Eigen risico

Hoe werkt het eigen risico?

In Nederland betaalt iedereen van 18 jaar of ouder elk kalenderjaar de eerste € 385 van verzekerde zorgkosten zelf. Zo blijft de premie lager en worden mensen bewuster gemaakt van de kosten van de zorg. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Mensen met minder inkomen, hebben recht op zorgtoeslag. Dat is een maandelijkse tegemoetkoming in zorgkosten.

 

 
 
 

U kunt kiezen voor vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan in stappen oplopen van € 100 tot maximaal € 500. Door hiervoor te kiezen krijgt u premievoordeel. De premies zijn voor 2017.

Eigen risico

        Premie Principe Polis   Premie Principe Polis Restitutie 

€ 0

        € 117,45                      € 121,75

€ 100

        € 113,45                      € 117,75

€ 200

        € 109,45                      € 113,75          

€ 300

        € 105,45                      € 109,75

€ 400

        € 101,45                      € 105,75

€ 500

        €   97,45                      € 101,75

Veelgestelde vragen 

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) mogen pas declareren na het einde van de behandelperiode van een totale ziekenhuisbehandeling. Een behandelperiode duurt minimaal 42 dagen en maximaal 120 dagen. Hierdoor komen declaraties altijd een stuk later bij de zorgverzekeraar binnen.

Zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen en ZBC’s over de prijzen van ziekenhuisbehandelingen. En kunnen pas beginnen met declareren wanneer de prijzen rond zijn.

Nee. Je betaalt eigen risico vanaf de 1e dag van de maand na je 18e verjaardag. Het bedrag wordt hier op aangepast. Dit betekent eigen risico naar rato.

Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2016 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2016. Ook als de behandeling in 2017 stopt.

Het ziekenhuis stuurt steeds na maximaal 120 dagen de rekening. Dat komt omdat een DBC-zorgproduct maximaal 120 dagen mag duren. Daarna start het ziekenhuis voor u een nieuwe DBC, voor dezelfde behandeling. Dit gaat door totdat uw behandeling stopt. Als uw behandeling langer dan 120 dagen duurt, krijgt u dus meerdere rekeningen. Over elke rekening betaalt u eigen risico.

​U betaalt geen eigen risico voor kinderen onder de 18 jaar. U betaalt soms wel een eigen bijdrage.