Diagnose Behandel Combinatie

In de prijs van een ziekenhuisbehandeling zitten de kosten van de specialist en van het ziekenhuis zelf. Zoals onderzoeksapparatuur, medicijnen die bij de behandeling horen, het gebouw en de schoonmaak.

Een DBC is een totaalrekening van alle kosten

Ziekenhuizen krijgen alleen betaald voor de zorg die ze leveren. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld huisartspraktijken. Die krijgen naast het consulttarief ook een abonnementstarief per patiënt. Daarom is een behandeling in het ziekenhuis veel duurder dan een behandeling bij de huisarts.

Ziekenhuizen declareren alleen totaalbehandelingen

Ziekenhuizen werken met het DBC-systeem (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat ze 1 prijs rekenen voor een totale behandeling. De kosten voor losse behandelingen, zoals bloedprikken en foto’s maken, zitten hierbij in.

Hoe bepaalt het ziekenhuis een DBC?

  • Bij binnenkomst in het ziekenhuis stelt een medisch specialist een diagnose.
  • Op basis van de diagnose opent het ziekenhuis een DBC.
  • Aan het eind van de behandeling bepaalt het ziekenhuis de uiteindelijke prijs. Hierin weegt mee of er wel of geen operatie is. En of er overnachting is of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.
  • In het overzicht 'van behandeling tot rekening' ziet u aan de hand van een voorbeeld hoe het proces van een DBC in elkaar zit. 

De looptijd van een DBC kan verschillend zijn

In de meeste gevallen start een DBC wanneer u voor de 1e keer bij de medisch specialist komt. Een DBC sluit automatisch. Hieronder ziet u de meest voorkomende looptijden en redenen waarom een behandelperiode van een DBC sluit.

  • Op de 42e dag na ontslag bij ziekenhuisopname.
  • Op de 42e dag na een operatie zonder of met dagopname.
  • Op de 90e dag na de start van de 1e behandelperiode als er alleen een consult, onderzoek of niet-operatieve behandeling plaatsvond.
  • Op de 120e dag bij vervolg-behandelperiodes zonder operatie.
  • Op de 42e dag bij vervolg-behandelperiodes met operatie.

In Mijn Pro Life ziet u de gedeclareerde behandeling

U logt op Mijn Pro Life in met DigiD + sms-controle. Uw declaraties vindt u onder ‘Mijn zorgkosten’. Bij ziekenhuisnota’s staat een omschrijving van uw behandeling. U kunt daarbij ook doorklikken naar de deelbehandelingen. Zo ziet u wat het ziekenhuis precies heeft ingestuurd.

De begindatum van uw behandeling bepaalt of u eigen risico betaalt

Voor alle ziekenhuisbehandelingen geldt dat de begindatum bepaalt over welk jaar de rekening wordt afgehandeld. En daarmee ook het eigen risico. Ook als u bijvoorbeeld overstapt naar een andere verzekeraar. Is de DBC geopend in 2018 en gesloten in 2019? Dan geldt het eigen risico van 2018. Uw zorgverlener weet wanneer uw DBC is gestart.


Ook interessant