Kwaliteit van zorgverleners

Voor steeds meer medische behandelingen zijn er kwaliteitseisen en landelijke kwaliteitsnormen. Door deze eisen kunnen we daadwerkelijk kiezen voor kwaliteit voor onze verzekerden.We maken hierover goede afspraken met zorgverleners, zoals ziekenhuizen, fysiotherapeuten, apotheken, verloskundigen en kraamzorg.

Met zorgaanbieders die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, gaan we eerst in gesprek. We kijken of we ervoor kunnen zorgen dat zij de eisen alsnog halen. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere zorgaanbieders in de regio. Maar we kunnen ook besluiten dat we deze behandelingen niet meer uit laten voeren door deze zorginstelling. Die kan zich dan specialiseren in behandelingen waar het juist wel goed in is. Hierover kunnen we dan weer goede afspraken maken over kwaliteit en prijs. 

Gerelateerde onderwerpen