Verandering basisverzekeringen Pro Life

Vanaf 1 januari 2023 nemen we alle zorg op die de basisverzekering standaard biedt. Dit betekent dat ook abortus, euthanasie, standaard IVF en transgenderzorg opgenomen worden. Waarom? Wat willen we hiermee bereiken? Zijn we anders gaan denken? Bekijk de video. En lees de antwoorden op deze en andere vragen.

Uitleg belangrijke verandering

Jos Leijenhorst, directeur Pro Life, legt uit waarom de basisverzekeringen veranderen: ‘De uitsluitingen voor vergoedingen vormen een drempel om in gesprek te gaan.’

Lees de antwoorden op vragen over de verzekering

Nee. Pro Life is ontstaan uit een fusie tussen DVZ en Pro Life. Beschermwaardigheid van het leven heeft altijd centraal gestaan. En dat blijft zo. In lijn met de oprichters hebben wij hetzelfde verlangen om te vertellen dat het leven waardevol en geliefd is door God. Dit maakt dat we bedenkingen en soms bezwaren hebben bij medische levensbeëindiging en de maakbaarheid van het leven. Wat we doen? Een paar voorbeelden: We steunen medisch ethisch onderzoek vanuit een christelijke kijk. We zetten ons in voor zorg die daarbij past. Denk aan IVF waarbij er geen embryo’s overblijven. Bij levensvragen kunt u in gesprek met een vertrouwensarts. En we maken ook afspraken met christelijke zorgverleners, zoals bij psychische hulp en wijkverpleging. De beslissing voor behandelingen neemt u zelf. Wij vergoeden dit volgens de voorwaarden. Wij moedigen wel aan om na te denken over de waarde van het leven. En om met familie, vrienden of gemeenteleden te praten over keuzes die gaan over leven, dood en onomkeerbare beslissingen.

Het is niet langer mogelijk om alle behandelingen die we niet willen vergoeden ook echt uit te sluiten. Vaak lukt dit niet. Daardoor was een verandering van onze polisvoorwaarden niet te voorkomen. Wij willen namelijk waarmaken wat we zeggen. Uiteindelijk is er besloten om alle uitsluitingen voor vergoedingen los te laten. Dat is niet zomaar gebeurd. En onder de belangrijke voorwaarde dat wij onze christelijke identiteit en overtuigingen blijven uitdragen. Er zijn maandenlang intensieve en zorgvuldige gesprekken aan vooraf gegaan. Onder andere met klanten, zakelijke relaties en organisaties waarmee we al jarenlang samenwerken. Doordat een verandering niet te voorkomen was, hebben we opnieuw nagedacht over onze rol als christelijke zorgverzekeraar. En op welke manier we van betekenis kunnen zijn. Juist ook als het gaat om beschermwaardigheid van het leven. Want dat vinden we net zo belangrijk als u.

Waarom we bepaalde behandelingen niet kunnen uitsluiten?

Er vallen verschillende zorgkosten en behandelingen onder 1 declaratiecode, zoals bij abortus. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen welke behandeling plaatsvond. Deze manier van declareren kunnen we niet veranderen. Alle zorgverzekeraars hebben hiermee te maken.

Wat de invloed is van de druk vanuit de samenleving?

De steeds meer toenemende ophef over onze polisvoorwaarden heeft niet alleen Pro Life, maar ook Zilveren Kruis in een ongemakkelijke positie gebracht. Samen met hen zijn wij verantwoordelijk voor onze organisatie. Waarbij wij de ruimte hebben om vanuit onze christelijke identiteit te werken. En dit door te vertalen naar onze producten en services. Tegelijk zijn er kaders binnen Zilveren Kruis waarbinnen wij werken. Zilveren Kruis wil ruimte bieden aan verschillende overtuigingen die in de samenleving bestaan. Tegelijk zien ze dat bepaalde opvattingen en vaak onterechte beeldvorming onrust veroorzaken. Dat merken wij ook. De verharding in het maatschappelijk debat biedt weinig ruimte om over deze punten in gesprek te gaan. En om de beschermwaardigheid van het leven in polisvoorwaarden op een positieve manier centraal te stellen. Het wordt helaas steeds vaker gezien als het uitsluiten van mensen. Zilveren Kruis heeft gekozen voor behoud van een christelijke zorgverzekeraar met haar identiteit en standpunten. Wel geldt daarbij als voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot alle zorg in het standaard basispakket. En dat daarom alle basiszorg vergoed wordt.

Wat deze veranderingen ons brengen?

Aan onze overtuigingen is niets veranderd, maar we snappen het verlies dat een deel van onze klanten ervaart. Dat ervaren wij zelf ook. We grijpen dit aan om de meerwaarde van onze zorgverzekering te vergroten. Bijvoorbeeld door extra steun voor onderzoek, steun aan partnerorganisaties en het uitbreiden van het aantal vertrouwensartsen. Wij zetten ons in voor behoud van christelijke zorg. We blijven de dialoog voeren over de beschermwaardigheid en maakbaarheid van het leven. Daarbij willen we er zijn voor een ieder die worstelt met ingrijpende problemen en levensvragen. Bijvoorbeeld een kind dat worstelt met identiteitsvragen. Een stel met vruchtbaarheidsproblemen. Een ouder die geen zorg meer wil bij het levenseinde. Het zijn situaties die we allemaal kunnen tegenkomen in ons leven of het leven van mensen om ons heen. We willen dat onze zorgverzekering er is voor iedereen die waarde hecht aan christelijke hulp, services en vergoedingen. Ongeacht de keuzes die iemand in zijn of haar leven maakt.

Allereerst over dat zelfstandig zijn. Het is in Nederland bijna onmogelijk om als kleine zelfstandige verzekeraar te bestaan. Daarom zijn wij onderdeel van Zilveren Kruis. Dat is een bewuste keuze. We spreiden daarmee het financiële risico voor onverwacht hoge zorgkosten. We kunnen goede contractafspraken maken door inkoop op grotere schaal. En met zorgverleners door het hele land. En we kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden, kennis en techniek. Denk aan een inlogomgeving, app en website. Organiseren we dit als kleine zelfstandige organisatie zelf? Dan zouden we een veel hogere premie moeten berekenen dan de gemiddelde premie. En kunnen we de dienstverlening niet bieden, zoals u die van ons gewend bent.

Een ‘schone polis’ waaraan je niet meebetaalt aan vergoedingen zoals abortus en euthanasie is niet langer haalbaar. Hierover willen we eerlijk zijn. Het is daarom ook geen optie om 2 soorten basisverzekeringen aan te bieden: met en zonder uitsluitingen voor vergoedingen. We hebben te maken met de manier waarop de zorg in Nederland gedeclareerd wordt. Ook betalen we via belastingen mee aan de zorg in Nederland die door de overheidssubsidies wordt betaald. Denk aan abortussen in een kliniek.

Jazeker! Bij Pro Life staan christelijke waarden centraal. Dit merkt u als u contact met ons heeft of onze informatie leest. U kunt kiezen voor christelijke zorgverleners waarmee we afspraken hebben. Vooral bij psychische zorg kan dat fijn zijn, zodat er ook ruimte is voor uw geloofsvragen. Ook in onze services en programma’s heeft het geloof een plek. We bieden online christelijke zelfhulp aan. En in onze aanvullende verzekeringen vindt u een uitgebreid aanbod christelijke vergoedingen.

We begrijpen het als u daarbij gewetensbezwaren heeft. We kunnen ook met uitsluitingen niet voorkomen dat u meebetaalt aan abortus. Dit is 1 van de aanleidingen die geleid heeft tot de verandering. Een aantal motieven daarbij:

  • Zo’n 90% van de abortussen vindt plaats in een abortuskliniek waar iedereen in Nederland gebruik van kan maken. De kosten worden betaald via een subsidieregeling van de overheid. Via belastinggeld wordt ongeveer de helft van de zorgkosten in Nederland betaald. Daar betalen we allemaal aan mee.
  • De overige 10% van de abortussen vindt plaats in ziekenhuizen en zijn wel voor rekening van de zorgverzekeraars. De rekeningen voor deze kosten zijn gecombineerd met kosten die we wel willen vergoeden: curettage na een miskraam en abortus wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Wij kunnen het onderscheid niet maken. Om dan helemaal niets te vergoeden vinden we geen optie.
  • Wij geloven dat het loslaten van uitsluitingen niet leidt tot extra abortussen. We hopen zelfs dat het aantal afneemt. Door steun en informatie over zorg voor ongewenst zwangere vrouwen en natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden.
  • Klanten die voor Pro Life kiezen, kiezen waarschijnlijk niet voor deze behandelingen. Natuurlijk kunnen we dat niet voorkomen. Uiteindelijk maken mensen zelf een keuze. Dat was al zo, los van de vergoeding.

We hopen dat christenen zich blijven verenigen. Dat is heel belangrijk voor het behoud van christelijke zorg in Nederland. Door steun van onze klanten kunnen wij mooie dingen blijven doen. Een paar voorbeelden wat we doen en hoe:

We zetten ons in voor bescherming van het leven.

We steunen medisch-ethisch onderzoek vanuit een christelijke kijk, onder andere door het Lindeboom Instituut. En onderzoek naar verantwoorde zorg die past bij christelijke waarden. Ook bieden we gesprekken aan met een Pro Life Vertrouwensarts bij ingewikkelde levensvragen.

We werken aan inzicht, behoud en kwaliteit van christelijke zorg.

We maken afspraken met christelijke zorgverleners. We brengen zorgvragers en zorgverleners samen. We steunen Ikzoekchristelijkehulp.nl en organiseren congressen voor zorgverleners en partners. En er is keuze uit allerlei vergoedingen voor christelijke zorg in onze aanvullende verzekeringen.

We moedigen mensen aan om geloof en gezondheid een plek te geven in hun leven.

Dit doen we via ons programma Zorgen voor elkaar, waar iedereen gebruik van kan maken. Sterke relaties, Geloof en gezondheid en Ouder worden zijn er mooie voorbeelden van. We bieden podcastseries, relatieavonden, gesprekskaartjes en nog veel meer.

Daar denken we wel over na. We hebben klanten, relaties en experts gesproken en hen vragen gesteld: Welk gevoel roept de naam Pro Life op? Waar denk je aan? Past het bij de breedte van dingen die we doen? Op dit moment werken we de resultaten van het onderzoek verder uit. We houden u natuurlijk op de hoogte!

Ja, deze beslissing namen we niet zomaar. We hebben lang stilgestaan bij de gevoeligheid van deze verandering. We hebben er maandenlang intensief over gepraat. We zijn ons ervan bewust dat sommigen het zullen ervaren als het opgeven van principes. Anderen als een goede stap die christenen verbindt. En die meer ruimte biedt om geloof, zorg en hulp samen te brengen.
Nee. We staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Want wij geloven dat het leven uniek, geliefd en waardevol is voor God. Dit blijven we uitdragen. We zetten ons al bijna 100 jaar in voor zorg die daarbij past. Denk aan IVF waarbij er geen embryo’s overblijven, zorg rondom het levenseinde, hulp voor ongewenst zwangere vrouwen … en nog zoveel meer. En dat blijft zo!
Nee. De christelijke waarden waar wij voor staan, blijven hetzelfde. Onze christelijke services en hulp breiden we zelfs verder uit. Natuurlijk kunt u kiezen voor (gecontracteerde) christelijke zorgverleners, daar waar geloof en zorg elkaar raken. Zoals bij psychische hulp. Ook kunt u rekenen op de persoonlijke aandacht en service van onze betrokken medewerkers. En gebruikmaken van onze unieke programma's. Denk aan Geloof en gezondheid, Sterke relaties en Ouder worden.
Ja dat kan. Als u vanuit uw levensovertuiging bezwaren heeft tegen verzekeren kunt u ontheffing krijgen. U laat zich dan registreren als gemoedsbezwaarde. Voor het ontvangen van Langdurige Zorg heeft u een registratienummer nodig. Dat kunt u bij ons aanvragen. Goed om te weten: u krijgt alleen ontheffing als u geen andere verzekering heeft afgesloten, zoals een WA-verzekering. Meer informatie vindt u op de pagina Gemoedsbezwaren.
De verandering zelf heeft geen invloed op de premie voor 2023.
Ja. Natuurlijk vinden we het jammer als u weggaat maar u kunt altijd per 1 januari van verzekeraar veranderen. Uw opzegging moet dan uiterlijk 31 december bij ons binnen zijn. Meestal regelt uw nieuwe verzekeraar dat. Bel ons gerust voor een gesprek of voor hulp bij uw overstap: 033 422 81 88.

Persvoorlichting

06 30 63 19 36

Nicole Bolweg

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur