Begrippenlijst

Pro Life probeert u als verzekerde zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom hebben wij veelgebruikte termen in één lijst samengevoegd. Zodat u snel de benodigde informatie kunt vinden.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering kunt u bovenop de basisverzekering afsluiten. Het voordeel van een aanvullende verzekering is dat u ruimere vergoedingen krijgt voor zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie. Bovendien bent u voor meer vormen van zorg verzekerd, zoals voor alternatieve geneeswijzen of vervangende thuiszorg.

De aanvullende verzekeringen van Pro Life
Bij Pro Life kunt u kiezen uit 4 verschillende aanvullende verzekeringen: 


In het vergoedingenoverzicht kunt u de prijs en inhoud van de verschillende aanvullende verzekeringen vergelijken. 

De tandartsverzekeringen van Pro Life
Naast een aanvullende verzekering kunt u ook nog kiezen voor 1 van de 3 tandartsverzekeringen: 


Afhankelijk van de tandkosten die u verwacht, kunt u een tandartsverzekering kiezen die bij u past. Zo komt u nooit voor vervelende verrassingen te staan. 

Welke verzekering past bij mij?
Pro Life adviseert u graag om een weloverwogen keuze te maken voor een aanvullende verzekering. 

Advies op maat

Lees meer over de aanvullende verzekering op de website Wijzer in Geldzaken

Terug naar boven

Acceptatieplicht

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van zorgverzekeraars om iedereen tegen dezelfde voorwaarden te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid.

Waarom is er een acceptatieplicht?
De acceptatieplicht is ingesteld om te voorkomen dat zorgverzekeraars hun verzekerden selecteren. Voor oudere verzekerden en chronisch zieken wordt het hierdoor makkelijker om een zorgverzekeraar te kiezen. 

Iedereen is welkom
Jong, oud, gezond of ziek. Bij Pro Life Zorgverzekeringen is iedereen welkom. Pro Life accepteert iedereen ook voor de aanvullende verzekeringen. Pro Life zet zich in voor het beschikbaar maken van christelijke zorg naast de reguliere zorg van huisarts of specialist. 

Vrije keuze
Pro Life staat voor goede toegankelijke zorg. Met de basisverzekering van Pro Life en ons brede pakket aanvullende verzekeringen bent u gewoon goed verzekerd. U kunt zelf uw zorgverlener of ziekenhuis uitkiezen en hoeft meestal geen nota’s voor te schieten. Pro Life regelt dat voor u.

Terug naar boven

Achmea

Pro Life is een onderdeel van Zilveren Kruis. En daarmee ook een onderdeel van Achmea.

Wat doet Achmea?
Achmea, onderdeel van Eureko, is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Of het nu gaat over gezondheid, geld voor later, goede arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers of het afdekken van bedrijfsrisico's: wij nemen onze klanten graag zorg uit handen.

Terug naar boven

Basispremie

Onder basispremie verstaan we de premie die u moet betalen voor uw basisverzekering. Dus de premie voor de meest noodzakelijk zorg. 

Wie bepaalt de basispremie?
Elke jaar berekent het Ministerie van VWS de kosten van de zorg. Het Ministerie bekijkt wat landelijk gezien de zorguitgaven het komende jaar zullen zijn en welke premie daar dan bij hoort. De verschillende zorgverzekeraars bepalen hun basispremie aan de hand van de basispremie die het Ministerie berekend.

Betaalbare premie
Pro Life berekent haar premie op reële kosten. We stunten niet met de premie, zodat u niet het ene jaar met een extreem lage en het volgende jaar met een veel hogere basispremie geconfronteerd wordt. Zo blijft de premie voor de basisverzekering betaalbaar voor iedereen.

Bereken uw premie

Terug naar boven

Basisverzekering

De basisverzekering dekt de noodzakelijke zorg die is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van zorg. Geneeskundige zorg in het basispakket omvat onder andere de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist.

Vergoedingen basisverzekering
Welke zorg wordt vergoed in de basisverzekering? Bekijk het vergoedingenoverzicht.

De Principe Polis van Pro Life
Pro Life heeft als basisverzekering de Principe Polis (naturapolis) en de Principe Polis Restitutie (restitutiepolis). 

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekeringen biedt Pro Life aanvullende verzekeringen met een uitgebreid of minder uitgebreid pakket aan vergoedingen. Deze kunt u ook nog combineren met 3 verschillende tandverzekeringen. Zo is er altijd een verzekering die bij u past en die voldoet aan uw specifieke wensen.

Bereken uw premie

Terug naar boven

Betalingskorting

Betaalt u uw zorgverzekering per kwartaal, per half jaar of per jaar dan ontvangt u van Pro Life de volgende kortingen op de premie:

 • Half jaar 1,25% korting
 • Jaar 3% korting


Hoe kunt u de betaalkorting regelen?
Om betaalkorting te ontvangen moet u dit regelen in de maand voordat het nieuwe kwartaal, half jaar of jaar begint. U kunt het regelen via Mijn Pro Life of u kunt contact opnemen met onze Klantenservice op telefoonnummer 033 422 81 88, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur (lokaal tarief).

Terug naar boven

Collectief contract

Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep. Zo kunnen werkgevers de werknemers een collectief contract aanbieden, maar ook andere organisaties of groepen kunnen voor een collectief contract in aanmerking komen. Een collectief contract wordt afgesloten tussen Pro Life en de persoon die optreedt uit naam van die groep.

Wat houdt een collectief contract in?
In een collectief contract kunnen specifieke afspraken gemaakt worden tussen de organisatie en Pro Life. Er kan een premievoordeel in zitten, maar het echte voordeel van een collectief contract is dat het kan worden toegesneden op de specifieke behoeften van de collectiviteit. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over specifieke vergoedingen bijvoorbeeld maatregelen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en een snelle reïntegratie mogelijk te maken.

De collectiviteiten van Pro Life
Pro Life heeft met veel werkgevers een collectief contract afgesloten. Naast de basisverzekering kunnen uw medewerkers en hun eventuele partner en kinderen profiteren van complete aanvullende verzekeringen, en vele gratis extra’s.

Andere kortingsmogelijkheden
Pro Life bieden leden van de EO, PCOB, RD, RMU en Siriz een aantrekkelijke korting. Dus hebt u geen korting via uw werkgever dan hebt u misschien wel recht op korting via een van deze organisaties.

Terug naar boven

Collectieve verzekering

Bij Pro Life profiteert u van een uitstekende zorgverzekering. En van korting op uw premie. Met veel werkgevers en ledenorganisaties hebben wij afspraken gemaakt. 

Via werkgever:

 • Kijk op www.prolife.nl/collectief of uw werkgever voorkomt in de zoeklijst. Daarna kunt u een offerte vragen voor uw zorgverzekering.

Via ledenorganisaties:

Terug naar boven

DBC

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode (voor een chronische aandoening wordt voor deze periode meestal 1 jaar gebruikt).

Wat is een DBC?
Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, zorgvraag, diagnose, behandeling) met welke klacht en hoe een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose er gesteld is, en het beschrijft de voorgenomen behandeling. Ziekenhuizen mogen alleen tarieven in rekening brengen voor DBC's. Aan een groot deel van de DBC's (het zogenoemde segment A) is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een tarief toegekend. De rest van de DBC's heeft slechts ten dele een vast tarief; het overige deel is 'onderhandelbaar'.

Waarom DBC's?
DBC's zijn in 2003 ingevoerd. Sinds 1988 wordt een groot deel van de ziekenhuiszorg bekostigd met vaste tarieven. Ziekenhuizen ontvangen jaarlijks een budget, dat in overleg met zorgverzekeraars wordt vastgesteld. Het budget is oa. gebaseerd op het aantal verpleegdagen, (eerste) polikliniek bezoeken en dagbehandelingen. De medisch specialisten worden afzonderlijk betaald, veelal op basis van een lumpsumregeling. Beide geldstromen zijn niet direct afhankelijk van de geleverde prestaties (kwalitatief en kwantitatief). Daarmee worden ziekenhuizen onvoldoende beloond voor goede prestaties of afgerekend op ondermaatse prestaties.

Marktwerking
Om de steeds oplopende kosten in de gezondheidszorg te beheersen is gezocht naar een systeem waarbij de financiering gekoppeld is aan de prestaties (prestatiebekostiging). Kern van het nieuwe systeem is marktwerking: ziekenhuizen verdienen met prestaties (medische behandelingen) de kosten terug. Om dit te bereiken is het noodzakelijk de zorgprestatie vast te omschrijven: de DBC.

Terug naar boven

EO

Leden van de Evangelische Omroep (EO) ontvangen bij Pro Life korting op hun basisverzekering en aanvullende verzekering.

Bereken uw voordeel

Terug naar boven

Eigen risico

Wettelijk eigen risico
Het wettelijk eigen risico is een bedrag dat u moet betalen als u medische kosten maakt. Dit betekent dat u de eerste zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Verstrekkingen uit de aanvullende verzekeringen vallen hier niet onder. Gebruikt u geen zorg? Dan betaalt u niets. Uitzondering op de regel zijn de jongeren tot 18 jaar. Zij betalen geen premie en hebben dus ook geen eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan in stappen oplopen van € 100 tot maximaal € 500. Door hiervoor te kiezen krijgt u premievoordeel. 

Hoe werkt het?
Als u medische kosten maakt, dan tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillige eigen risico. Pro Life heeft het verplicht en vrijwillig gekozen eigen risico gesynchroniseerd. Dat betekent dat de verstrekkingen waarvoor geen verplicht eigen risico geldt ook geen vrijwillig gekozen eigen risico geldt. 

Zorg waarvoor geen eigen risico geldt
Het eigen risico geldt niet voor huisarts, ketenzorg (multidisciplinaire zorgverlening chronisch zieken), verloskundige zorg, kraamzorg en nacontroles van levende donoren na een in de polisvoorwaarden opgenomen periode. Het eigen risico geldt wel voor alle andere zorgvormen uit jouw basisverzekering.

Compensatie eigen risico (CER)
Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid soms een compensatie. Deze compensatie heet de Compensatie eigen risico (Cer). De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden voor de Compensatie eigen risico vastgesteld. Hebt u recht op de Compensatie eigen risico? Dan hoeft u zelf niets te doen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de compensatie wordt gekeken naar gegevens die geregistreerd staan bij uw zorgverzekeraar en het CAK. Komt u in aanmerking voor de Compensatie eigen risico in een bepaald jaar? Dan stuurt het CAK u tussen 31 augustus en 1 oktober een beschikking. Hebt u geen beschikking ontvangen, dat kunt u informatie vinden op http://www.hetcak.nl/. 

Terug naar boven

Europese Ziektekostenverzekeringskaart

Pro Life verzekerden hebben een klantenpas die gecombineerd is met de Europese ziekteverzekeringskaart. Wie tijdens een vakantie in Europa of Australië hulp van zorgverleners nodig heeft, hoeft met deze pas in de meeste gevallen niet meer zelf af te rekenen. 

Terug naar boven

Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden inzake de (zorg)verzekering moeten zich vanaf 1 januari 2006 laten registreren. Dat geldt niet alleen voor kostwinners, maar ook voor hun partner en kinderen. Om u te registreren neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Nadat u geregistreerd bent als gemoedsbezwaarde kunt u de verklaring 'Bewijs van ontheffing verzekeringsplicht wegens gemoedsbezwaren' aan Pro Life opsturen.

Terug naar boven

GVS

GVS staat voor geneesmiddelenvergoedingssysteem. In de GVS wordt de vergoeding van geneesmiddelen geregeld. Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen worden niet vergoed. Per geneesmiddel geldt ook een maximale vergoeding. Zodra een leverancier deze maximale vergoeding overschrijdt moet de verzekerde het bedrag boven de limiet zelf betalen. Deze eigen bijdrage wordt de GVS-bijdrage genoemd.

Hoe werkt het GVS?
De geneesmiddelen worden onderverdeeld in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Middelen zijn onderling vervangbaar als ze beschikken over een gelijksoortig(e) werking/werkingsmechanisme en toepassingsgebied, als er geen klinisch relevante verschillen in eigenschappen zijn, als ze een gelijke toedieningsweg hebben en ten slotte bestemd zijn voor dezelfde leeftijdscategorie.

Hoe komt een geneesmiddel in het GVS?
Zorginstituut Nederland heeft als taak de minister van VWS te adviseren over opname van geneesmiddelen in het GVS. Bij het beoordelen ligt de nadruk op de therapeutische waarde van het geneesmiddel en de doelmatigheid. De beslissing daarover wordt genomen door de minister van VWS, die zich daarbij door Zorginstituut Nederland laat adviseren. Voor opname in het GVS moet een geneesmiddel een wettelijke procedure doorlopen.

Wat vergoedt Pro Life in de aanvullende verzekering?
Hebt u een Extra Largepolis, dan hebt u recht op een vergoeding tot een maximumbedrag voor de GVS-bijdrage. De vergoeding is per verzekerde per kalenderjaar.

Terug naar boven

Inkomensafhankelijke bijdrage

De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen: u betaalt premie aan Pro Life en een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid.

Premie betalen aan Pro Life
Voor de zorgverzekering betaalt u premie aan Pro Life. Het basispakket van zorgverzekeringen is gelijk, maar de premie voor dit pakket kan wel per verzekeraar verschillen.

Inkomensafhankelijke bijdrage
Naast de premie aan Pro Life betaalt u een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw bijdrage. Als u in loondienst bent of een uitkering hebt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage automatisch ingehouden op uw loon of uitkering. Afhankelijk van het soort inkomen dat u ontvangt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage vergoed door uw werkgever of uitkeringsinstantie. U betaalt over de vergoeding wel loonbelasting/premie volksverzekeringen. Als u niet in loondienst bent of geen uitkering hebt, betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage via een aanslag bij de belastingdienst.

Zorgtoeslag
Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor de premiekosten een tegemoetkoming krijgen van de Belastingdienst: de zorgtoeslag.

Terug naar boven

Klantenpas

De Pro Life klantenpas is het bewijs dat u bij ons verzekerd bent. Het is verstandig om deze altijd mee te nemen, zodat zorgverleners de juiste verzekeringsinformatie kunnen inzien. De Pro Life klantenpas is gecombineerd met de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). De klantenpas is 5 jaar geldig. U ontvangt de pas wanneer u een basisverzekering bij ons afsluit. Op de pas staat uw aanvullende verzekering niet vermeld.

Terug naar boven

Medische selectie

Pro Life accepteert iedereen voor de aanvullende verzekeringen. Alleen voor de meest uitgebreide tandartsverzekering Tand Large geldt er medische selectie. 

Wij stellen u een aantal vragen over de staat van uw gebit. Als blijkt dat er veel zorg nodig is, kunt u geen uitgebreide tandartsverzekering afsluiten. U kunt dan wel kiezen voor de Tand Small en Tand Medium.

Uitgebreide tandartsverzekering aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier Tandartsverzekeringen in.

Terug naar boven

Mijn Pro Life

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt Mijn Pro Life de mogelijkheid al uw zorgverzekeringszaken eenvoudig online te regelen. Voor het inloggen op Mijn Pro Life kunt u gebruikmaken van uw DigiD (de inlogcode voor al uw overheidszaken). Deze inlogcode garandeert tevens dat u de enige bent die toegang heeft tot uw gegevens. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze heel gemakkelijk aanvragen via http://www.digid.nl/.

Terug naar boven

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering maakt u aanspraak op zorg en niet op vergoeding van de gemaakte zorgkosten. U bent verzekerd van zorg bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft.

De naturaverzekering van Pro Life
De Principe Polis is een naturaverzekering. U bent verzekerd van zorg bij zorgverleners die een contract met Pro Life hebben. In deze contracten zijn afspraken gemaakt over de prijs en aard van de zorg. Pro Life regelt de betaling rechtstreeks met deze zorgverleners. Met een naturaverzekering hebt u geen last van bonnetjes en hoeft u geen bedragen voor te schieten. Pro Life regelt het allemaal en rekent rechtstreeks af met uw arts, therapeut of specialist.

Andere verzekeringen van Pro Life
Naast de naturaverzekering kunt u ook kiezen voor de Principe Polis Restitutie (restitutieverzekering).

Terug naar boven

Nederlandse Zorgautoriteit

Via gereguleerde marktwerking in de zorg wil de overheid een beter systeem van gezondheidszorg bereiken dat stimuleert tot verhoogde efficiëntie en leidt tot betere kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie. Hiervoor is de NZa in het leven geroepen.

De NZa: marktmeester in de zorg
De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal. Door de intrede van marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.

De NZa: onafhankelijk toezichthouder op de zorg
De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden. 

Terug naar boven

NPV

Leden van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) ontvangen bij Pro Life korting op hun basisverzekering en aanvullende verzekering.

Bereken uw voordeel

Wat vergoedt Pro Life in de aanvullende verzekering?
Hebt u aanvullende verzekering, dan hebt u recht op een vergoeding tot een maximumbedrag voor een lidmaatschap van een patiëntenvereniging en ouderenbond . De vergoeding is per verzekerde per kalenderjaar.

Terug naar boven

Opzeggen verzekering

Wilt u opzeggen? Kijk dan eerst of we een gunstiger pakket voor u hebben. Bijvoorbeeld met een lagere premie of andere vergoedingen. Bel ons direct op 033 422 81 88, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur (lokaal tarief).

Pro Life heeft altijd een pakket dat aansluit bij uw persoonlijke situatie. Iedereen heeft de keuze uit verschillende vergoedingen en aantrekkelijke extra’s. Zo vindt u altijd een zorgverzekering die bij u past. Kortom, met Pro Life bent u verzekerd van goede zorg.

Jaarlijkse opzegmogelijkheid
Uw zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. U hebt jaarlijks de mogelijkheid om de zorgverzekering op te zeggen. Als u zich voor 1 januari aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, zegt deze automatisch de oude verzekering voor u op.

Tussentijds opzeggen
In bepaalde situaties is het mogelijk om de verzekering tussentijds op te zeggen. Dit is mogelijk als:

 • u verhuist naar het buitenland en u ontvangt geen inkomen uit Nederland;
 • u van een collectieve verzekering van uw werkgever overstapt naar een andere collectieve verzekering van een andere werkgever;
 • wij, als zorgverzekeraar, de polisvoorwaarden tussentijds wijzigen ten nadele van u. 


Hoe kan ik opzeggen?

Schrijf een brief met daarin de volgende gegevens:

 • uw voorletters en achternaam en adresgegevens
 • uw geboortedatum, klantnummer en burgerservicenummer
 • of het gaat om de basisverzekering of de aanvullende verzekering
 • voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt
 • de reden van opzegging
 • per welke datum moet worden beëindigd
 • uw e-mailadres
 • of u na uitschrijving geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief van Agis per e-mail 


U kunt uw opzegging met uw handtekening sturen naar:

Pro Life Zorgverzekeringen
Postbus 709
3800 AS Amersfoort

Heeft u hierover vragen? Bel ons op 033 422 81 88 (lokaal tarief), bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur.

Terug naar boven

Overstappen

Tijdens het jaar kunt u in sommige gevallen van zorgverzekeraar wisselen. Hier leest u wanneer dat kan en wat u moet doen om over te stappen naar Pro Life. In bepaalde gevallen kunt u zichzelf in de loop van het jaar bij Pro Life verzekeren:

 • Als u een eigen verzekering af wilt sluiten en niet meer meeverzekerd wilt zijn, bijvoorbeeld omdat u 18 jaar bent geworden of op uzelf gaat wonen.
 • Als u in Nederland belasting gaat betalen en in het buitenland woont
 • Als u een militaire ambtenaar bent die uit dienst treedt
 • Als u uit het buitenland komt en in Nederland gaat wonen
 • Als u nu onverzekerd bent, maar wel verzekeringsplichtig bent. Alle personen die in Nederland wonen zijn verzekeringsplichtig met uitzondering van: personen zonder verblijfsvergunning, personen die in het buitenland werken, personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en daardoor in Nederland inkomstenbelasting betalen, personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden en militairen in actieve dienst.
 • Als u van baan verandert, kunt u zich bij uw volgende werkgever in de collectiviteit aanmelden. U moet aangeven dat u bij uw oude werkgever de collectiviteit wilt opzeggen vanwege een andere werkgever met een collectiviteit bij een andere zorgverzekeraar. U wordt dan uitgeschreven per datum in dienst treden (als dit een eerste van de maand is), anders per eerste van de maand volgend op datum in dienst. U moet de melding wel binnen een maand na datum indiensttreding doorgeven, anders is de opzegging te laat en wordt u pas aan het einde van het jaar uitgescheven.


In allerlei internationale situaties gelden er afwijkende regels. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het College voor Zorgverzekeringen.

Hoe sluit u uw verzekering af?
U kunt eenvoudig een verzekering afsluiten bij Pro Life via onze website.

Terug naar boven

PCOB

Leden van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) ontvangen bij Pro Life korting op hun basisverzekering en aanvullende verzekering.

Hoe hoog is de korting?
De korting op de basisverzekering is 7,4 % en op de aanvullende verzekering ontvangt u 7,5% korting.

Bereken uw voordeel

Terug naar boven

Premie zorgverzekering

De premie voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen. Een inkomensafhankelijke bijdrage dat van uw inkomen wordt ingehouden en de nominale premie.

De nominale premie is een vast bedrag dat u voor de basisverzekering betaalt. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt deze nominale premie en is voor iedereen gelijk.

Via collectieve contracten is het mogelijk dat deelnemers van het collectieve contract korting krijgen op de nominale premie.

Zorgtoeslag
Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor de premiekosten een tegemoetkoming krijgen van de Belastingdienst: de zorgtoeslag.

Terug naar boven

Premieberekening

Pro Life maakt het u heel makkelijk om een premieberekening te maken. Dit kunt u namelijk online doen. U vult een aantal gegevens in en ontvangt uw persoonlijke, eenvoudige en heldere premieberekening voor uw situatie. Doe een premieberekening en ontvang een offerte via e-mail of post.

Terug naar boven

RD

Abonnees van het Reformatorisch Dagblad (RD) ontvangen bij Pro Life korting op hun basisverzekering en aanvullende verzekering.

Hoe hoog is de korting?

Bereken uw voordeel

Terug naar boven

Restitutieverzekering

Bij een restitutieverzekering maakt u aanspraak op gemaakte zorgkosten. U kiest zelf uw zorgverlener en kan de zorg naderhand declareren. Dit in tegenstelling tot de naturaverzekering waarbij u rechtstreeks aanspraak maakt op gecontracteerde zorg. De restitutiepolis bij Pro Life heet Principe Polis Restitutie.

Terug naar boven

RMU

Leden van de Reformatorische Maatschappelijk Unie (RMU) ontvangen bij Pro Life korting op hun basisverzekering en aanvullende verzekering.

Hoe hoog is de korting?

Bereken uw voordeel

Terug naar boven

Siriz

Leden van de Siriz ontvangen bij Pro Life korting op hun basisverzekering en aanvullende verzekering.

Hoe hoog is de korting?

Bereken uw voordeel

Terug naar boven

Studentenverzekering

Voor studenten die studeren aan een hogeschool of universiteit heeft Pro Life een studentenpolis. 

Hoe kan een studentenpolis afgesloten worden?
Kijk op onze website en meld je aan

Terug naar boven

Tandartsverzekering

Vanuit deze verzekering worden de tandartskosten betaald voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Tandartskosten voor personen tot 18 worden grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering.

Pro Life heeft drie tandverzekeringen:

 • Tand Small - Dit is de goedkoopste tandverzekering. Hiermee krijgt u tot een maximum van € 250,- per jaar vergoed.
 • Tand Medium - Hiermee krijgt u tot een maximum van € 500,- per jaar vergoed.
 • Tand Large - Dit is de meest uitgebreide tandverzekering. U krijgt hier tot een maximum van € 1.000,- per jaar vergoed. Voor deze verzekering moet u vragen beantwoorden over de status en onderhoud van uw gebit.


Welke verzekering past bij mij?

Pro Life geeft uw graag advies welke tandverzekering het beste bij u past. Lees meer over de tandverzekering op de website Wijzer in Geldzaken.

Terug naar boven

Termijnkorting

Betaalt u uw zorgverzekering per kwartaal, per half jaar of per jaar dan ontvangt u van Pro Life de volgende kortingen op de premie:

 • Half jaar 1,25% korting
 • Jaar 3 % korting

Hoe kunt u de termijnkorting regelen?
Om termijnkorting te ontvangen moet u dit regelen in de maand voordat het nieuwe kwartaal, half jaar of jaar begint. U kunt het regelen via Mijn Pro Life of u kunt contact opnemen met onze Klantenservice op telefoonnummer 033 422 81 88, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur (lokaal tarief).

Terug naar boven

Verzekeringen

U leeft volgens christelijke normen en waarden. Dat is belangrijk voor u. Die wilt u terugzien in alle facetten van uw leven. Ook in uw zorgverzekering. Kies daarom voor Pro Life. Want Pro Life zet zich in voor het verbeteren van christelijke zorg en biedt voordelen die écht tellen.

Aanvullende verzekeringen
Kies de aanvullende verzekering die bij u past. Pro Life biedt u vier aanvullende verzekeringen en drie tandverzekeringen bovenop uw basisverzekering.


Tandverzekering
Pro Life biedt verzekerden vanaf 18 jaar de keuze uit drie tandverzekeringen.

Terug naar boven

Verzekeringsplicht

Iedere Nederlander heeft sinds 1 januari 2006 verzekeringsplicht. De verzekeringsplicht verplicht iedereen een basiszorgverzekering af te sluiten.

Acceptatieplicht
Zorgverzekeraars moeten iedereen zonder voorwaarden accepteren voor de basiszorgverzekering. Dit heet de acceptatieplicht. Pro Life accepteert ook iedereen voor de aanvullende verzekering.

Kinderen
Kinderen onder de 18 jaar moeten ook zorgverzekerd zijn. Een van de ouders moet voor hen een zorgverzekering afsluiten. Ze betalen geen premie, de verzekering wordt betaald door het Rijk.

Niet verzekerd
Wie niet verzekerd is, loopt kans op een boete. Voor elke maand die u niet verzekerd bent (van maximaal 5 jaar), betaalt u een boete. Maakt u in deze periode zorgkosten, dan moet u die zelf betalen. U kunt bij Zorginstituut Nederland in beroep gaan tegen de boete.

Uitzonderingen
Twee groepen hebben geen verzekeringsplicht:

Terug naar boven

Wachtlijstbemiddeling

Wie ziek is, wil graag snel geholpen worden. Dan wilt u liever niet op een wachtlijst terecht komen. Pro Life heeft een speciale service die informeert en bemiddelt als u te maken krijgt met een wachtlijst.

De Pro Life Zorgcoach regelt de wachtlijstbemiddeling, en gaat actief op zoek naar een ziekenhuis met een kortere wachtlijst. Eerst in uw regio, daarna daarbuiten. Wanneer wij een korte wachtlijst voor u gevonden hebben, leggen we dit aan u voor. Uiteraard blijft het altijd uw eigen beslissing of u naar een ander ziekenhuis gaat met een kortere wachtlijst.

Aanmelden
U kunt wachtlijstbemiddeling aanvragen door te bellen met de Pro Life Zorgcoach op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur via telefoonnummer 033 422 81 88 (lokaal tarief).

Terug naar boven

Wanbetalers

Verzekerden die twee maanden of langer hun premie niet hebben betaald vallen onder de maatregelen van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekeringen.

Is de betalingsachterstand opgelopen tot zes maanden dan meldt Pro Life de verzekerde aan bij het Zorginstituut Nederland dat de premie-inning overneemt. Op het moment dat de verzekerde wordt overgedragen aan Zorginstituut Nederland wordt de premie bij Pro Life tijdelijk op € 0 gezet. Verzekerde moet dan aan Zorginstituut Nederland een 'bestuursrechtelijke premie' betalen die 130% is van de standaardpremie. Dit bedrag wordt geïncasseerd via bronheffing waarbij het wordt ingehouden op het inkomen (loon, uitkering of pensioen).

Zodra de volledige betalingsachterstand voldaan is, draagt Zorginstituut Nederland de verzekerde weer over naar Pro Life en wordt de maandelijkse premie weer doorberekend aan de verzekerde. Tot de overdracht is Pro Life verplicht de klant te informeren. Dit gebeurt met de 2 maandsbrief, de 4 maandsbrief en de 6 maandsbrief. Iemand met een betalingsachterstand kan niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Advies van Pro Life
Hebt u problemen met de betaling van uw premie, eigen risico of nota’s die wij voor u hebben betaald. Neem dan contact met ons op telefoonnummer 033 422 81 88 (Lokaal tarief. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 17:30 uur)

Terug naar boven

Ziektekosten

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Een ziektenkostenverzekering kan uit verschillende onderdelen bestaan, een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering.

De basisverzekering
De basisverzekering is een ziektekostenverzekering die, zoals de naam al zegt, de basisziektekosten dekt. Het gaat daarbij om huisarts, tandzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en zorg door verloskundige of specialist. De basisverzekering is bij elke ziektekosten verzekeraar hetzelfde, maar de prijs kan per verzekeraar verschillen.

Natura of restitutie
U kunt bij de basisverzekering kiezen tussen een natura ziektekostenverzekering of een restitutie ziektekostenverzekering. Met de naturaverzekering bent u verzekerd van zorg bij zorgverleners die een contract met de ziektekostenverzekeraar hebben. Bij de restitutieverzekering kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Uw ziektekosten worden grotendeels vergoed.

Aanvullende verzekering
Bovenop de basisverzekering kunt u kiezen voor een aanvullende verzekering. In deze ziektekostenverzekering worden extra diensten en zorg vergoed, bijvoorbeeld de vergoeding van brillen. De inhoud van de aanvullende verzekeringen verschilt sterk per ziektekosten verzekeraar. Het loont dus altijd om het aanbod van ziektekostenverzekeraars te vergelijken.

Terug naar boven

Ziektekostenverzekeringen

Verzekeringen
U leeft volgens christelijke normen en waarden. Dat is belangrijk voor u. Die wilt u terugzien in alle facetten van uw leven. Ook in uw ziektekostenverzekering. Kies daarom voor Pro Life. Want Pro Life zet zich in voor het verbeteren van christelijke zorg en biedt voordelen die écht tellen.

Aanvullende verzekeringen
Kies de aanvullende verzekering die bij u past. Pro Life biedt u vier aanvullende verzekeringen en drie tandverzekeringen bovenop uw basisverzekering.


Tandverzekering
Pro Life biedt verzekerden vanaf 18 jaar de keuze uit drie tandverzekeringen.

Terug naar boven

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland houdt toezicht op de uitvoering van de zorgverzekering. Het geeft de zorgverzekeraars richtlijnen en adviseert de overheid. Daarnaast bewaakt Zorginstituut Nederland de afstemming tussen de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Wat doet Zorginstituut Nederland?
Zorginstituut Nederland kijkt of de vormen van zorg waarop een verzekerde wettelijk recht heeft, nog wel actueel zijn. Daarbij hanteert het Zorginstituut Nederland vier vragen:

 • Waar hebben verzekerden recht op vanuit de Zorgverzekeringswet?
 • Hoe bepaal je waar verzekerden recht op hebben?
 • Hoe zorg je dat AWBZ-verzekerden krijgen waar ze recht op hebben?
 • Hoe zorgen we dat alle partijen weten waar de verzekerden recht op hebben?


Ten slotte voert Zorginstituut Nederland nog een aantal specifieke activiteiten uit:

 • Verrekent ziektekostenpremie voor Nederlanders die in het buitenland wonen
 • Voert de boeteregling uit voor mensen die niet verzekerd zijn
 • Voert de vergoeding van zorgkosten voor gemoedsbezwaarden uit
 • Verantwoordelijk voor het bevorderen van elektronische gegevensuitwisseling in de uitvoering van de zorgverzekeringen.

Terug naar boven

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. U kunt de zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de kosten van de premie. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Iemand met een laag inkomen krijgt meer zorgtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

Hoe komt u voor de zorgtoeslag in aanmerking?
Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een Nederlandse zorgverzekering.
 • Het (gezamenlijke) inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.


U kunt uw zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Kan ik zorgtoeslag krijgen als ik geen inkomen heb en dus geen belasting betaal?
Iedere volwassene met een zorgverzekering kan zorgtoeslag krijgen. Als u geen inkomen hebt en u hebt geen partner met inkomen, hebt u juist recht op zorgtoeslag. Uw toetsingsinkomen komt dan immers onder de grens van de zorgtoeslag uit.

Terug naar boven

Zorgverzekeraar

Een zorgverzekeraar is een partij die de zorgverzekering uitvoert. De verzekeraar mag de zorgverzekering alleen uitvoeren als deze een vergunning heeft van De Nederlandse Bank. De zorgverzekeraar moet zich ook melden bij het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ).

Pro Life. De Christelijke Zorgverzekeraar
U leeft volgens christelijke normen en waarden. Dat is belangrijk voor u. Die wilt u terugzien in alle facetten van uw leven. Ook in uw zorgverzekering. Kies daarom voor Pro Life. Want Pro Life zet zich in voor het verbeteren van christelijke zorg en biedt voordelen die écht tellen.

Meld u aan bij Pro Life

Terug naar boven

Zorgverzekeringswet

In Nederland kennen we de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de zorgverzekering in de wet is geregeld. Iedere Nederlander moet volgens die zorgverzekeringswet verzekerd zijn tegen ziektekosten, de zogenaamde verzekeringsplicht.

Historie
Ziekenfondsen bestaan als sinds het begin van de vorige eeuw. Maar pas in 1941 treed een eerste zorgverzekeringswet in werking: het ziekenfondsbesluit. Iedereen met een inkomen beneden een bepaalde grens moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. In 1964 wordt deze zorgverzekeringswet uitgebreid met een vrijwillige en een bejaardenverzekering.

In 1968 wordt de zorgverzekeringwet veranderd: de AWBZ wordt ingevoerd, een verzekering voor zware medische risico’s. In 1974 komt er een voorstel om de zorgverzekeringswet nogmaals te veranderen. Maar het duurt tot 2006 voordat deze wijziging eindelijk is doorgevoerd. Inmiddels is de AWBZ vervangen door de Wet Langdurige Zorg. 

Wat houdt de zorgverzekeringwet in?
De zorgverzekeringswet houdt in dat er één verzekering is, waarvoor de overheid het verplichte basispakket bepaalt en waarvoor verzekeraars iedereen moeten accepteren. Ook is in zorgverzekeringswet geregeld dat mensen gecompenseerd worden met een zorgtoeslag.

Terug naar boven