IVF en andere mogelijkheden

Als echtpaar heeft u een kinderwens. Tot op heden is een zwangerschap uitgebleven. Om die reden bent u in het medische circuit terechtgekomen. U heeft in de tussentijd al verschillende onderzoeken achter de rug. Uiteindelijk is er door de behandelend arts IVF (In Vitro Fertilisatie) geadviseerd.

U heeft dan waarschijnlijk te maken met een van de volgende 2 situaties:

  • Er is een duidelijke oorzaak gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat beide eileiders niet toegankelijk zijn. De zaadcel kan de eicel niet ontmoeten waardoor geen bevruchting optreedt. In een dergelijke situatie is IVF de enige mogelijkheid om zwanger te worden.
  • Het kan ook zijn dat er medisch gezien niets is gevonden wat het uitblijven van een zwangerschap verklaart. Ook dan krijgt u uiteindelijk IVF geadviseerd. IVF kan dus ook worden aangeraden bij onbegrepen kinderloosheid.

Christelijke kijk op IVF

Hoe moet je als christen tegen IVF aankijken? En hoe kijkt Pro Life Zorgverzekeringen er tegenaan? Een christen gaat er vanuit dat het menselijke leven door God is en wordt geschapen. Daarom verdient dit leven vanaf de bevruchting bescherming. Vanaf de bevruchting zijn alle genetische eigenschappen van een mens aanwezig. En dat heeft consequenties voor het medisch handelen.

Pro Life heeft na onderzoek een aantal randvoorwaarden voor IVF opgesteld. Wij geloven dat een christen alleen achter IVF kan staan op voorwaarde dat IVF binnen het huwelijksverbond van man en vrouw plaatsvindt, en alle bevruchte eicellen worden gebruikt. Als christen vinden wij namelijk dat overtollige bevruchte eicellen (restembryo's) niet vernietigd of ingevroren mogen worden. Bij het eventueel ontdooien ervan vindt namelijk een groot verlies plaats. Zo'n 50 procent 'overleeft' dit niet. Daarom vinden wij dat dit niet verantwoord is. Bovendien kunnen zich allerlei ongewenste situaties voordoen. Zo kan het gebeuren dat de bevruchte eicellen later niet meer in te planten zijn en vernietigd moeten worden. Voor meer informatie of geestelijke begeleiding bij de keuze voor IVF verwijzen wij u naar de Pro Life Vertrouwensarts.

Alternatieven voor IVF

Er zijn verschillende alternatieven voor echtparen met onbegrepen kinderloosheid. In overleg met de leden van de Pro Life Adviesraad zijn de vergoedingen vastgesteld en heeft de Adviesraad haar goedkeuring hierover uitgesproken.

Samengevat is het volgende vastgesteld

Bij onvruchtbaarheid met een duidelijke oorzaak, waarbij IVF de enige mogelijkheid is om zwanger te worden, krijgt u de onkosten van een IVF-behandeling vergoed. Voorwaarde is dat de behandeling plaatsvindt binnen de grenzen van het huwelijk en er geen restembryo's ontstaan. Pro Life vergoedt maximaal 3 behandelingen.

Bij onbegrepen onvruchtbaarheid adviseren we eerst tijdens een half jaar de aangeboden alternatieven te volgen. Deze vergoedt Pro Life voor een deel. Als er na een half jaar nog geen zwangerschap is opgetreden, komt u in aanmerking voor een IVF-behandeling. Uiteraard vindt die plaats binnen de hierboven genoemde grenzen.