Abwin Luteijn vertrekt per 31 december

12-10-2017

Abwin Luteijn verruilt Pro Life Zorgverzekeringen voor Eleos


Abwin Luteijn (46) stopt per 31 december 2017 als directeur van Pro Life Zorgverzekeringen. Hij wordt per 1 januari 2018 voorzitter van de raad van bestuur van Eleos, een landelijk werkende christelijke GGz instelling.

Abwin Luteijn begon in 2003 bij Pro Life Zorgverzekeringen. Onder zijn leiding is Pro Life gegroeid van 17.000 verzekerden in 2003 naar bijna 110.000 verzekerden in 2017. In een periode van 15 jaar is veel veranderd. De basisverzekering is geïntroduceerd, Pro Life en DVZ Zorgverzekeringen zijn gefuseerd en er zijn heldere keuzes gemaakt in de positionering. Pro Life is een christelijke zorgverzekeraar, die uitkomt voor de beschermwaardigheid van het leven en klanten helpt met toegang tot christelijke zorg.

Prof. Dr. Henk Jochemsen, voorzitter van de Pro Life Raad, vindt het erg jammer dat Luteijn de keuze heeft gemaakt om Pro Life te verlaten: 'Abwin heeft jarenlang op een bevlogen manier een grote bijdrage geleverd aan Pro Life. Hij heeft richting en gezicht gegeven aan de huidige koers, waar de Pro Life Raad blij mee is. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke visie, groei van de portefeuille en tevreden klanten. De Pro Life Raad is hem hiervoor dankbaar en wenst hem alle goeds, en dat is vooral Gods zegen, bij de voortzetting van zijn loopbaan. Hij kan in zijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter van Eleos verder vorm geven aan zijn passie voor christelijke zorg. Gelukkig blijft zo de kennis, ervaring en passie van Abwin beschikbaar binnen de christelijke zorg. We komen hem vast nog wel weer tegen'.

Abwin Luteijn tot slot: 'Ik heb de afgelopen 15 jaar met ontzettend veel plezier bijgedragen aan Pro Life. Ik kijk terug op een mooie periode en ben dankbaar voor alles wat is bereikt binnen Pro Life en de christelijke zorg. Ik heb in de volle breedte mogen kennismaken met christelijke zorginstellingen. Binnen dit gebied heb ik een speciale liefde gekregen voor christelijke GGz, omdat daar geloof en zorgverlening elkaar misschien wel het meeste raken. Ik vind het bijzonder dat ik in mijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter bij Eleos hier verder invulling aan mag geven en nog nauwer betrokken mag zijn bij christelijke zorg om zo het verschil te maken in het leven van mensen.'

Zodra er meer bekend is over opvolging van Abwin Luteijn bij Pro Life, volgt hierover nader bericht.