Wanneer u wijzigingen doorgeeft

Belangrijke data op een rij

Bepaalde onderdelen van uw zorgverzekering kunt u het hele jaar wijzigen. Andere onderdelen kunt u per kalenderjaar wijzigen. Daarom is het belangrijk dat u op tijd uw wijzigingen doorgeeft. U wijzigt onderdelen van uw zorgverzekering in Mijn Pro Life.

19 september 2017 is Prinsjesdag

Op Prinsjesdag maakt de overheid bijvoorbeeld bekend wat wel en niet in de basisverzekering valt. En ze bepalen de hoogte van het eigen risico. Wij informeren u daarna over de wijzigingen.

Uw basisverzekering wijzigen

Wijzigingen voor 2018 geeft u door tot en met 31 december 2017. Voor 2017 kunt u uw basisverzekering niet meer wijzigen.

Uw basisverzekering opzeggen

U kunt uw basisverzekering tot uiterlijk 31 december opzeggen. Wijzigingen voor 2018 geeft u door tot en met 31 december 2017. Voor 2017 kunt u uw basisverzekering niet meer opzeggen. Meer over opzeggen leest u hier.

Uw aanvullende verzekering wijzigen

Wijzigingen voor 2018 kunt u doorgeven tot 1 februari 2018. De wijziging gaat in per 1 januari 2018. U kunt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering voor 2017 niet meer opzeggen.

Uw aanvullende verzekering opzeggen

U kunt de aanvullende verzekering opzeggen per 1 januari. Dit kunt u doorgeven tot 1 februari 2018. U kunt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering voor 2017 niet meer opzeggen.

Uw vrijwillig eigen risico wijzigen

Wijzigingen voor 2018 geeft u door tot en met 31 december 2017. De hoogte van uw vrijwillig eigen risico kunt u tot 31 december aanpassen. Voor 2017 kunt u uw eigen risico niet meer wijzigen.

Eigen risico, aanvullende verzekering, tandartsverzekering

Wijzigingen aan uw eigen risico, aanvullende verzekering of tandartsverzekering gaan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Dit is wettelijk geregeld.

Uw collectiviteit wijzigen

Wijzigingen in uw collectiviteit gaan in per de 1e van de volgende maand.

Zelf een eigen polis afsluiten

Neemt u een eigen polis? Bijvoorbeeld omdat u 18 jaar oud wordt of gaat scheiden? Dan gaat dat in per de 1e van de volgende maand. De wijziging ziet u ook in Mijn Pro Life.

Wijzigen van overige gegevens

Als u persoonsgegevens of adresgegevens wijzigt, dan gaat dit direct in.