Zorgbemiddeling bij christelijke zorg

De Zorgcoach bemiddelt voor u bij het vinden van christelijke zorg. Zij bemiddelen voor u bij IVF. En helpen u persoonlijk bij het vinden van christelijke zorg bij psychische zorg (GGZ) en wijkverpleging. 

Wij bemiddelen voor u bij christelijk verantwoorde IVF

Wij hebben afspraken gemaakt met 5 ziekenhuizen over een nieuwe methode voor IVF. Bij deze ziekenhuizen is het mogelijk om onbevruchte eicellen in te laten vriezen. Daarmee voorkomen we dat er embryo’s (bevruchte eicellen) worden ingevroren of vernietigd. De Zorgcoach adviseert en helpt bij het maken van een afspraak voor IVF in een van de volgende ziekenhuizen:

Lees meer over IVF en ICSI op een christelijk verantwoorde manier. En de speciale afspraken die wij hierover hebben gemaakt met ziekenhuizen.

Wij helpen u persoonlijk bij het vinden van psychische zorg en wijkzorg 

Wij helpen u persoonlijk bij het vinden van christelijke zorg bij psychische zorg (GGZ) en Zorg in de wijk. In een aantal regio's hebben wij voor wijkverpleging speciale afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Dit noemen wij Zorg in de wijk. In deze regio's zijn de zorgaanbieders verplicht wijkverpleging te bieden die aansluit bij uw levensovertuiging. Voldoet deze zorg niet aan uw wensen? Dan regelt de Zorgcoach dat u wijkverpleging krijgt van een christelijke zorgaanbieder in uw regio.


Ook interessant