Belastingdienst

​​​

Welke zorgkosten kunt u aftrekken?

Sommige zorgkosten kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Maar lang niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Zo mag u zorgkosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen niet aftrekken.

Wat u wel kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

Zorgkosten die u kunt aftrekken bij uw belastingaangifte zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen, steunzolen of een kunstgebit. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen​ aftrekken. U mag alleen zorgkosten aftrekken die u maakte in 2018. En die u niet vergoed kreeg. Daarnaast moeten deze kosten boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Op de website van de Belastingdienst vindt u een volledige lijst van (deels) aftrekbare kosten.

Wat u niet kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

  • Zorgpremie (basispremie en aanvullende premie)
  • Verplicht of vrijwillig eigen risico
  • Eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en/of Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Rollator, krukken en andere loophulpmiddelen

Op de website van de Belastingdienst vindt u een volledige lijst van niet aftrekbare kosten.

Download eenvoudig uw zorgkostenoverzicht

De belastingdienst kan u vragen te laten zien dat u de opgegeven kosten heeft gemaakt. Bewaar dus uw rekeningen en eventueel ons zorgkostenoverzicht als daar kosten op staan die u (gedeeltelijk) zelf betaalde.

U vindt uw zorgkostenoverzicht op Mijn Pro Life

  • Ga naar Mijn Zorgverbruik voor een overzicht van uw zorgkosten
  • U kunt zelf kiezen van welk jaar u het overzicht wilt inzien
  • Het overzicht is ook gemakkelijk te printen

Naar uw zorgkostenoverzicht

Geen DigiD met sms-controle? Vraag aan

U logt veilig in met uw DigiD 
​​

Handige links