Machtiging voor informatie over uw polis

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt alle persoonsgegevens. Wij mogen daarom via telefoon of schriftelijk geen informatie geven over uw polis aan een ander. Hiervoor hebben wij toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zelfs voor kinderen vanaf 12 jaar.

Met een machtiging kan een ander uw zaken regelen

Via een machtigingsformulier geeft u iemand toestemming om namens u gegevens bij ons op te vragen. Of te veranderen. ​Een aantal voorbeelden zijn: 

  • Uw dochter is uw mantelzorger en zij regelt uw zorgverzekeringszaken;
  • Je bent zelfstandig verzekerd en je wilt je verzekering door je moeder laten veranderen;
  • U bent verzekeringnemer en uw echtgenote wilt informatie over betalingen opvragen; 
  • Je bent 12 jaar of ouder en je ouders willen informatie over jouw zorgkosten.

U kunt een machtiging geven per onderdeel

U kunt een machtiging geven tot het opvragen of veranderen van een of meerdere van onderstaande onderdelen: 

  • Financiële gegevens: bijvoorbeeld vragen over eigen risico, betalingsregeling of betaalwijze.
  • Persoonlijke gegevens: bijvoorbeeld vragen over inhoud polis, aanvullende verzekering en NAW-gegevens.
  • Medische gegevens: bijvoorbeeld vragen over vergoedingen, medicijnen en zorgkosten. 
  • Mijn Pro Life: voor uw persoonlijke online omgeving geldt een aparte machtiging. Log in en machtig de verzekeringnemer via de pagina Mijn Zorgverbruik. Als verzekeringnemer kunt u voor Mijn Pro Life geen meeverzekerde machtigen.

Het machtigingsformulier moet ondertekend worden

Wilt u iemand machtigen? Vul dan het machtigingsformulier in, print het uit en onderteken het. Wij kunnen alleen een machtiging met beide handtekeningen in behandeling nemen. Let hier dus graag op.

Opsturen kan via post of e-mail


U kunt het ingevulde en ondertekende formulier via post sturen naar het adres dat op het formulier staat. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook opslaan, uitprinten, scannen en via ons contactformulier naar ons sturen. 

Wij proberen uw aanvraag binnen 7 werkdagen te verwerken


Zodra wij het formulier verwerkt hebben, sturen wij de machtiginggever per post een bevestiging van de machtiging.​​​​

​Machtiging Mijn Pro Life

Voor uw persoonlijke online omgeving geldt een aparte machtiging. Log in en machtig de verzekeringnemer via de pagina Mijn Zorgverbruik.