Ik heb een klacht

Wij willen graag dat u tevreden over ons bent

Bent u ontevreden over een beslissing die wij hebben genomen, onze service of de service van één van uw zorgverleners? Dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Als definitie van een klacht zien wij iedere uiting van onvrede.

Geef uw klacht eenvoudig aan ons door

Heeft u tip, verbeterpunt of klacht? Bel ons dan gerust. Wij zoeken graag met u naar een oplossing. U kunt een klacht natuurlijk ook via ons digitale klachtenformulier of per post doorgeven. Vermeld dan altijd uw naam, adres, verzekeringsgegevens en telefoonnummer met de tijden waarop u overdag bereikbaar bent.

Wij sturen u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging

Stuurt u ons een klacht per e-mail of brief? Dan sturen wij u na ontvangst van uw klacht binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie geven wij u binnen 10 werkdagen. Uitzondering hierop is als u uw klacht over een vervoerder meldt via de Vervoerslijn. De medewerker spreekt dan direct telefonisch de verschillende stappen binnen het klachtenproces met u door. Mochten wij meer tijd nodig hebben voor de behandeling van uw klacht, dan wordt u hierover geïnformeerd. Dit leest u op de pagina Reactietermijnen.

Een klacht over uw premieschuld moet u schriftelijk melden

Heeft u een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat uw premieschuld tenminste vier maandpremies bedraagt? Als u het niet eens bent met de vaststelling van de premieschuld, dan kunt u uw klacht per brief of via het klachtenformulier doorgeven. Wij moeten uw klacht binnen 4 weken na dagtekening van de brief hebben ontvangen. Zolang u van ons nog geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft ontvangen, melden wij u niet aan bij Zorginstituut Nederland.

U kunt een herbeoordeling van uw klacht aanvragen

Wij handelen uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af. Toch kunt u een antwoord ontvangen waar u het absoluut niet mee eens bent. U kunt dan een herbeoordeling van uw klacht aanvragen. Dat kan per brief, via het klachtenformulier of de telefoon.

Komt u er samen met ons niet uit?

Dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij werken onafhankelijk en onpartijdig met als doel het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. U kunt uw klacht schriftelijk of via http://www.skgz.nl/ aan hen voorleggen. Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval zal de rechter alleen procedureel naar de klacht kijken. Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform​.

In de brochure Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen vindt u meer informatie.

Wij leren graag van onze klanten
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat u van onze dienstverlening vindt. Ook als u niet tevreden bent. Het is een kans om onszelf te verbeteren. Dat doen we graag! Omdat we willen dat u als klant tevreden bent. Hieronder leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd met uw suggesties.

Voortaan zelf weten waar u een borstkolf koopt of huurt
Om een vergoeding uit de aanvullende verzekering te krijgen voor het kopen of huren van een borstkolf moest er gebruik gemaakt worden van een gecontracteerde leverancier. Meerdere klanten vertelden ons dat het voor hen niet altijd mogelijk was om naar een gecontracteerde leverancier te gaan of dat de gecontracteerde leverancier niet altijd de goedkoopste was. Sinds 2016 kunt u daarom zelf weten waar u een borstkolf koopt of huurt.

Eigen risico vooraf gespreid betalen
Veel klanten gaven aan dat het soms lastig is om het eigen risico in 1 keer te moeten betalen. Het is sinds 2016 mogelijk om vooraf en gespreid het verplicht eigen risico van € 385,- te betalen. Als het eigen risico niet volledig is verrekend, betalen we het daaropvolgende jaar het teveel betaalde bedrag terug.

Handige links

Postadres bij klachten

  • Pro Life Zorgverzekeringen 
    Klantsignaalmanagement 
    Antwoordnummer 2241 
    8000 VB Zwolle