Krijg ik reiskosten vergoed?

Kijk of u een vergoeding krijgt

Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor chemotherapie? Of bent u met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht? Kijk of u de kosten voor openbaar vervoer, taxi, eigen vervoer of ambulance vergoed krijgt?

Vervoer voor u

Vervoer naar het buitenland