Vragen reiskosten IJsselmeerziekenhuizen

​Compensatieregeling reiskosten

Hoe maak ik gebruik van de compensatieregeling voor reiskosten?

U vraagt een machtiging aan bij onze Vervoerslijn voor declaratie van uw reiskosten voor eigen vervoer, OV of taxivervoer. U bereikt de Vervoerslijn van maandag tot en met vrijdag op 071 365 41 54 tussen 8.00 en 18.00 uur. Op de pagina Declareren vindt u de declaratieformulieren die u voor deze vergoeding kunt gebruiken.

Waarom heeft Pro Life een compensatieregeling ingesteld voor verzekerden in het gebied van MC IJsselmeerziekenhuizen?
Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen is sprake van een doorstart. Dit zal de komende maanden plaatsvinden. Een deel van de behandelingen in MC IJsselmeerziekenhuizen wordt (tijdelijk) verplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio. Daardoor moeten verzekerden voor hun zorg verder reizen naar een ander ziekenhuis. Zij kunnen (tijdelijk) te maken krijgen met hogere vervoerskosten.

Voor wie geldt de compensatieregeling?
De compensatieregeling vervoerkosten geldt voor alle klanten van Zilveren Kruis, ZieZo, Interpolis, Pro Life, FBTO, OZF, Avéro Achmea en De Friesland. Het geldt alleen voor klanten die:
 • al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen, en/of
 • in Flevoland en in de Noordoostpolder wonen, waarbij de behandeling normaal in de MC IJsselmeerziekenhuizen zou plaatsvinden.

 

In welke situatie krijg ik compensatie?

Er zijn 3 situaties waarin u compensatie kunt krijgen:
 1. U heeft een lopende behandeling in de IJsselmeerziekenhuizen. En deze behandeling wordt nu verplaatst naar een ander ziekenhuis.
 2. Uw afspraak voor behandeling in de IJsselmeerziekenhuizen is al gepland. En deze behandeling wordt nu verplaatst naar een ander ziekenhuis.
 3. Uw afspraak voor behandeling kan niet meer in IJsselmeerziekenhuizen gepland worden. En de behandeling gaat in een ander ziekenhuis plaatsvinden.

Voor wie geldt de compensatieregeling niet?
Poliklinische behandelingen blijven doorlopen in MC IJsselmeerziekenhuizen. Daarom geldt de compensatieregeling niet voor verzekerden uit de postcodegebieden Flevoland en Noordoostpolder voor wie de poliklinische zorg ook na het faillissement nog in MC IJsselmeerziekenhuizen plaatsvindt.
 
Hoe kan ik gebruikmaken van de compensatieregeling?
 • U vraagt een machtiging aan bij de Vervoerslijn: voor eigen vervoer, openbaar vervoer en (niet-gecontracteerd) taxivervoer. De vervoerskosten stuurt u aan ons toe via een Declaratieformulier. Hierbij gaat het om eigen vervoer, openbaar vervoer en niet-gecontracteerd taxivervoer.
 • Wij vergoeden gecontracteerd taxivervoer direct aan de vervoerder.
 • Tot 1 juli 2019 brengen wij geen eigen bijdrage voor vervoer in rekening bij klanten die vanuit de basisverzekering vergoeding krijgen (op basis van de basis categorieën zoals Radiotherapie, Chemotherapie en Nierdialyse).

 

Vanaf welke datum geldt deze compensatieregeling?

De tijdelijke compensatieregeling vervoerskosten geldt vanaf 25 oktober 2018. Dit is de dag waarop MC IJsselmeerziekenhuizen BV failliet is verklaard door de rechtbank.

Tot wanneer geldt deze compensatieregeling?
De compensatieregeling vervoerskosten is een tijdelijke regeling die geldt tot 1 juli 2019. Tot die tijd is een onzekere overgangssituatie voor verzekerden. De komende maanden bepalen de curatoren hoe de zorg van MC IJsselmeerziekenhuizen wordt voortgezet.
Geldt de compensatieregeling ook als ik nog steeds gebruikmaak van de zorg in een polikliniek van MC IJsselmeerziekenhuizen?
Poliklinische behandelingen blijven doorlopen in MC IJsselmeerziekenhuizen. Daarom geldt de compensatieregeling niet als uw behandeling na het faillissement nog in MC IJsselmeerziekenhuizen plaatsvindt.

Geldt de compensatievergoeding voor alle vormen van vervoer?
De compensatieregeling geldt voor alle vormen van vervoer: gecontracteerd taxivervoer, eigen vervoer, openbaar vervoer of niet-gecontracteerd taxivervoer.
 
Geldt de compensatieregeling ook voor bezoekers als ik in een ziekenhuis ben opgenomen?
In deze tijdelijke compensatieregeling is ook rekening gehouden met de vervoerskosten van bezoekers als u bent opgenomen in het ziekenhuis. Voor de totale vervoerskosten van alle bezoekers geldt een maximum van 300 euro per jaar per verzekerde tot 1 juli 2019. Let op: Deze vervoerskosten van bezoekers kunnen alleen gedeclareerd worden door u als verzekerde.
 • Vervoerskosten compenseren wij voor bezoekers van verzekerden die binnen de compensatieregeling vallen. Wij kijken niet waar bezoekers vandaan komen.
 • Overnachtingskosten voor bezoekers vallen niet onder de compensatieregeling.
 • Er geldt géén eigen bijdrage/betaling én géén minimale reisafstand voor compensatie van de vervoerskosten van bezoekers. Neem contact op met onze Vervoerslijn voor meer informatie over het declareren van deze kosten.

Tegen welk tarief worden de reiskosten van een bezoeker van een verzekerde vergoed?
De vergoeding voor de reiskosten van bezoekers kan alleen worden gedeclareerd door de verzekerde die in aanmerking komt voor de compensatieregeling. De vergoeding is € 0,30 per km voor bezoek dat met eigen vervoer of taxivervoer reist. En 100% bij openbaar vervoer (laagste klasse).
 
Geldt deze regeling ook voor de verzekerden van Pro Life bij MC Slotervaart?
Deze tijdelijke compensatieregeling is ingesteld vanwege de bijzondere situatie door het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen. En door de overgangssituatie die daar het gevolg van is. Er is nu sprake van een doorstart die de komende maanden uitgevoerd wordt. Deze bijzondere situatie met langere reistijden is dus tijdelijk. Wij willen onze klanten in deze situatie tegemoet komen met deze tijdelijke regeling. Zodat reiskosten geen hindernis vormen voor hun ziekenhuisbezoek. In Amsterdam zijn er verschillende ziekenhuizen in de directe omgeving van MC Slotervaart die de zorg overnemen. Daardoor speelt dit vraagstuk in Amsterdam veel minder. En geldt de tijdelijke compensatieregeling voor die klanten niet.

​Handige links

Vervoerslijn

U bereikt de Vervoerslijn van maandag tot en met vrijdag op 071 365 41 54 van 8.00 tot 18.00 uur.