Machtiging

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig om uw zorgkosten te kunnen declareren. We noemen dit een machtiging.

Bij een machtiging controleren wij voordat u aan de behandeling begint of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Als u vooraf geen machtiging aanvraagt is het mogelijk dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten niet worden vergoed. Hoe u een machtiging aanvraagt, verschilt per vergoeding. Wij reageren binnen 10 werkdagen op uw machtigingsaanvraag.

In het vergoedingenoverzicht ziet u of een machtiging nodig is

U kunt  in het vergoedingenoverzicht gemakkelijk controleren of u toestemming aan moet vragen. Typ uw behandeling of hulpmiddel in en kijk onder het kopje ‘Wat u zelf moet regelen’. Staat hier niets over een machtiging dan hoeft u deze niet aan te vragen.

Overleg het aanvragen van een machtiging met uw zorgverlener

Afhankelijk van de afspraken die wij met uw zorgverlener hebben gemaakt, vraagt u óf de zorgverlener toestemming bij ons aan. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, is een aanvraag vooraf niet mogelijk. Dan kunt u de aanvraag ook achteraf indienen. Het aanvragen van een machtiging of toestemming gebeurt met een speciaal formulier:

Machtiging Medisch Specialistische Zorg moet digitaal aangevraagd worden

Vanaf 1 januari 2012 gebruiken ziekenhuizen en zbc's het digitale machtigingenportaal. Het machtigingenportaal is een digitaal systeem waar uw arts een machtigingsaanvraag voor een behandeling kan indienen. Wij behandelen geen papieren aanvragen meer. Uw arts krijgt op een groot deel van de digitale aanvragen direct een antwoord. 
De arts ziet dan of de machtiging is toegewezen of afgekeurd. In sommige gevallen wordt de aanvraag ter beoordeling naar ons toegezonden. U krijgt altijd bericht van ons via de telefoon of per brief. 
 
Hier leest u wanneer u een reactie van ons kunt verwachten.

Een machtiging voor vervoer kunt u aanvragen bij onze Vervoerslijn

Bent u door uw huisarts doorverwezen naar een specialist of u moet voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor heeft u een machtiging nodig. Toestemming voor vervoer kunt u online aanvragen​ of bel met onze vervoerslijn: 0900 230 23 40 (lokaal tarief).

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier heeft u altijd vooraf toestemming van ons nodig

Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Neemt u hiervoor contact met ons op. Onze collega's van de afdeling machtigingen leggen uit wat er nodig is voor uw aanvraag.​

Toestemmingen overzichtelijk op een rij

Wilt u weten voor welke behandelingen u nog meer toestemming moet vragen? We hebben voor u een overzicht voor toestemmingen gemaakt.​​

Neemt Pro Life mijn machtiging van mijn vorige verzekeraar over?

Wij beoordelen uw machtiging altijd opnieuw. Voor vergoedingen uit de basisverzekering nemen wij over het algemeen de machtiging van uw vorige zorgverzekeraar over. Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Vraag dan toestemming bij ons aan. ​

​Machtiging voor informatie

Wilt u iemand machtigen voor informatie over uw polis? Regel hier een machtiging.