Een christelijke psycholoog heeft een extra antenne

Wat is het nut van een christelijke psycholoog, boven een niet-christelijke psycholoog? We legden deze vraag voor aan Alie Hoek-Van Kooten, ze werkt als arts in de geestelijke gezondheidszorg en is ook vertrouwensarts bij Pro Life.

Als Alie hulp nodig zou hebben, zou ze kiezen voor een christelijke psycholoog. Waarom?

‘Als mensen problemen hebben, echt psychische problemen, dan zie je dat er bijna altijd zingevingsvragen bij komen kijken. Dat geldt zeker voor mensen met een christelijke achtergrond. Bij problemen komen vaak ook geloofsvragen om de hoek kijken: waarom gaat mijn leven zo? Dat soort vragen. Dan is het heel fijn als een psycholoog zelf een christelijke achtergrond heeft en zulke vragen direct begrijpt.’

Kan een niet-christelijke psycholoog ook hulp bieden aan een christen?

‘Een psycholoog is in de eerste plaats natuurlijk psycholoog met een eigen professie. Ook een niet-christelijke psycholoog kan mensen helpen, maar de grote vraag is: in hoeverre heeft zo’n persoon ook een antenne voor geloofsvragen? Natuurlijk kunnen niet-christelijke psychologen je een heel eind op weg helpen, zonder meer, maar om de eerder genoemde reden heb ik toch een voorkeur voor een christelijke psycholoog.’

Is het een bijkomend voordeel dat een christelijke psycholoog beter contact kan hebben met de predikant van de desbetreffende cliënt?

‘Ja, dat kan zeker een voordeel zijn. Veel christelijke psychologen hebben nogal eens overleg met de predikant. Uiteraard alleen als de cliënt dat wil en daar toestemming voor geeft. Zeker als een situatie voor een predikant of voorganger te zwaar is en deze ook doorverwijst naar een psycholoog. Het is goed als een predikant ook goed de eigen grenzen van de eigen professie weet. Want anders heb je al snel te maken met psychologie van de koude grond. Daar worden heel wat fouten mee gemaakt.’