Digitale afspraak als polikliniekbezoek op ziekenhuisrekening

Door de uitbraak van het coronavirus vindt er meer zorg op afstand plaats. Vaak is er in plaats van een polikliniekbezoek een digitale afspraak.

Er staat een andere omschrijving op uw ziekenhuisrekening

Heeft u door het coronavirus een digitale afspraak gehad met het ziekenhuis? Dan brengt het ziekenhuis dit in rekening als een standaard polikliniek bezoek. Dit kan als 'eerste polikliniekbezoek' of als 'herhaal polikliniekbezoek' op de rekening staan.

Er is goedkeuring van de NZa voor zorg op afstand

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) paste de regelgeving aan om consulten op afstand vaker mogelijk te maken. Ziekenhuizen hebben in hun administratiesystemen nog geen manier om deze digitale afspraken in rekening te brengen. De NZa heeft met zorgverzekeraars en zorgaanbieders afgesproken dat hiervoor een standaard bezoek berekend mag worden.