • Hormoonbehandelingen, geslachtsveranderende operaties en de vervolgbehandelingen bij transseksualiteit;
  • In-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) met donorsperma, donoreicellen of sperma of eicellen die niet van de wettelijke partner zijn;
  • IVF of ICSI waarbij bevruchte eicellen overblijven;
  • Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID);
  • Prenatale screening: NIPT, nekplooimeting en vlokkentest.