Zorgbemiddeling bij christelijke zorg

De Zorgcoach bemiddelt voor u bij het vinden van christelijke zorg. Of het nu gaat om IVF, psychologische hulp (GGZ) en wijkzorg door christelijke zorgverleners.

Wij bemiddelen voor u bij christelijk verantwoorde IVF

Wij hebben afspraken gemaakt met 5 ziekenhuizen over een nieuwe methode voor IVF. Bij deze ziekenhuizen is het mogelijk om onbevruchte eicellen in te laten vriezen. Daarmee voorkomen we dat er embryo’s (bevruchte eicellen) worden ingevroren of vernietigd. De Zorgcoach adviseert en helpt bij het maken van een afspraak voor IVF in een van de volgende ziekenhuizen:

Lees meer over IVF en ICSI op een christelijk verantwoorde manier. En de speciale afspraken die wij hierover hebben gemaakt met ziekenhuizen.

U krijgt thuiszorg van een christelijke zorgaanbieder

Pro Life biedt toegang tot christelijke zorg. Ook in onze 3 proefgebieden voor wijkzorg. De voorkeursaanbieders die wij daar contracteren zijn verplicht zorg te bieden die aansluit bij uw levensovertuiging. Voldoet deze zorg niet aan uw wensen? Dan regelt de Zorgcoach dat u wijkzorg krijgt van een christelijke zorgaanbieder in uw regio.

Lees meer over de proefgebieden voor wijkzorg. En over christelijke thuiszorg.


Ook interessant