Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona

Nederland heeft te maken met een 2e corona-golf. Er gelden weer aangescherpte maatregelen. Daarom kunnen mensen met een pgb (budgethouders) opnieuw zorg doorbetalen, die niet geleverd is vanwege corona. Dit ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg. De regeling geldt voor de periode tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021.

De nieuwe regeling is iets anders dan de vorige regeling

 • Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als u als budgethouder óf uw zorgverlener besmet is geraakt met corona of in quarantaine moet en er een vervangende zorgverlener is ingezet.

De regeling geldt niet (meer) als:

 • u uit angst voor besmetting geen gebruik maakt van zorg,
 • uw zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg kan of wil verlenen of
 • uw zorgverlener op een andere wijze wordt betaald voor de niet-geleverde zorg. Bijvoorbeeld via de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.

U houdt niet-geleverde zorg bij

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling moet u als budgethouder een registratie bijhouden van niet-geleverde zorg die wél betaald is.

 • Elke keer dat u niet-geleverde zorg doorbetaalt, neemt u hiervan een bewijs op in uw administratie. Bijvoorbeeld een uitslag van een positieve test in combinatie met een afspraakbevestiging.
 • U kan ook samen met uw zorgverlener een verklaring opstellen. Bijvoorbeeld per e-mail. U bewaart een kopie van deze e-mail in uw administratie.

Gebruik het registratieformulier

Voor het registreren van de niet-geleverde zorg gebruikt u het formulier 'Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona'.  Heeft u niet genoeg budget heeft om de niet-geleverde zorg door te betalen? Neem dan eerst contact hierover op met Pro Life.

Download het registratieformulier (pdf)

Pro Life vergoedt vervolgens de kosten aan u. 

Hoe werkt het?

 • Declaraties van niet-geleverde zorg stuurt u in als normale declaraties. Een voorwaarde is wel dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is.
 • Op de factuur van een formele zorgverlener vermeldt de zorgverlener duidelijk dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
  N.B. De regeling gaat dus met terugwerkende kracht in aangezien deze op 23 februari is gepubliceerd door de overheid: Staatscourant 2021, 8811 | Overheid.nl.
 • U geeft in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
 • U registreert ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
 • Als u verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg het budget binnenkort 'op' zal zijn, neemt u contact op met ons. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als het budget 'verbruikt' is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 stuurt u uiterlijk 1 maart 2022 naar ons op. Dit doet u via de app of website. Of per post naar Pro Life, Afdeling Declaratieservice, Postbus 70001, 3000 KB Rotterdam.
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
 • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet?
  Dan gebruikt u een ander registratieformulier. Deze vindt u op de website van het desbetreffende Zorgkantoor (Wlz) en de gemeente (Wmo en/of Jeugdwet).
 • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet?
  Dan splitst u de declaratie en gebruikt hij/zij 2 formulieren per zorgverlener.
  • Voor de zorg vanuit de Zvw gebruikt u dit formulier. U stuurt het formulier naar ons op.
  • Voor de zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet gebruikt u het registratieformulier van de gemeente. U volgt de procedure zoals uw gemeente heeft opgesteld voor de registratie van gedeclareerde, niet-geleverde zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.

Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij?

Of levert u het registratieformulier na de Coronacrisis niet aan? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget.

Het is daarom belangrijk dat u:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Vragen?

Heeft u vragen over het doorbetalen van niet-geleverde zorg, dan kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer uitgebreide informatie over de regeling lezen, dan kunt u deze vinden op Rijksoverheid.nl.