Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

Bij een Zvw-pgb horen verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld uw administratie op orde houden. En goede afspraken maken met uw zorgverleners. Voldoet u niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Wij kunnen uw pgb stopzetten of intrekken. U moet dan (een deel van) het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. Welke plichten er allemaal bij een pgb horen leest u in het Pgb reglement.

Uw zorg inkopen

Voordat u zorg kunt inkopen, moet u goede afspraken maken met uw zorgverleners. Deze afspraken legt u vast in zorgovereenkomsten. Er zijn 2 soorten zorgovereenkomsten. Er is een zorgovereenkomst met de informele zorgverlener en een zorgovereenkomst met de formele zorgverlener. Lees voor u uw zorg inkoopt alle eisen die hieraan verbonden zijn in het Reglement Zvw pgb (pdf).

Zelf zorg declareren

U declareert uw rekeningen achteraf bij ons. Dat is in een paar stappen geregeld. Wij maken dan het bedrag binnen 10 werkdagen rechtstreeks aan u over. U betaalt daarna zelf uw zorgverlener. U kunt per post, via Mijn Pro Life declareren of via de Pro Life app declareren.

Misschien komen we bij u langs

Het is mogelijk dat we een huisbezoek plannen zonder dat u recent een aanvraag heeft ingediend. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij u past. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie indien u al een Zvw-pgb heeft. Het huisbezoek uit naam van Pro Life wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. Dit doen wij niet zelf omdat dit adviesbureau veel meer ervaring heeft met het afleggen van huisbezoeken.

Digitaal rekening insturen

Via de gratis Pro Life App

  • Maak met onze gratis app een foto van uw rekening. De rekening moet helemaal te zien zijn. Stuur ons de foto via de app. 
  • Binnen 2 werkdagen het geld op uw rekening 
  • Handig: u heeft alleen DigiD nodig bij 1e aanmelding 

Download in de App Store   Download in de Play Store

Via Mijn Pro Life

  • Binnen 2 werkdagen het geld op uw rekening en zichtbaar in het declaratieoverzicht.
  • U scant simpelweg uw rekening. Printen en versturen is niet meer nodig.
  • Altijd toegang tot actuele zorgverbruik en laatste declaratieoverzichten.

Via de post
Stuur het ingevulde formulier en de rekening naar:

Pro Life Zorgverzekeringen
Afdeling Declaratieservice
Postbus 70001
3000 KB ROTTERDAM 

Hulp bij uw Zvw-pgb administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Pro Life.


Ook interessant