Palliatieve terminale zorg

​Palliatieve terminale zorg is de zorg voor ongeneeslijk zieken. De zorg kan thuis worden gegeven door een wijkverpleger. De zorg kan ook in een hospice plaatsvinden. Bij Pro Life krijgt u hiervoor een vergoeding.