IVF en andere mogelijkheden

Heeft u een kinderwens? En is een zwangerschap tot nu toe niet gelukt? Dan het het zijn dat u in het medische circuit terecht bent gekomen. En dat de arts, na verschillende onderzoeken, IVF (In Vitro Fertilisatie) adviseert.

U heeft dan waarschijnlijk te maken met een van de volgende 2 situaties:

  • Er is een duidelijke oorzaak gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat beide eileiders niet toegankelijk zijn. De zaadcel kan de eicel niet ontmoeten waardoor geen bevruchting optreedt. In een dergelijke situatie is IVF de enige mogelijkheid om zwanger te worden.
  • Het kan ook zijn dat er medisch gezien niets is gevonden wat het uitblijven van een zwangerschap verklaart. Ook dan krijgt u uiteindelijk IVF geadviseerd. IVF kan dus ook worden aangeraden bij onbegrepen kinderloosheid.

Christelijke kijk op IVF

Hoe moet je als christen tegen IVF aankijken? En hoe kijkt Pro Life Zorgverzekeringen er tegenaan? Een christen gaat er vanuit dat het menselijke leven door God is en wordt geschapen. Daarom verdient dit leven vanaf de bevruchting bescherming. Vanaf de bevruchting zijn alle genetische eigenschappen van een mens aanwezig. En dat heeft consequenties voor het medisch handelen.

Pro Life heeft na onderzoek een aantal randvoorwaarden voor IVF opgesteld. Wij geloven dat een christen alleen achter IVF kan staan op voorwaarde dat IVF binnen het huwelijksverbond van man en vrouw plaatsvindt, en alle bevruchte eicellen worden gebruikt. Als christen vinden wij namelijk dat overtollige bevruchte eicellen (restembryo's) niet vernietigd of ingevroren mogen worden. Bij het eventueel ontdooien ervan vindt namelijk een groot verlies plaats. Zo'n 50 procent 'overleeft' dit niet. Daarom vinden wij dat dit niet verantwoord is. Bovendien kunnen zich allerlei ongewenste situaties voordoen. Zo kan het gebeuren dat de bevruchte eicellen later niet meer in te planten zijn en vernietigd moeten worden. Voor meer informatie of geestelijke begeleiding bij de keuze voor IVF verwijzen wij u naar de Pro Life Vertrouwensarts.

Alternatieven voor IVF 

Er zijn verschillende alternatieven voor echtparen zonder duidelijke oorzaak voor de onvruchtbaarheid. In overleg met de leden van de Pro Life Adviesraad zijn de vergoedingen vastgesteld voor 2 natuurlijke vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat zijn: 

Samengevat is het volgende vastgesteld

Is er sprake van onvruchtbaarheid met een duidelijke oorzaak? En is IVF de enige mogelijkheid om zwanger te worden? Dan krijgt u de onkosten van een IVF-behandeling vergoed. Voorwaarde is dat de behandeling plaatsvindt binnen de grenzen van het huwelijk. En dat er geen restembryo's ontstaan. Dat zijn bevruchte eicellen die overblijven. Pro Life vergoedt maximaal 3 behandelingen.

Is er geen duidelijke oorzaak voor de onvruchtbaarheid gevonden? Dan kunt u erover nadenken om eerst een natuurlijke behandeling te proberen via Sensiplan of FertilityCare. Deze vergoedt Pro Life voor een deel. Als u niet zwanger raakt, kunt u daarna alsnog kiezen voor een IVF-behandeling.