Wanneer u wijzigingen doorgeeft

Belangrijke data op een rij

Sommige keuzes die u maakt in uw zorgverzekering gelden voor een heel kalenderjaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd uw wijzigingen doorgeeft. U wijzigt onderdelen van uw zorgverzekering in Mijn Pro Life.

19 september 2017 is Prinsjesdag

Op Prinsjesdag maakt de overheid bijvoorbeeld bekend wat wel en niet in de basisverzekering valt. En ze bepaalt de hoogte van het eigen risico. Wij informeren u daarna over de wijzigingen.

Uiterlijk 31 december 2017

Uw basisverzekering of eigen risico wijzigen

U kunt uw basisverzekering en eigen risico voor 2018 wijzigen tot en met 31 december 2017 Log in op Mijn Pro Life om uw vrijwillige eigen risico te wijzigen.

Wilt u uw zorgverzekering bij Pro Life opzeggen?

Meer over opzeggen leest u hier.

Uiterlijk 31 januari 2018

Uw aanvullende verzekering of gespreid betalen wijzigen

U wijzigt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering eenvoudig door in te loggen met uw DigiD op Mijn Pro Life. Ook kunt u vooraf gespreid betalen van uw eigen risico aanvragen voor 2018 op Mijn Pro Life.

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2018. Dit geldt ook voor het opzeggen van een aanvullende (tandarts)verzekering of de regeling vooraf gespreid betalen eigen risico.

Doe voor 1 april 2018 belastingaangifte

Als u voor 1 april 2018 aangifte doet, krijgt u voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. U kunt over 2017 aangifte doen van 1 maart tot 1 mei. Soms heeft u een overzicht nodig van uw zorgkosten. En wist u dat sommige zorgkosten aftrekbaar zijn? Lees meer over de zorgkosten en zorgtoeslag en de belastingdienst.

Uw collectiviteit wijzigen

Wijzigingen in uw collectiviteit gaan in per de 1e van de volgende maand.

Zelf een eigen polis afsluiten

Neemt u een eigen polis? Bijvoorbeeld omdat u 18 jaar oud wordt of gaat scheiden? Dan gaat dat in per de 1e van de volgende maand. De wijziging ziet u ook in Mijn Pro Life.

Wijzigen van overige gegevens

Als u persoonsgegevens of adresgegevens wijzigt, dan gaat dit direct in.