Omzetplafonds

Met gecontracteerde zorgverleners spreken wij ieder jaar samen af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u dan misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Wij gaan dan altijd eerst met de zorgverlener in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden.

Lukt dit niet? Onze Zorgcoaches helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Bel 033 422 81 88 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur). U kunt ook contact opnemen met uw zorgverlener. Gelukkig kopen wij binnen uw regio voldoende zorg in. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?

Omzetplafonds worden afgesproken met:

 • ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
 • GGZ-zorgverleners
 • wijkverpleegkundige zorgverleners
 • zorgverleners die eerstelijnsverblijfszorg bieden
 • zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg
 • aanvullende geneeskundige zorg door specialist ouderengeneeskunde
 • aanvullende geneeskundige zorg door arts verstandelijk gehandicapten

In de Zorggids ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben. U ziet dit als u met de muis over het vinkje bij contractering beweegt.

Voor welke polissen geldt het omzetplafond?

Het omzetplafond geldt voor al onze basisverzekeringen. 

Gevolgen bereiken omzetplafond

Een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop. Dit kan gevolgen voor u hebben. De zorgverlener kan gedurende het jaar geen nieuwe patiënten met een verzekering van Pro Life behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • al een lopende behandeling hebben bij de betreffende zorgverlener;
 • met spoed zorg nodig hebben (acute zorg) in een ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum. Heeft u met spoed geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u altijd terecht bij de regionale ggz-crisisdienst;
 • geboortezorg nodig hebben in een ziekenhuis;
 • bij wijkverpleging en eerstelijns verblijf: een indicatie hebben voor palliatief terminale zorg (door een arts)

Valt u niet onder een van bovenstaande groepen? Onze Zorgcoach helpt u met het vinden van een plek bij een andere zorgverlener waar u de zorg krijgt die u nodig heeft.