Informatie voor bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Via deze pagina kunt u als bewindvoerder, curator of budgetbeheerder uw aanvragen en veranderingen voor uw cliënt doorgeven. Heeft uw cliënt een betalingsachterstand? Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.

Aan- of afmelden

Wilt u uw cliënt aan- of afmelden voor beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer?

Veranderingen doorgeven

Wilt u de manier van betalen van uw cliënt veranderen? Of een kopie van het polisblad ontvangen?

Eigen risico

Wilt u weten hoeveel eigen risico uw cliënt betaalde?

Rekeningen insturen

Wilt u een rekening voor uw cliënt insturen?

Hulp bij betalingsachterstand

Heeft uw cliënt een betalingsachterstand of moeite met betalen? Wij kunnen helpen.

Heeft u een vraag?

020 591 43 60

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

We zijn er van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.

Meer weten?

Uw cliënt ontvangt post digitaal in Mijn Pro Life, als uw cliënt hiervoor gekozen heeft. Uw cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.

Wanneer ontvangt u een polisblad voor uw cliënt:

  • Automatisch in januari het polisblad voor dat jaar. 
  • Automatisch in november een vooraankondiging van de premie voor het volgende jaar. 
  • Als u het polisblad aanvraagt. 
  • Als u de betaalgegevens of verzekering van uw cliënt verandert.

Wilt u de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler

Bij 2, 4 of 6 maandpremies achterstand sturen wij uw cliënt een brief. In deze brief staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. Deze brief sturen wij altijd naar het woonadres van uw cliënt.

Is de aanvullende verzekering van uw cliënt gestopt?

Als uw cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we vanaf de 1e van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 2e herinnering. U kunt dan voor uw cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.

Wilt u een aanvullende verzekering voor uw cliënt aanvragen?

Een aanvullende (tandarts)verzekering aanvragen kan als uw cliënt alles betaald heeft. De aanvullende (tandarts)verzekering gaat in op 1 januari van het volgende jaar. Aanvragen kan tot en met 31 januari van dat jaar.

Wilt u meer weten over het schuldhulptraject of heeft u vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem contact met ons op, wij helpen u graag. Ons telefoonnummer is: 020 591 43 60. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur. 
 

Wilt u weten welke vergoeding uw cliënt krijgt?

Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in het online vergoedingenoverzicht. Goed om te weten: Heeft uw cliënt nog een bedrag aan ons te betalen? Dan trekken we de vergoeding af van dit bedrag. 

Wilt u de verzekering van uw cliënt opzeggen?

U kunt de verzekering van uw cliënt opzeggen als de achterstand helemaal is betaald. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door.

Komt uw cliënt in detentie? 

Lees informatie over het opzeggen van de zorgverzekering.

Neem in deze gevallen contact met ons op

  • U wilt de basis-, aanvullende-, of tandartsverzekering van uw cliënt veranderen
  • Uw cliënt heeft een kind dat 18 jaar wordt

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.