Persoonlijke gegevens

Wat u wel en niet met ons hoeft te delen

Veranderen uw persoonlijke gegevens? Meestal hoeft u dit niet aan ons te melden. Maar er zijn uitzonderingen.

Adreswijziging

Gaat u verhuizen?

Dan hoeft u in de meeste gevallen niets te doen. Wij nemen de informatie namelijk over zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Geef dus tijdig aan uw gemeente uw nieuwe adres door en het wordt automatisch aan ons doorgegeven.

Correspondentieadres

Wilt u post van ons op een ander adres ontvangen dan kunt u een correspondentieadres aan ons doorgeven. Een correspondentieadres vervalt niet automatisch na verhuizing. U kunt een correspondentieadres aanmaken/wijzigen via Mijn Pro Life.

Apotheek

U hoeft uw apotheek niet aan ons door te geven. U moet wel aan uw apotheek de verzekeringsgegevens doorgeven. Uw apotheek kan dan de kosten rechtstreeks met ons afrekenen. Heeft uw apotheek geen overeenkomst met Pro Life, dan ontvangt u zelf de nota thuis. U kunt deze dan ter vergoeding bij ons indienen. 

Detentie

Verzekerden die als gevolg van een rechterlijke uitspraak gedetineerd zijn in Nederland ontvangen hun geneeskundige zorg voor rekening van het Ministerie van Justitie. De zorgverzekering bij Pro Life moet gedurende de periode van detentie worden onderbroken. De verzekering bij Pro Life blijft wel doorlopen, maar tijdens de detentieperiode wordt er geen premie geheven en bestaat er geen recht op vergoedingen van Pro Life. Een melding van de einddatum van de detentie is voldoende om de verzekering weer in werking te stellen.
De gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor de aan- en afmelding bij de zorgverzekeraar. Dit kan door het insturen van de detentieverklaring van Penitentiaire Inrichtingen (PI). Naar aanleiding hiervan wordt de verzekering opgeschort dan wel weer gestart. 

E-mailadres

U kunt uw e-mailadres wijzigen via de persoonlijke 'Mijn Pro Life' omgeving. Inloggen doet u met uw DigiD. Wanneer u nog niet in het bezit bent van een DigiD, ga dan naar https://www.digid.nl/

Huisarts

U hoeft uw huisarts niet aan ons door te geven. U moet wel aan uw huisarts de verzekeringsgegevens doorgeven. Uw huisarts kan dan de kosten rechtstreeks met ons afrekenen. Heeft uw huisarts geen overeenkomst met Pro Life, dan ontvangt u zelf de nota thuis. U kunt deze dan ter vergoeding bij ons indienen. 

Naamsverandering

Voor persoonsgegevens zoals de tenaamstelling gaan wij tegenwoordig uit van de informatie zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betekent dat wanneer u bij de gemeente doorgeeft dat uw naam gewijzigd dient te worden, dit automatisch aan ons wordt doorgegeven. Uitsluitend naar aanleiding hiervan wordt uw naam in onze administratie aangepast. U hoeft dus zelf geen actie richting Pro Life meer te ondernemen.