Geplande medische zorg

Wilt u voor medische zorg naar het buitenland? Voor bijvoorbeeld een staarbehandeling of knieoperatie? Ontdek wat handig is om van te voren te weten en wat u moet regelen. Van het aanvragen van de zorg tot de vergoedingen en het declareren van de kosten.

In 4 stappen naar zorg in het buitenland

1. Vraag uw arts of specialist de volgende informatie:

 • Een verwijsbrief met reden van verwijzing (verwijzend arts)
 • Een diagnose met behandelplan (behandelend arts)
 • Adresgegevens van de kliniek waarvoor uw arts werkt
 • Startdatum en duur van de behandeling

2. Vraag uw behandeling aan of neem contact op

Gaat u voor een behandeling naar een gecontracteerde zorgverlener? Neem dan contact op met uw persoonlijke zorgcoach: 033 422 81 88. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier medische behandeling in.

Heeft u vragen over gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners? Bel ons dan: 033 422 81 88.

3. Binnen 5 werkdagen hoort u of we de behandeling vergoeden

4. Uw zorg regelen

Voor zorg in het buitenland kunt u kiezen tussen gecontracteerde en niet-contracteerde zorgverleners. Kiest u voor een gecontracteerde zorgverlener? Dan regelen wij de zorg voor u. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u uw zorg zelf regelen. En heeft u van ons een garantieformulier S2 gekregen? Geeft u deze dan aan uw buitenlandse zorgverlener. Hiermee krijgt u dezelfde vergoeding als de inwoners van het land waar u zorg krijgt. Wilt u weten of u naar een gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgverlener gaat? Neem dan contact met ons op: 033 422 81 88

Nu alvast weten wat u vergoed krijgt?

Ga naar het vergoedingenoverzicht en klik op het blokje 'Buitenland'. Hier vindt u de vergoedingen.

Vergoedingenoverzicht ‘buitenland’

Uw buitenlandse zorgkosten declareren

Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan rekenen wij rechtstreeks met de zorginstelling af. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Declareer dan uw buitenlandkosten zelf.

Declareer uw buitenlandnota

Veelgestelde vragen

​​Niet-spoedeisende zorg is zorg die u vooraf kunt plannen.

Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

 • Zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland
 • Zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners
 • Zorg bij expertisebehandelingen
 • Zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2-formulier

Waar heeft u recht op met het S2-formulier?
Met het S2-formulier kunt u bewijzen dat wij toestemming gaven voor uw geplande behandeling bij verblijf in:

 • De EU
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

Wat krijgt u betaald met het S2?
U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijgt u niet betaald met het S2?
Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

Wat betalen we?
Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

 • Zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België, Duitsland en Spanje
 • Zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners
 • Zorg bij expertisebehandelingen
 • Zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2-formulier

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?
Wij hebben met een aantal zorgverleners in België, Duitsland en Spanje contracten gesloten. Hier kunt u voor niet-spoedeisende medisch specialistische zorg terecht. De Zorgcoach kan u hierbij helpen. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners?
Voor het jaar 2020 geldt dat we maximaal 75% uitbetalen van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. U betaalt eigen risico.

Wat regelt u zelf?
U heeft vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier (pdf) online in en stuur de verwijzing van uw specialist mee. Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?
Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt eigen risico. U heeft vooraf toestemming van ons nodig Vul het aanvraagformulier online in en stuur de verwijzing van uw specialist mee. Op welke zorg heeft u recht met het S2-formulier? Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

 • De EU
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

Wat krijgt u betaald met het S2?
U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijgt u niet betaald met het S2?
Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

Ook interessant