Informatie voor bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Via deze pagina kunt u als bewindvoerder, curator of budgetbeheerder uw aanvragen en veranderingen voor uw cliënt doorgeven. Heeft uw cliënt een betalingsachterstand? Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.

Aan- of afmelden

Wilt u uw cliënt aan- of afmelden voor beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer?

Veranderingen doorgeven

Wilt u de manier van betalen van uw cliënt veranderen? Of een kopie van het polisblad ontvangen?

Eigen risico

Wilt u weten hoeveel eigen risico uw cliënt betaalde?

Rekeningen insturen

Wilt u een rekening voor uw cliënt insturen?

Hulp bij betalingsachterstand

Heeft uw cliënt een betalingsachterstand of moeite met betalen? Wij kunnen helpen.

Heeft u een vraag?

020 591 43 60

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

We zijn er van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.

Goed om te weten

  • Stuurt u post van ons door naar uw cliënt? Gebruik een nieuwe envelop. PostNL stuurt namelijk een gebruikte envelop terug naar ons. Uw cliënt loopt zo belangrijke post mis.
  • Neem contact met ons op als u een aanvullende verzekering voor uw cliënt wilt aanvragen of aanpassen.
  • Van 29 oktober tot 22 november sturen wij geen polisbladen. Wijzigt u iets in deze periode? Dan ontvangt u het polisblad eind november. 

Meer informatie

Uw cliënt ontvangt post digitaal in Mijn Pro Life, als hij of zij daarvoor koos

Uw cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.

Wanneer ontvangt u een polisblad voor uw cliënt:

  • Automatisch in november een vooraankondiging van de premie voor het volgende jaar. Wijzigingen die u voor 27 oktober doet, staan in deze vooraankondiging.
  • Als u het polisblad aanvraagt. Van 29 oktober tot 22 november versturen wij geen polisbladen. Wijzigt u iets in die periode? Dan ontvangt u het polisblad eind november. Past u niets aan, dan ontvangt u het polisblad in januari.
  • Als u de betaalgegevens of verzekering van uw cliënt aanpast.

Wilt u de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Wij sturen post naar het postadres van de verzekerde

Het postadres van de verzekerde kan het adres van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn. Daarom is het soms nodig dat u als bewindvoerder of budgetbeheerder de post doorstuurt naar het woonadres van de verzekerde.

Gebruik altijd een nieuwe envelop om de post door te sturen

Onze post doorsturen in dezelfde envelop is helaas niet mogelijk. PostNL stuurt namelijk een gebruikte envelop terug naar de zorgverzekeraar. Onze verzekerden lopen zo soms belangrijke post mis.

De retourpost kan zorgen voor uitschrijving van verzekerde

Wij zijn verplicht om een onderzoek te starten naar de verzekeringsplicht van de verzekerde als we de post terug krijgen. Dit onderzoek kan leiden tot uitschrijving van de verzekerde als de verzekerde niet reageert op onze post.

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler

Bij 2, 4 of 6 maandpremies achterstand sturen wij uw cliënt een brief. In deze brief staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. Deze brief sturen wij altijd naar het woonadres van uw cliënt.

Is de aanvullende verzekering van uw cliënt gestopt?

Als uw cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we vanaf de 1e van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 2e herinnering. U kunt dan voor uw cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.

Wilt u een aanvullende verzekering voor uw cliënt aanvragen?

Een aanvullende (tandarts)verzekering aanvragen kan als uw cliënt alles betaald heeft. De aanvullende (tandarts)verzekering gaat in op 1 januari van het volgende jaar. Aanvragen kan tot en met 31 januari van dat jaar.

Wilt u een wijziging doorgeven aan ons? 

Neem contact met ons op.

Wilt u meer weten over het schuldhulptraject of heeft u vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem contact met ons op, wij helpen u graag. Ons telefoonnummer is: 020 591 43 60. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur. 
 

Wilt u weten welke vergoeding uw cliënt krijgt?

Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in het online vergoedingenoverzicht. Goed om te weten: Heeft uw cliënt nog een bedrag aan ons te betalen? Dan trekken we de vergoeding af van dit bedrag. 

Wilt u de verzekering van uw cliënt opzeggen?

U kunt de verzekering van uw cliënt opzeggen als de achterstand helemaal is betaald. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door.

Komt uw cliënt in detentie? 

Als uw cliënt naar de gevangenis gaat, wordt de basisverzekering stopgezet tijdens de duur van de detentie. Aanvullende verzekeringen worden beëindigd. Wij ontvangen graag een detentieverklaring. Wilt u deze naar ons sturen? Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Neem in deze gevallen contact met ons op

  • U wilt de basis-, aanvullende-, of tandartsverzekering van uw cliënt veranderen
  • Uw cliënt heeft een kind dat 18 jaar wordt

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.