Betalingsregeling aanvragen

Uw premie of eigen risico in termijnen betalen

Misschien lukt het niet om uw rekening in 1 keer te betalen. Blijf hier niet te lang mee rondlopen. Vraag zo vroeg mogelijk een betalingsregeling aan. Dat is gratis. Zo voorkomt u extra kosten en een oplopende betaalachterstand.

Vraag betalingsregeling premie of eigen risico aan

Log in via Mijn Pro Life. Ga naar 'Mijn financiële overzicht'. Klik op 'vraag een betalingsregeling voor uw premie aan'.

Heeft u openstaande zorgkosten (eigen risico)? Dan ziet u ook een link met de tekst 'vraag een betalingsregeling voor uw zorgkosten aan'.

   Naar Mijn Pro Life

  Geen DigiD? Vraag aan.

  Wanneer kan ik een betalingsregeling aanvragen?

  • U bent verzekeringnemer
  • U heeft € 50 of meer aan openstaande bedragen
  • U betaalt minimaal € 25 per keer
  • U betaalt per maand via automatische incasso
  • U heeft geen bedragen openstaan bij derden, zoals een incassobureau

  Tips voor een vlotte betaling

  • Zorg ervoor dat u elke maand genoeg geld op uw rekening heeft staan. Uw betalingsregeling vervalt als de afschrijving niet lukt
  • Regelt u een betalingsregeling voor iemand anders? Dan moet u gemachtigd worden
  • U kunt bij premieachterstand alleen een betalingsregeling aanvragen als u van ons een betalingsherinnering heeft ontvangen
  • U kunt maximaal 1 regeling voor premie en 1 voor eigen risico tegelijk laten lopen
  • U kunt de incassodatum achteraf maximaal 1 keer wijzigen
  • Uw betalingsregeling heeft maximaal 12 termijnen
  • Tweede nota met zorgkosten gekregen? U kunt deze in Mijn Pro Life toevoegen aan uw bestaande betalingsregeling

  Zelf premie of eigen risico naar ons overmaken?

  Stort het bedrag op IBAN rekeningnummer NL75 ABNA 0482 4698 38 ten name van Pro Life Zorgverzekeringen. Vermeld hierbij altijd uw relatienummer. U vindt uw relatienummer op uw zorgpas of polisblad. Maakt u per ongeluk teveel over? We verrekenen het en storten het terug.

  Betaalachterstand? Laat de kosten niet oplopen

  De eerste herinnering kost niets extra's. Aan de daaropvolgende herinneringen zijn wel extra kosten verbonden. Wij hopen natuurlijk niet dat het zover komt.

  Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
  Extra hulp en advies nodig voor uw betalingsproblemen?
  Bel gratis met de Zorgverzekeringslijn.nl op 0800 64 64 644.
  Of kijk op www.zorgverzekeringslijn.nl.

  Veelgestelde vragen

  Dat kan. Neem eerst contact op voordat u het resterende bedrag overmaakt. Onze klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 op 033 422 81 88.

  Heeft u een schuld van minstens 6 maanden? En heeft u niet betaald en geen bezwaar gemaakt? Dan melden wij u aan bij het CAK.

  Het CAK houdt vanaf dat moment uw premie in. U betaalt dan 130% van de standaardpremie. Het CAK houdt het bedrag in op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet hier aan meewerken. Als de betaling uitblijft, legt het CAK uiteindelijk beslag op uw bezittingen.

  Heeft u al een betalingsregeling bij ons? Dan melden we u niet aan bij het CAK.

  Wat is het CAK?

  Het CAK heeft meerdere taken. Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert. Daarnaast zorgt het CAK voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Ook voert het CAK de wettelijke regeling Wanbetalers uit.

  Ja. U betaalt de premie van uw lopende zorgverzekering aan het CAK. En tegelijkertijd moet u uw schuld bij Pro Life aflossen. Dat geldt voor de betalingsachterstand voor de premie, het eigen risico en de eigen bijdrage. Pas als u geen schulden meer hebt, melden wij u af bij het CAK. U bent dan geen wanbetaler meer.

  Nee. U kunt niet opzeggen als u nog schulden heeft. Daarom raden wij u af om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. U bent dan dubbel verzekerd en u moet twee keer premie betalen.

  Is uw premieachterstand betaald? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar opnieuw een aanvullende verzekering afsluiten. Bij het aanvragen van een tandartsverzekering met 3 en 4 sterren geldt een medische beoordeling.