Zvw-pgb aanvragen, wijzigen, verlengen of opzeggen

In een paar stappen geregeld

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? Wij helpen u op weg.

Zvw-pgb aanvragen

Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?

  • U bent langdurig – langer dan een jaar – op verpleging en verzorging aangewezen, of;
  • U hoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of;
  • U hoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is).
  • Je bent jonger dan 18 jaar en aangewezen op Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT). Hiervoor heb je een indicatie van de medisch specialist nodig.

De voorwaarden van Zvw-pgb 2016 staan uitgebreid in het pgb-reglement 2016 (pdf).


Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

Contact opnemen met een (wijk)verpleegkundige (niveau 5)

Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op niveau 5. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen.

Deel 1 en 2 formulier (laten) invullen

Vul samen met de verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier pgb deel 1 en 2 downloaden (pdf)

 

Stuur het formulier per post naar ons toe

Pro Life Zorgverzekeringen
t.a.v. Afdeling pgb
Postbus 444
2300 AK LeidenWij brengen u op de hoogte van het budget

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van het pgb-reglement. U krijgt van ons schriftelijk de uitslag.

Zvw-pgb (zorgverlener) wijzigen

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul vraag 4, 7 en 8 van deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

Pro Life Zorgverzekeringen
t.a.v. Afdeling pgb
Postbus 444
2300 AK Leiden

Zvw-pgb verlengen

Als de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt, is een nieuwe indicatiestelling nodig door een bevoegd wijkverpleegkundige. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatie actueel is en blijft. Bij zowel een verslechtering als een verbetering van uw gezondheidssituatie, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. Doe dit altijd in overleg met uw wijkverpleegkundige.

Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Wij beoordelen uw aanvraag voor een pgb op basis van de regels uit het pgb-reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

Pro Life Zorgverzekeringen
t.a.v. Afdeling pgb
Postbus 444
2300 AK Leiden

Zvw-pgb opzeggen

U kunt per e-mail opzeggen via pgb@prolife.nl.

Per post is ook mogelijk. Stuur uw opzegging naar:

Pro Life Zorgverzekeringen
t.a.v. Afdeling pgb
Postbus 444
2300 AK Leiden

Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:

  • Datum waarop u de pgb wilt beeindigen
  • De reden van opzegging
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
  • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger