Zvw-pgb aanvragen, wijzigen, verlengen of opzeggen

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? Wij helpen u op weg.

Zvw-pgb aanvragen

Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?

  • U bent langdurig – langer dan een jaar – op verpleging en verzorging aangewezen, of
  • U hoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is). Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

De voorwaarden van Zvw-pgb 2019 staan uitgebreid in het pgb-reglement 2019 (pdf).

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

1. Neem contact op met een verpleegkundige

Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau en geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen.

2. Vul het aanvraagformulier in 

Vul samen met de verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier pgb deel 1 en 2 downloaden (pdf)

3. Stuur het formulier naar ons op

Pro Life Zorgverzekeringen
t.a.v. Afdeling pgb
Postbus 444
2300 AK Leiden

4. U krijgt van ons via post de uitslag 

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de  pgb-regels. Wij informeren u over het budget.

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul vraag 4, 7 en 8 van deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

Pro Life Zorgverzekeringen
t.a.v. Afdeling pgb 
Postbus 444 
2300 AK Leiden

Als de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt, is een nieuwe indicatiestelling nodig door een bevoegd wijkverpleegkundige. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatie actueel is en blijft. Bij zowel een verslechtering als een verbetering van uw gezondheidssituatie, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. Doe dit altijd in overleg met uw wijkverpleegkundige.

Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het Zvw-pgb-reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

Pro Life Zorgverzekeringen 
t.a.v. Afdeling pgb 
Postbus 444 
2300 AK Leiden

U kunt per e-mail opzeggen via pgb@prolife.nl.

Per post is ook mogelijk. Stuur uw opzegging naar:

Pro Life Zorgverzekeringen 
t.a.v. Afdeling pgb 
Postbus 444 
2300 AK Leiden

Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:

  • Datum waarop u de pgb wilt beĆ«indigen
  • De reden van opzegging
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
  • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger

Ook interessant