Pro Life Raad

De Pro Life Raad bewaakt de identiteit en zelfstandigheid van Pro Life

De leden beoordelen onze polissen en adviseren over nieuwe ontwikkelingen. Voor deze zaken onderhoudt Pro Life ook contacten met andere christelijke zorginstellingen en de politiek. Zo bouwen we gezamenlijk verder aan christelijk zorg in Nederland.

Wij vragen de leden ook advies over medisch-ethische onderwerpen

Er zijn artikelen geschreven over enkele onderwerpen waarover Pro Life advies heeft aangevraagd: IVF en andere mogelijkheden, Onderzoek rondom zwangerschap en geboorte, Versterven en Palliatieve sedatie.

De Pro Life Raad bestaat uit deskundigen

Leden van de Pro Life Raad zijn deskundig op medisch, ethisch, politiek of economisch gebied.

Jaap Gootjes 

Drs. J.R.G. Gootjes
Zorgmanager Stichting Kuria

Stef Groenewoud 

Dr. S. Groenewoud

Gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ healthcare, Radboudumc te Nijmegen, oud-directeur Prof. Dr. G.A. Lindeboominstituut

 

Henk Jochemsen 

Prof. Dr. H.J. Jochemsen
Directeur Prisma, Hoogleraar medische ethiek VU Medisch Centrum, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Universiteit van Wageningen

 

J.H. van der Meiden
Contextueel therapeut, docent-onderzoeker contextuele hulpverlening bij CHE

Alfred Theeuw 

Dr. A.A. Teeuw
Theoloog, specialist ouderengeneeskunde bij verpleeghuis Salem

Susanne van der Velden

Dr. S. van der Velden
Gynaecoloog en NaProTechnology specialist

Bas van der Ven

Mr. Drs. H.J. van der Ven
Directeur uitvaartverzekeraar, oud- directeur VBOK en Katholiek Nieuwsblad 

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut heeft een rapport opgesteld

Pro Life heeft het Lindeboom Instituut gevraagd om een kader voor vergoedingen te beschrijven, wat in overeenstemming is met een christelijke levensvisie. Dit is beschreven in het rapport Naar een christelijk-ethisch kader voor een verantwoord zorgverzekeringspakket. Op basis daarvan zijn onze verzekeringen samengesteld.