Vooraf gespreid betalen eigen risico

Vraag nu aan voor uw eigen risico van 2018

Is het eigen risico een groot bedrag voor u? En verwacht u het eigen risico sowieso op te maken? Dan kan het fijn zijn om vooraf gespreid te betalen. U betaalt het eigen risico in 10 termijnen. Het eerste termijnbedrag betaalt u in februari. Ook als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt, betaalt u de maandelijkse termijn.

Let op: Regel het vooraf gespreid betalen van uw eigen risico zo vroeg mogelijk. Bij voorkeur vóór 1 januari. De reden hiervoor is dat u in januari al zorgkosten kunt maken. Heeft u gespreid betalen op dat moment nog niet aangevraagd? Dan krijgt u hiervan wél een rekening.

Vraag vooraf gespreid betalen eigen risico aan als u:

  • verwacht het verplicht eigen risico van 2018 volledig te gebruiken;
  • voor 1 januari 2018 18 jaar of ouder bent;
  • verzekeringnemer bent;
  • geen vrijwillig eigen risico heeft;
  • uw premie en zorgkosten per automatische incasso betaalt.

 Gespreid betalen aanvragen

Geen DigiD? Vraag aan.

Veelgestelde vragen

Wij schrijven het bedrag af rond de 27ste van elke maand, tussen februari en november. De bedragen ziet u apart van de premie op uw rekeningoverzicht staan. Let op! We stoppen de gespreide betaling als u de termijnen niet betaalt. Of als u de verzekering stopt.
​Heeft u aan het einde van het jaar uw eigen risico niet opgemaakt? Dan betalen wij het bedrag dat nog openstaat aan u terug. Dit doen we dan eind april van het jaar erop. Komen er na april nog rekeningen? Dan ontvangt u hiervan een declaratieoverzicht. Dit bedrag brengen we dan apart in rekening.
​Nee, u krijgt hiervan geen bericht. Wel kunt u de actuele stand van uw eigen risico altijd inzien op Mijn Pro Life.
De aan- of afmelding gaat altijd in per 1 januari. Meldt u zich aan tussen 1 januari en 1 februari van het nieuwe jaar? Dan gaat gespreid betalen met terugwerkende kracht in. U krijgt een bevestiging van uw aanvraag via e-mail. U blijft ieder jaar gespreid betalen. Tot u aangeeft er mee te willen stoppen. Dit kan tot 1 februari van het nieuwe jaar.
Dit doen we om vreemde afrondingsverschillen te voorkomen. Omdat verzekerden tot 1 februari kunnen overstappen beginnen wij pas 27 februari met incasseren.​​
Natuurlijk blijft die mogelijkheid bestaan. Dit kunt u altijd aanvragen in  Mijn Pro Life bij "Mijn financieel overzicht". Vooraf betalen kan handig zijn als u de kosten voor het eigen risico al vroeg in het jaar verwacht. ​​​
​We stoppen de gespreide betaling als wij een termijn niet kunnen afschrijven.
Mogelijk is het een rekening van afgelopen jaar. Hiervoor kunt u bij ons een betalingsregeling afsluiten. Is de rekening van dit jaar? Dan kunnen wij de rekening niet opnemen in de regeling gespreid betalen. Gespreid betalen van het eigen risico gaat altijd in 10 termijnen van € 38,50. Kiest u toch voor gespreid betalen? Dan betaalt u de losse rekening zelf, naast de termijnen voor het eigen risico. Daardoor betaalt u dus eerst teveel eigen risico. Dit krijgt u pas terug in april van het volgende jaar. 

Is het een hoge rekening? Kies dan niet voor gespreid betalen maar vraag een betalingsregeling​ aan om de rekening in gedeelten te betalen.
​​​​​​​​