Uw basisverzekering in 2021

Het kabinet maakte op Prinsjesdag de wettelijke veranderingen in de basisverzekering voor 2021 bekend. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. We zetten de veranderingen in de basisverzekering voor u op een rij.
Jonge vrouw wordt uit de auto geholpen

Veranderingen vergoedingen basisverzekering 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de zorg voor verschillende specifieke patiëntgroepen onderdeel van de basisverzekering. Onder deze specifieke groepen vallen bijvoorbeeld:

 • oudere mensen met complexe aandoeningen
 • mensen met chronisch progressieve degeneratieve neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, Korsakov of multiple sclerose
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel of
 • mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder.

Vervoer van en naar de dagbehandeling

Is de dagbehandeling onderdeel van een zorgprogramma voor deze specifieke patiëntgroepen? Dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Vanaf 2021 wordt voor de groep patiënten in subcategorie B2 het aantal behandelingen in het eerste jaar verhoogd naar 70 behandelingen maximaal. In de opvolgende jaren is het maximum 52 behandelingen per jaar.
 • De rest van categorie B (‘B1’) houdt de vergoeding zoals die nu is vastgesteld voor categorie B (27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 per jaar in de daaropvolgende jaren). 

De zorgverlener beoordeelt binnen welke categorie een patiënt valt.

Donoren betalen vanaf 1 januari 2021 geen verplicht eigen risico meer voor medische kosten die voortkomen uit deze orgaandonatie.

 • De specialist ouderengeneeskunde mag vanaf 2021 ook een verwijzer zijn voor geriatrische revalidatiezorg
 • Medisch Specialistische Zorg: het aantal verwijzers wordt uitgebreid met een orthoptist bij oogzorg

Veranderingen afspraken binnen Europese Unie voor vergoeding zorgkosten

Mogelijk worden geen verdragsafspraken tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie voor vergoeding spoedeisende zorgkosten gemaakt. Het wel of niet maken van deze verdragsafspraken is een onderdeel van de nog lopende Brexit-onderhandelingen. Houd voor de laatste informatie onze website in de gaten.

Wat betekent het voor u als er geen afspraken gemaakt worden vanaf 2021?

 • U heeft bij zorg in het Verenigd Koninkrijk alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering.
 • U krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit uw aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • U kunt dan geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden, door gebruik te maken van de EHIC kaart op de achterkant van uw zorgpas.
 • En u kunt geen toestemming meer krijgen voor niet-spoedeisende zorg met een S2 formulier, die u in 2020 nog bij ons kon aanvragen.

Marokko heeft per 1 januari 2021 geen verdrag voor vergoeding van de spoedeisende zorgkosten via de verdragsregels met de Europese Unie.

 • U heeft bij zorg in Marokko alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering.
 • U krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit uw aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • U kunt vanaf 2021 geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden. N/M-formulieren zijn vanaf 2021 niet meer geldig. En kunt u niet meer aanvragen.