Samenwonen, trouwen en scheiden

Wat geeft u door en wat niet?

Gaat u samenwonen of trouwen? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Een eventueel nieuw adres of een naamswijziging krijgen wij door via de Basisregistratie Personen (BRP). Bij een scheiding is vaak wel uw actie nodig, bijvoorbeeld als u uw naam wilt aanpassen.

U kunt uw partner zelf bijschrijven op uw polis

Wilt u uw echtgenoot of partner bijschrijven op uw polis? Ga dan naar Mijn Pro Life. We voegen uw echtgenoot of partner binnen 10 dagen toe als medeverzekerde.

Gaat u uit elkaar?

Bent u de enige volwassene op uw polis? Dan hoeft u uw scheiding niet aan ons door te geven.

Heeft u een gezamenlijke polis met uw ex-partner? Dan moet u wel doorgeven dat u uit elkaar bent. Wij kunnen de polis dan splitsen.

Gaat u scheiden en wilt u uw naam aanpassen? Gemeenten passen het naamgebruik niet automatisch aan na een echtscheiding. Als u uw scheiding meldt bij de gemeente, vraag dan of zij ook de aanduiding naamgebruik in het BRP willen wijzigen.

Wilt u de zorgverzekering van uw partner en kinderen opzeggen? Dat mag u op elk moment doen. De ex-partner kan zelfstandig een eigen zorgverzekering afsluiten. Dat kan bij ons of bij een andere maatschappij. De ex-partner kan zelfstandig een eigen zorgverzekering afsluiten. Dat kan bij ons of bij een andere maatschappij.

Wilt u uw eigen zorgverzekering opzeggen? De verzekeringnemer kan de zorgverzekering van zichzelf niet tussentijds opzeggen omdat hij gaat scheiden. Bel ons voor advies voor een nieuwe zorgverzekering: 033 422 81 88 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur).