Wanneer u wijzigingen doorgeeft

Alle belangrijke data op een rij

Bepaalde onderdelen van uw zorgverzekering kunt u het hele jaar wijzigen. Andere onderdelen kunt u per kalenderjaar wijzigen. U wijzigt onderdelen van uw zorgverzekering in Mijn Pro Life. Meer over opzeggen leest u hier.

Uw basisverzekering wijzigen

Wijzigingen voor 2017 geeft u door tot en met 31 december 2016. Voor 2016 kunt u uw basisverzekering niet meer wijzigen.

Uw basisverzekering opzeggen

U kunt uw basisverzekering tot uiterlijk 31 december opzeggen. Wijzigingen voor 2017 geeft u door tot en met 31 december 2016. Voor 2016 kunt u uw basisverzekering niet meer opzeggen.

Uw aanvullende verzekering wijzigen

Wijzigingen voor 2017 kunt u doorgeven tot 1 februari 2017. De wijziging gaat in per 1 januari 2017. U kunt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering voor 2016 niet meer opzeggen.

Uw aanvullende verzekering opzeggen

U kunt de aanvullende verzekering opzeggen per 1 januari. Dit kunt u doorgeven tot 1 februari 2017. U kunt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering voor 2016 niet meer opzeggen.

Uw vrijwillig eigen risico wijzigen

Wijzigingen voor 2017 geeft u door tot en met 31 december 2016. De hoogte van uw vrijwillig eigen risico kunt u tot 31 december aanpassen. Voor 2016 kunt u uw eigen risico niet meer wijzigen.

Eigen risico, aanvullende verzekering, tandartsverzekering

Wijzigingen aan uw eigen risico, aanvullende verzekering of tandartsverzekering gaan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Dit is wettelijk geregeld.

Collectiviteit

Wijzigingen in uw collectiviteit gaan in per de 1e van de volgende maand.

Verzelfstandiging

Neemt u een eigen polis? Bijvoorbeeld omdat u 18 jaar oud wordt of gaat scheiden? Dan gaat dat in per de 1e van de volgende maand. De wijziging ziet u ook in Mijn Pro Life.

Overig

Als u persoonsgegevens of adresgegevens wijzigt, dan gaat dit direct in.