Betalingsregeling aanvragen

Uw premie of zorgkosten in termijnen betalen

Misschien kunt u een hoge rekening van zorgkosten niet in 1 keer betalen. Of u heeft een achterstand met betalen van uw premie. Blijf hier niet te lang mee rondlopen. Vraag zo vroeg mogelijk een betalingsregeling aan. Dat is gratis. Zo blijft u een oplopende betaalachterstand voor.

Vraag een betalingsregeling aan

U kunt een betalingsregeling aanvragen voor uw premie en zorgkosten van Pro Life. Let op: onder zorgkosten vallen ook het eigen risico en de eigen bijdrage. In Mijn Pro Life kunt u eventueel openstaande bedragen zien. U regelt op dezelfde plek ook meteen een betalingsregeling.

U wilt een betalingsregeling voor uw premie

Log in via Mijn Pro Life. Ga naar 'Mijn financiële overzicht'. Klik op 'vraag een betalingsregeling voor uw premie aan'.

U wilt een betalingsregeling voor een rekening van zorgkosten

Log in via Mijn Pro Life. Ga naar 'Mijn financiële overzicht'. Klik op 'vraag een betalingsregeling voor uw zorgkosten aan'.

   Naar Mijn Pro Life

  Geen DigiD? Vraag aan.

  Geen openstaand bedrag, wel een betalingsregeling

  Soms is een groot bedrag al in 1 keer afgeschreven. Het bedrag staat dan niet meer in Mijn Pro Life. U kunt dan alsnog een betalingsregeling aanvragen, door de automatische afschrijving terug te boeken bij uw bank. Dat heet: storneren van uw betaling. Binnen 7 dagen is het bedrag dan weer zichtbaar in Mijn Pro Life. U kunt dan alsnog een betalingsregeling aanvragen voor dat bedrag.

  Vraag de betalingsregeling aan binnen 11 dagen nadat u het geld heeft laten terugboeken door uw bank. Dan sturen wij geen betalingsherinnering.

  Belangrijk: heeft u al een betalingsregeling bij ons? Boek dan nooit de automatische afschrijving terug. Uw bestaande betalingsregeling vervalt namelijk als u zelf een afschrijving terugboekt. Neem contact op met ons als u niet kunt betalen.

  Heeft u een betaalafspraak met een incassobureau? En heeft u daar al een bedrag van ons openstaan? Dan komt de nieuwe rekening daar bij als u geen actie onderneemt.

  Is een betalingsregeling iets voor u?

  Nog even op een rijtje:

  • U bent verzekeringnemer
  • U heeft € 50 of meer aan openstaande premie of zorgkosten (onder zorgkosten vallen ook het eigen risico en de eigen bijdrage)
  • U kunt minimaal € 25 per maand betalen
  • U betaalt per maand via automatische incasso
  • U heeft geen bedragen openstaan bij derden, zoals een incassobureau

  Tips voor een vlotte betaling

  • Is de afschrijfdatum in zicht? Zorg dan dat u genoeg geld op uw rekening heeft staan. Uw betalingsregeling vervalt als een afschrijving niet lukt
  • Regelt u een betalingsregeling voor iemand anders? Dan moet u gemachtigd worden
  • U kunt maximaal 1 betalingsregeling voor premie en 1 voor zorgkosten tegelijk laten lopen
  • U kunt de afschrijfdatum achteraf 1 keer wijzigen
  • Is het openstaande bedrag € 600 of meer? Dan heeft uw betalingsregeling maximaal 12 termijnen
  • Tweede nota met zorgkosten gekregen? U kunt deze in Mijn Pro Life toevoegen aan uw bestaande betalingsregeling

  Zelf premie of eigen risico naar ons overmaken?

  Stort het bedrag op IBAN rekeningnummer NL75 ABNA 0482 4698 38 ten name van Pro Life Zorgverzekeringen. Vermeld hierbij altijd uw relatienummer. U vindt uw relatienummer op uw zorgpas of polisblad. Maakt u per ongeluk teveel over? We verrekenen het en storten het terug.

  Betaalachterstand? Laat de kosten niet oplopen

  De eerste herinnering kost niets extra's. Aan de daaropvolgende herinneringen zijn wel extra kosten verbonden. Regel tijdig een betalingsregeling of neem contact op. Samen zorgen we ervoor dat het niet zover komt.

  Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
  Extra hulp en advies nodig voor uw betalingsproblemen?
  Bel gratis met de Zorgverzekeringslijn.nl op 0800 64 64 644.
  Of kijk op www.zorgverzekeringslijn.nl.

  Veelgestelde vragen

  Dat kan. Neem eerst contact op voordat u het resterende bedrag overmaakt. Onze klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 op 033 422 81 88.

  Heeft u een schuld van minstens 6 maanden? En heeft u niet betaald en geen bezwaar gemaakt? Dan melden wij u aan bij het CAK.

  Het CAK houdt vanaf dat moment uw premie in. U betaalt dan 130% van de standaardpremie. Het CAK houdt het bedrag in op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet hier aan meewerken. Als de betaling uitblijft, legt het CAK uiteindelijk beslag op uw bezittingen. Naast de betaling aan het CAK, moet u tegelijkertijd uw schuld bij Pro Life aflossen.

  Heeft u al een betalingsregeling bij ons? Dan melden we u niet aan bij het CAK.

  Wat is het CAK?

  Het CAK heeft meerdere taken. Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert. Daarnaast zorgt het CAK voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Ook voert het CAK de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering uit.

  Ja. U betaalt de premie van uw lopende zorgverzekering aan het CAK. En tegelijkertijd moet u uw schuld bij Pro Life aflossen. Dat geldt voor de betalingsachterstand voor de premie, het eigen risico en de eigen bijdrage. Pas als u geen schulden meer hebt, melden wij u af bij het CAK. U bent dan geen wanbetaler meer.

  U kunt niet opzeggen als u nog een premieachterstand heeft, of nog rente of incassokosten moet betalen. Heeft u met ons een betalingsregeling getroffen voor het eigen risico? Dan kunt u uw zorgverzekering wel opzeggen.

  Is uw premieachterstand betaald? En blijft u volgend jaar ook bij ons verzekerd? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar opnieuw een aanvullende verzekering afsluiten. Bij het aanvragen van een Tand Large geldt een medische beoordeling.