Hulp bij mantelzorg
Vergoeding 2020

Heeft uw mantelzorger ruimte nodig om uitval te voorkomen? Mogelijk krijgt u hiervoor een vergoeding. Een mantelzorger is iemand die lange tijd, onbetaald voor u zorgt als u ziek bent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of buurvrouw.

Bekijk de vergoedingen van 2019
Laat mijn verzekering zien
Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden.
Basisverzekering geen vergoeding wel korting
Smallpolis geen vergoeding wel korting
Mediumpolis max. € 750 per persoon per kalenderjaar
Largepolis max. € 1.000 per persoon per kalenderjaar
Extra Largepolis max. € 1.250 per persoon per kalenderjaar

Vergoedingen en voorwaarden

Kies uw verzekering en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij uw verzekering horen.

Vergoedingen en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Vergoedingen en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding
Smallpolis geen vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Vergoedingen en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding
Mediumpolis max. € 750 per persoon per kalenderjaar voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is. Dit bedrag wordt lager als u ook gebruik maakt van onderstaande vergoedingen:
 • maximaal € 250 voor tijdelijke hulp door het overnemen van allerlei regeltaken
 • maximaal € 150 voor instructies, coaching en cursussen
 • maximaal € 450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

De vergoeding is voor

 • mantelzorgers en/of
 • voor mensen die mantelzorg ontvangen

Wat krijgt u vergoed?

 • een bedrag voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is.Dit bedrag kan maximaal € 750 zijn en lager als u ook gebruik maakt van onderstaande vergoedingen.
 • maximaal € 250 voor tijdelijke hulp voor het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn en financiën (een mantelzorgmakelaar)
 • maximaal € 150 voor mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en mantelzorgcursussen
 • maximaal € 450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp

Wat krijgt u niet vergoed?

 • kosten voor vervangende (mantel) zorg als u  hierop al recht heeft  vanuit PGB, de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Wet langdurige zorg
 • kosten voor zowel uw mantelzorger als uzelf. U kunt de kosten maar 1 keer declareren
 • kosten als u minder dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week mantelzorg krijgt of mantelzorger bent
 • extra mantelzorg als uw gezondheid achteruit gaat. U vraagt een nieuwe indicatie aan.
 • kosten van ondersteuning mantelzorg als u permanent in een Wlz-instelling woont

U heeft toestemming nodig

U vraagt toestemming aan de Zorgcoach. De Zorgcoach bespreekt met u welke hulp u nodig heeft. De Zorgcoach bekijkt of u hulp kunt krijgen van uw gemeente (Wmo of Jeugdwet), zorgverzekeringswet of Zorgkantoor (Wlz). Daarna stelt de zorgcoach vast of en welke vergoeding u krijgt. De vergoeding is bedoeld om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten en te zoeken naar een structurele oplossing. 

Waar kunt u terecht?

U neemt telefonisch contact op met de Zorgcoach via telefoonnummer 071 36 402 80.

Vergoedingen en voorwaarden

Opbouw vergoeding

. Basisverzekering geen vergoeding
Largepolis max. € 1.000 per persoon per kalenderjaar voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is. Dit bedrag wordt lager als u ook gebruik maakt van onderstaande vergoedingen:
 • maximaal € 250 voor tijdelijke hulp door het overnemen van allerlei regeltaken
 • maximaal € 150 voor instructies, coaching en cursussen
 • maximaal € 450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

De vergoeding is voor

 • mantelzorgers en/of
 • voor mensen die mantelzorg ontvangen

Wat krijgt u vergoed?

 • een bedrag voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is. Dit bedrag kan maximaal € 1.000 zijn en lager als u ook gebruik maakt van onderstaande vergoedingen.
 • maximaal € 250 voor tijdelijke hulp voor het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn en financiën (een mantelzorgmakelaar)
 • maximaal € 150 voor mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en mantelzorgcursussen
 • maximaal € 450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp

Wat krijgt u niet vergoed?

 • kosten voor vervangende (mantel) zorg als u  hierop al recht heeft  vanuit PGB, de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Wet langdurige zorg
 • kosten voor zowel uw mantelzorger als uzelf. U kunt de kosten maar 1 keer declareren
 • kosten als u minder dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week mantelzorg krijgt of mantelzorger bent
 • extra mantelzorg als uw gezondheid achteruit gaat. U vraagt een nieuwe indicatie aan.
 • kosten van ondersteuning mantelzorg als u permanent in een Wlz-instelling woont

U heeft toestemming nodig

U vraagt toestemming aan de Zorgcoach. De Zorgcoach bespreekt met u welke hulp u nodig heeft. De Zorgcoach bekijkt of u hulp kunt krijgen van uw gemeente (Wmo of Jeugdwet), zorgverzekeringswet of  Zorgkantoor (Wlz). Daarna stelt de zorgcoach vast of en welke vergoeding u krijgt. De vergoeding is bedoeld om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten en te zoeken naar een structurele oplossing.

Waar kunt u terecht?

U neemt telefonisch contact op met de Zorgcoach via telefoonnummer 071 36 402 80.

Vergoedingen en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding
Extra Largepolis max. € 1.250 per persoon per kalenderjaar voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is. Dit bedrag wordt lager als u ook gebruik maakt van onderstaande vergoedingen: 
 • maximaal € 250 voor tijdelijke hulp door het overnemen van allerlei regeltaken
 • maximaal € 150 voor instructies, coaching en cursussen
 • maximaal € 450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

De vergoeding is voor

 • mantelzorgers en/of
 • voor mensen die mantelzorg ontvangen

Wat krijgt u vergoed?

 • een bedrag voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is. Dit bedrag kan maximaal € 1.250 zijn en lager als u ook gebruik maakt van onderstaande vergoedingen.
 • maximaal € 250 voor tijdelijke hulp voor het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn en financiën (een mantelzorgmakelaar)
 • maximaal € 150 voor mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en mantelzorgcursussen
 • maximaal € 450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp

Wat krijgt u niet vergoed?

 • kosten voor vervangende (mantel) zorg als u  hierop al recht heeft  vanuit PGB, de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Wet langdurige zorg
 • kosten voor zowel uw mantelzorger als uzelf. U kunt de kosten maar 1 keer declareren
 • kosten als u minder dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week mantelzorg krijgt of mantelzorger bent
 • extra mantelzorg als uw gezondheid achteruit gaat. U vraagt een nieuwe indicatie aan.
 • kosten van ondersteuning mantelzorg als u permanent in een Wlz-instelling woont

U heeft toestemming nodig

U vraagt toestemming aan de Zorgcoach. De Zorgcoach bespreekt met u welke hulp u nodig heeft. De Zorgcoach bekijkt of u hulp kunt krijgen van uw gemeente (Wmo of Jeugdwet), zorgverzekeringswet of Zorgkantoor (Wlz). Daarna stelt de zorgcoach vast of en welke vergoeding u krijg, De vergoeding is  bedoeld om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten en te zoeken naar een structurele oplossing. 

Waar kunt u terecht?

U neemt telefonisch contact op met de Zorgcoach via telefoonnummer 071)36 402 80.