Rekeningnummer Pro Life

Betaalt u via internetbankieren? Neem het betalingskenmerk en het goede rekeningnummer van de acceptgiro over. Als u de acceptgiro gebruikt, hoeft u niets extra’s te doen. Het kenmerk en het juiste rekeningnummer staan namelijk al op de acceptgiro.

Het rekeningnummer voor premie, eigen risico en eigen bijdrage is:

IBAN-code: NL75ABNA0482469838
BIC-code: ABNANL2A
Op naam van: Pro Life Zorgverzekeringen

Wat is IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Elke rekeninghouder in Nederland heeft een IBAN. Het Nederlandse IBAN bestaat uit 18 posities. Het rekeningnummer is verdeeld in 4 blokken van 4 posities en 1 blok van 2 posities. Dat maakt het invoeren makkelijker. 

Het IBAN is als volgt opgebouwd:

  1. Positie 1-2: De landcode (NL)
  2. Positie 3-4: Het controlegetal (getal van 2 cijfers)
  3. Positie 5-8: De bankcode (lettercombinatie, u ziet bij welke bank de rekening loopt)
  4. Positie 9-18: Het oude bank/gironummer aangevuld met nullen.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer veranderen?

De verzekeringnemer kan het rekeningnummer veranderen via Mijn Pro Life. Inloggen doet u met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Of heeft u sms-controle nog niet ingeschakeld? Vraag het aan op de website van DigiD.