Rekeningnummer

Wat is het rekeningnummer van Pro Life Zorgverzekeringen?

Het rekeningnummer voor premie, eigen risico en eigen bijdragevorderingen is:
IBAN-code: NL75ABNA0482469838
BIC-code: ABNANL2A
Op naam van: Pro Life Zorgverzekeringen
 
Betaalt u via internetbankieren? Neem het betalingskenmerk en het juiste rekeningnummer van de acceptgiro over. Als u de acceptgiro gebruikt, hoeft u niets extra’s te doen. Het kenmerk en het juiste rekeningnummer staan namelijk al op de acceptgiro.

Wat is Iban?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Iedereen gaat over op IBAN. Elke rekeninghouder in Nederland krijgt hiermee te maken. Het IBAN is langer dan het huidige bankrekeningnummer. Het Nederlandse IBAN bestaat uit 18 posities. Om het invoeren makkelijker te maken wordt de rubriek rekeningnummer verdeeld in 4 blokken van 4 posities en 1 blok van 2 posities.
 
Het IBAN is als volgt opgebouwd:
1. Positie 1-2: De landcode (NL)
2. Positie 3-4: Het controlegetal (getal van 2 cijfers)
3. Positie 5-8: De bankcode (lettercombinatie, je kan zien bij welke bank de rekening loopt)
4. Positie 9-18: Het oude bank/gironummer aangevuld met nullen.
Voorbeeld:
Bankrekeningnummer van Pro Life 482469838 wordt dan: NL75 ABNA 0482 4698 38.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer aanpassen?

De verzekeringnemer kan het rekeningnummer aanpassen via de persoonlijke 'Mijn Pro Life' omgeving. Inloggen doet u met uw DigiD + sms-controle. Wanneer u nog niet in het bezit bent van een DigiD? Of heeft u sms-controle nog niet ingeschakeld? Vraag het aan op de website van DigiD.