Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Zelf uw thuiszorg regelen

Met een Zvw-pgb (Zorgverzekeringwet persoonsgebonden budget) krijgt u budget waarmee u zelf zorg inkoopt. Bijvoorbeeld bij een niet-gecontracteerde organisatie of een familielid. De rekening stuurt u achteraf naar ons op.

Let op: Bij ons kunt u alleen een Zvw-pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis. Ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor (Wlz-pgb) of gemeente (Wmo-pgb of Jeugdwet-pgb). Kijk voor meer informatie op de website van belangenvereniging Per Saldo, www.pgb.nl.

Wat verandert er in 2019 voor Zvw-pgb?

Bekijk alle inhoudelijke wijzigingen (pdf) voor het Zvw-pgb in 2019. Alle klanten met een pgb kregen een uitgebreid informatiepakket, met het wijzigingsoverzicht, ook per post.

Regel uw Zvw-pgb

Hulp bij uw Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en sturen uw rekeningen naar Pro Life.

Veelgestelde vragen

Persoonsgebonden budget voor verpleging en vergoeding (Zvw-pgb) wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld Pro Life. Wij vergoeden de volgende zorg uit het Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging

Wilt u via een pgb zorg die u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan heeft u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.

Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Toekenningsverklaring

Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring op basis van weken.

In 2018 houdt Pro Life 52 weken per toekenning aan. Het weekbudget x het aantal weken dat de indicatie is afgegeven is het totaalbudget van de toekenning.

U zorgt zelf voor inzicht over:

  • het budget dat u heeft gekregen;
  • wat er gedeclareerd is.

Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf).

De pgb administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij Pro Life.

Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.

Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via het Zvw-pgb wilt en welke zorg niet. Zilveren Kruis geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.

Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de Zorgcoach: 033 422 81 88.

Vul dit formulier in. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

Pro Life Zorgverzekeringen
Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Stapt u naar ons over van een andere verzekeraar en heeft u een Zvw-pgb?

  • Als uw toekenningsverklaring nog geldig is nemen wij deze over tot de einddatum van de indicatie en/of einddatum toekenningsverklaring. Wij adviseren u om uw toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is.
  • Als uw toekenningsverklaring en/of uw indicatie is verlopen beoordelen wij uw situatie opnieuw.

De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert.

Handige links