Basisverzekering

Het leven verdient zorg, aandacht en bescherming. Onze zorgverzekering, de Principe Polis, is hierop gebaseerd. Daarom vergoeden wij geen medische handelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. Vanuit onze overtuiging bieden wij toegang tot christelijke zorg, hulp bij het zoeken naar christelijke zorgverleners en advies van een Vertrouwensarts bij medisch-ethische vragen.

De basisverzekering van Pro Life heet de Principe Polis. Dit is een combinatiepolis. De basisverzekering is verplicht voor iedereen en vergoedt de belangrijkste medische kosten. Vergoedingen in de basisverzekering zijn: huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, de meeste medicijnen, geestelijke gezondheidszorg en tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar. In de polisvoorwaarden vindt u de exacte dekking.  In de Principe Polis is een aantal behandelingen uitgesloten van vergoeding. De basisverzekering kunt u uitbreiden met een aanvullende verzekering en tandartsverzekering.

U kunt terecht bij elke zorgaanbieder

Bij de Principe Polis bent u vrij in de keuze van uw zorgaanbieder. Met veel reguliere en christelijke zorgverleners heeft Pro Life een contract afgesloten. Bij gecontracteerde zorgverleners betaalt Pro Life de zorgverlener rechtstreeks. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding of soms geen vergoeding krijgt. Controleer daarom in de zorggids of uw zorgverlener is gecontracteerd.

De Principe Polis biedt u in 2015 het volgende:

  • Een premie van € 102,45 per maand.
  • Een verplicht eigen risico van € 375,- per jaar.
  • Een vrijwillig eigen risico tot maximaal € 500,- per jaar.

Premie berekenen

Contact

Onafhankelijke productinformatie

Wijzer in geldzaken heeft voor verzekeringen onafhankelijke informatie beschikbaar

Externe links

Gerelateerde onderwerpen