S1-formulier aanvragen

U gaat in het buitenland wonen en blijft in Nederland werken. Dan heeft u een ‘S1-formulier (E106)’ of een ‘Verklaring van recht op medische zorg’ nodig. Een verklaring van recht op medische zorg vraagt u op in uw woonland.

Voor sommige landen heeft u een S1-formulier nodig

Met deze verklaring kunt u in uw woonland aantonen dat u in het werkland (Nederland) al premie betaalt. De premieplicht in het woonland komt hiermee te vervallen. Voor landen die niet tot de EUR-/EER- en verdragslanden behoren, heeft u voldoende aan uw zorgpas.

Kies uit de lijst hieronder het land waar u bent gaan wonen. Met de landen in deze lijst hebben we afspraken gemaakt over de verdragsformulieren. Zoals een S1 formulier. Staat uw woonland niet in deze lijst? Dan hoeft u geen S1 formulier bij ons aan te vragen. Uw woonland hoort dan niet bij de EUR-/EER- en verdragslanden. U heeft dan genoeg aan uw zorgpas.

U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen adres ingevuld
U heeft nog geen woonplaats ingevuld
Dit is de datum waarop uw S1-formulier ingaatU heeft nog geen datum ingevuld

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van de situatie:

  • Werken uw gezinsleden ook in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zelf een S1-formulier opvragen bij de zorgverzekeraar in Nederland waar zij verzekerd zijn. Het S1-formulier wordt afgegeven per persoon (niet per gezin).
  • Werken uw gezinsleden niet in Nederland? Dan hebben zij geen recht op een zorgverzekering in Nederland. Wij geven voor uw gezinsleden geen S1-formulier af. De zorgverzekeraar in uw nieuwe woonland bekijkt of en welke gezinsleden zij kunnen meeverzekeren. De inschrijving van uw gezinsleden is definitief als u hierover een brief ontvangt van het CAK.

Kunnen uw gezinsleden niet meeverzekerd worden? Vraagt u in uw nieuwe woonland naar de mogelijkheden voor een zorgverzekering voor uw gezinsleden.

U kunt een extra aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar in uw woonland. De premie voor deze aanvullende verzekering betaalt u wél aan deze zorgverzekeraar.

Veranderingen in uw woon- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering. Daarom moet u veranderingen in uw woon- of werksituatie aan ons doorgeven. Neemt u hiervoor contact met ons op.

U betaalt de premie voor uw verzekering aan Pro Life.