Verandering basisverzekeringen Pro Life

Vanaf 1 januari 2023 nemen we alle zorg op die de basisverzekering standaard biedt. Dit betekent dat ook abortus, euthanasie, standaard IVF en transgenderzorg opgenomen worden. Waarom? Wat willen we hiermee bereiken? Zijn we anders gaan denken? Bekijk de video. En lees de antwoorden op deze en andere vragen.

Uitleg belangrijke verandering

Jos Leijenhorst, directeur Pro Life, legt uit waarom de basisverzekeringen veranderen: ‘De uitsluitingen voor vergoedingen vormen een drempel om in gesprek te gaan.’

Lees de antwoorden op vragen over de verandering

Ook wij hebben onze bedenkingen en soms bezwaren bij behandelingen. We begrijpen het als u daarbij gewetensbezwaren heeft. We kunnen ook met uitsluitingen niet voorkomen dat u meebetaalt aan abortus. Dit is 1 van de aanleidingen die geleid heeft tot de verandering. Een aantal motieven daarbij:

 • Wij geloven dat het loslaten van uitsluitingen niet leidt tot extra abortussen. We hopen zelfs dat het aantal afneemt. Door steun en informatie over zorg voor ongewenst zwangere vrouwen.
 • Klanten die voor Pro Life kiezen, kiezen waarschijnlijk niet voor deze behandelingen. Natuurlijk kunnen we dat niet voorkomen. Uiteindelijk maken mensen zelf een keuze. Dat was al zo, los van de vergoeding.
 • Zo’n 90% van de abortussen vindt plaats in een abortuskliniek waar iedereen in Nederland gebruik van kan maken. De kosten worden betaald via een subsidieregeling van de overheid. Via belastinggeld wordt ongeveer de helft van de zorgkosten in Nederland betaald. Daar betalen we allemaal aan mee.
 • De overige 10% van de abortussen vindt plaats in ziekenhuizen en zijn wel voor rekening van de zorgverzekeraars. De rekeningen voor deze kosten zijn gecombineerd met kosten die we wel willen vergoeden: curettage na een miskraam en abortus wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Hier geldt dan: alles of niets vergoeden.
Ja dat kan. Als u vanuit uw levensovertuiging bezwaren heeft tegen verzekeren kunt u ontheffing krijgen. U laat zich dan registreren als gemoedsbezwaarde. Voor het ontvangen van Langdurige Zorg heeft u een registratienummer nodig. Dat kunt u bij ons aanvragen. Goed om te weten: u krijgt alleen ontheffing als u geen andere verzekering heeft afgesloten, zoals een WA-verzekering. Meer informatie vindt u op de pagina Gemoedsbezwaren.

We merken dat door vergoedingen uit te sluiten mensen tegenover elkaar komen te staan. Er ontstaat tweedeling: in de samenleving én soms ook onder christenen.

Sommige mensen voelen zich door onze keuzes gekwetst.

Dat uit zich in kritiek op onze organisatie, in politieke discussies, in vragen aan de regering. Soms op basis van onjuistheden, soms op basis van meningsverschillen. Dat raakt ons… We willen respectvol naast elkaar staan, ook als we verschillen van mening. Mensen laten nadenken over onderwerpen zoals beschermwaardigheid en maakbaarheid van het leven. En helpen bij het maken van keuzes.

Ook christenen denken verschillend over het uitsluiten van vergoedingen.

In hoeverre doet dit recht aan ontzettend ingewikkelde situaties? We delen vaak dezelfde waarden, maar we kunnen verschillen in hoe we dat vertalen naar keuzes. Voor wie onze huidige polisvoorwaarden te zwart-wit vindt, is er nu geen zorgverzekering met christelijke hulp en services zoals wij die bieden.

We willen voorkomen dat mensen denken dat wij zwart-wit naar grote levensvragen kijken. Dat vormt een drempel om met ons in gesprek te gaan. Ja, wij hebben bedenkingen en soms bezwaren bij behandelingen. We hopen dat mensen daarover willen nadenken. Maar uiteindelijk beslissen mensen zelf. Deze verandering bevestigt dat. We geloven dat we ook naast mensen mogen blijven staan als zij andere keuzes maken dan wij.

Zo ontstaat er ruimte om op een zorgvuldige manier stil te staan bij vragen rondom abortus, euthanasie en geslachtsverandering. We gaan bijvoorbeeld extra investeren in de hulp van vertrouwensartsen, waarmee je in gesprek kunt. Zo helpen we mensen op weg bij het maken van keuzes.

Ja, deze beslissing namen we niet zomaar. We hebben lang stilgestaan bij de gevoeligheid van deze verandering. We hebben er maandenlang intensief over gepraat. We zijn ons ervan bewust dat sommigen het zullen ervaren als het opgeven van principes. Anderen als een goede stap die christenen verbindt. En die meer ruimte biedt om geloof, zorg en hulp samen te brengen.
Nee. We staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Want wij geloven dat het leven uniek, geliefd en waardevol is voor God. Dit blijven we uitdragen. We zetten ons al bijna 100 jaar in voor zorg die daarbij past. Denk aan IVF waarbij er geen embryo’s overblijven, zorg rondom het levenseinde, hulp voor ongewenst zwangere vrouwen … en nog zoveel meer. En dat blijft zo!
In onze zorgverzekering staan christelijke waarden centraal. Dit merkt u als u contact met ons heeft of onze informatie leest, in onze hulp en services. U kunt kiezen voor (gecontracteerde) christelijke zorgverleners. Bijvoorbeeld bij psychische zorg waarbij er geloofsvragen kunnen zijn. In onze programma’s en services komen geloof, zorg en hulp samen. Denk aan Geloof en gezondheid, Sterke relaties en de Pro Life Vertrouwensarts. In onze aanvullende verzekeringen vindt u allerlei vergoedingen voor christelijke zorg. Zoals relatietherapie, stilteretraite en natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden.
Nee. De christelijke waarden waar wij voor staan, blijven hetzelfde. Onze christelijke services en hulp breiden we zelfs verder uit. Natuurlijk kunt u kiezen voor (gecontracteerde) christelijke zorgverleners, daar waar geloof en zorg elkaar raken. Zoals bij psychische hulp. Ook kunt u rekenen op de persoonlijke aandacht en service van onze betrokken medewerkers. En gebruikmaken van onze unieke programma's. Denk aan Geloof en gezondheid, Sterke relaties en Ouder worden.

De uitsluitingen voor vergoedingen waren er voor medische levensbeëindiging en behandelingen die het leven ingrijpend veranderen. Onderwerpen waarin verdriet en levensvragen centraal staan. Dat roept altijd emoties op, begrijpelijk!

 • Het brengt tweedeling: voor- en tegenstanders.

  Het debat daartussen wordt steeds feller. Dit zien we vooral rondom abortus en geslachtsverandering. Een gesprek draait al snel om uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld over abortus na verkrachting, het beperken van keuzevrijheid voor minderjarigen bij transitie.

 • Sommige mensen voelen zich door onze keuzes gekwetst.

  Dat uit zich in kritiek op onze organisatie, in politieke discussies, in vragen aan de regering.
 • Ook christenen denken verschillend over het uitsluiten van vergoedingen.

  Het wordt soms als te zwart-wit gezien. In hoeverre doet dit recht aan ontzettend ingewikkelde situaties?

Zo'n situatie vraagt iets van ons allemaal: de ander ontmoeten en proberen te begrijpen. En als verschillen niet te overbruggen zijn, vraagt het de ander te blijven zien.
De verandering zelf heeft geen invloed op de premie voor 2023.
In november krijgen klanten informatie over alle (wettelijke) veranderingen in hun zorgverzekering en de premie voor 2023. We willen nu al duidelijk zijn over deze verandering. Door het nu te vertellen is er extra ruimte voor uitleg. En voor klanten extra tijd om vragen te stellen.
Ja. Natuurlijk vinden we het jammer als u weggaat maar u kunt altijd per 1 januari van verzekeraar veranderen. Uw opzegging moet dan uiterlijk 31 december bij ons binnen zijn. Meestal regelt uw nieuwe verzekeraar dat. Bel ons gerust voor een gesprek of voor hulp bij uw overstap: 033 422 81 88.
Pro Life betekent vanuit liefde voor het leven. Helaas denken mensen bij de naam soms ook aan andere dingen. We onderzoeken daarom of onze naam nog steeds bij ons past.

Persvoorlichting

06 30 63 19 36

Nicole Bolweg

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur