Ik heb een klacht

Wij willen graag dat u tevreden over ons bent

Bent u ontevreden over een beslissing die wij hebben genomen? Over onze service of de service van één van uw zorgverleners? Dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Geef uw klacht makkelijk aan ons door

Heeft u een tip, verbeterpunt of klacht? Bel of e-mail ons dan gerust. Wij zoeken graag met u naar een oplossing. Een officiële klacht kunt u via ons digitale klachtenformulier of via de post doorgeven. Vermeld uw naam, adres, verzekeringsgegevens en telefoonnummer. En de tijden waarop wij u overdag kunnen bereiken.

U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging

Stuurt u ons een klacht via e-mail of brief? Binnen 5 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen laten wij u dit weten. Een reactie op de inhoud krijgt u binnen 10 werkdagen. Behalve als u uw klacht over een vervoerder meldt via de Vervoerslijn. De medewerker neemt dan meteen via de telefoon de verschillende stappen met u door. Hebben wij meer tijd nodig voor de behandeling van uw klacht? Dan laten wij u dit weten. Dit leest u op de pagina Reactietermijnen.

Een klacht over uw premieschuld meldt u schriftelijk

U heeft een brief ontvangen waarin staat dat uw premieschuld tenminste 4 maandpremies is. Bent u het niet eens met de berekening van de premieschuld? Geef dan uw klacht via een brief of via het klachtenformulier aan ons door. Stuur uw klacht binnen 4 weken na de datum van de brief naar ons op. Zolang wij uw klacht behandelen, melden wij u niet aan bij Zorginstituut Nederland.

U kunt een nieuwe beoordeling van uw klacht aanvragen

Wij behandelen uw klacht met zorg. Toch kunt u een antwoord ontvangen waar u het absoluut niet mee eens bent. Via een brief, het klachtenformulier of de telefoon kunt u een nieuwe beoordeling aanvragen. Dit noemen we een herbeoordeling. Een herbeoordelingsteam beoordeelt uw klacht. Zij beoordeelden uw klacht niet eerder. 

Komt u er samen met ons niet uit?

U kunt uw klacht laten controleren door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij helpen problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar op te lossen. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. U kunt uw klacht via de post of via skgz.nl aan hen voorleggen. U mag altijd naar de burgerlijk rechter stappen. Zelfs nadat de Geschillencommissie een geldig advies heeft uitgesproken. In dit laatste geval kijk de rechter alleen naar het proces van de klachtbehandeling. Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese regels. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform​.

In de brochure Informatie over de behandeling van uw klacht vindt u meer informatie.

Wij leren graag van onze klanten
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat u van onze dienstverlening vindt. Ook als u niet tevreden bent. Het is een kans om onszelf te verbeteren. Dat doen we graag! Omdat we willen dat u als klant tevreden bent. Hieronder leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd met uw tips.

Voortaan kiest u zelf waar u een borstkolf koopt of huurt
U kreeg alleen vergoeding voor de koop of huur van een borstkolf via een gecontracteerde leverancier. Klanten vertelden ons dat dit voor hen niet altijd mogelijk was. Of dat de gecontracteerde leverancier niet altijd de goedkoopste was. Sinds 2016 kunt u daarom zelf kiezen waar u een borstkolf koopt of huurt.

Eigen risico vooraf gespreid betalen
Voor veel klanten is het soms lastig om het eigen risico in 1 keer te moeten betalen. Sinds 2016 kunt u vooraf en gespreid het verplicht eigen risico van € 385,-  betalen. Maakt u het verplicht eigen risico niet helemaal op? Dan krijgt u automatisch eind april van het volgende jaar het teveel betaalde terug.

Handige links

Postadres bij klachten

  • Pro Life Zorgverzekeringen 
    Klantsignaalmanagement 
    Antwoordnummer 2241 
    8000 VB Zwolle