Pro Life heeft een onderscheidende zorgverzekering

Interesse in Pro Life? Iedereen is welkom! We vergoeden algemene én christelijke zorg. We vertellen u graag meer over onze unieke zorgverzekering. Dan kunt u beoordelen of we goed bij elkaar passen.

Onze basisverzekeringen zijn tot 1 januari 2023 anders dan bij de meeste zorgverzekeraars.

U denkt misschien: kan dat? Ja, dit is wettelijk geregeld. Bij de komst van de basisverzekering is er een voorstel (amendement) goedgekeurd dat is ingediend door de SGP en ChristenUnie. Vanaf 2006 kunnen zorgverzekeraars ervoor kiezen om een aantal behandelingen niet te vergoeden. Die afspraken staan beschreven in een modelovereenkomst, zoals dat heet. Vanaf 1 januari 2023 hebben we de standaard basisverzekering, wel met eigen services, programma's en aanvullende verzekeringen.

We vergoeden geen medische levensbeëindiging.

En ook geen behandelingen of medicijnen die dat tot gevolg kunnen hebben. Het gaat om:

  • Abortus in een ziekenhuis. Behalve als het leven van de moeder in gevaar is. Ongeveer 90% van de abortussen vindt plaats in een kliniek. Deze worden betaald via een subsidieregeling van de overheid en niet via de zorgverzekering.
  • Euthanasie
  • Sommige genetische onderzoeken: NIPT, nekplooimeting en vlokkentest
  • Sommige anticonceptiemiddelen: koperhoudende spiraaltjes, morning-after pil en abortuspil.
  • In-vitrofertilisatie (IVF) waarbij er restembryo’s zijn. IVF zonder restembryo’s vergoeden we wel.

Deze behandelingen vergoeden we ook niet:

  • In-vitrofertilisatie (IVF) waarbij er geslachtscellen worden gebruikt die niet van de wettelijke partner zijn.
  • Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) waarbij sperma wordt gebruikt die niet van de wettelijke partner is.
  • Hormoonbehandelingen en geslachtsveranderende ingrepen en de vervolgbehandelingen bij transseksualiteit. Geslachtsbepalende ingrepen bij tweeslachtigheid vergoeden we wel.

We vergoeden christelijk verantwoorde zorg.

We maken afspraken over christelijke zorg en hebben christelijke vergoedingen. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor algemene zorg. Soms stellen we daar wel extra voorwaarden aan, zoals bij IVF of alternatieve geneeswijzen. Voor welke vergoedingen dat geldt? U leest het op de pagina christelijk verantwoorde vergoedingen.

Bij het inkopen is er extra aandacht voor christelijke zorg.

Pro Life is onderdeel van Zilveren Kruis. Zij kopen al onze zorg in en maken waar nodig extra afspraken. Zo kunnen wij u landelijk goede zorg aanbieden én heeft u keuze uit christelijke zorgverleners. We zijn blij met deze samenwerking. We maken soms andere keuzes en hebben andere standpunten, zoals over de bescherming van ongeboren leven. Er is echter van beide kanten respect. En we krijgen alle ruimte om die zorg te bieden die bij ons past.

Pro Life: liefde voor het leven

Wij geloven dat het leven in Gods hand is. Vanaf het allereerste begin, tot aan het eind. Is dat makkelijk? Zeker niet! Iedere keuze rondom leven of sterven is een hele moeilijke keuze. We wijzen klanten de weg naar hulpverleners. Kiest een klant toch voor abortus of euthanasie? Dan helpen we met een tussentijdse overstap naar Zilveren Kruis, waar men wel een vergoeding krijgt.

Veelgestelde vragen

Wij staan achter het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en vinden dat heel belangrijk. Bij een abortus telt niet alleen het leven van de vrouw, ook van het ongeboren kind. Is dat leven al waardevol? Wij geloven van wel. Een keuze vóór het leven, lijkt zo een keuze tegen de vrouw. Dat is een moeilijk spanningsveld, daar zijn we ons van bewust.

Ja, dit wordt betaald via een subsidieregeling van de overheid. Iedere belastingbetaler in Nederland betaalt hier aan mee. Ook (minderjarige) vrouwen die bij ons verzekerd zijn, kunnen daar gebruik van maken. Ongeveer 90% van de abortussen in Nederland vindt plaats in een kliniek.

Nee. De overheid heeft bepaald dat iets niet vergoeden niet mag leiden tot premievoordeel. Dit zou ons onterecht een voorkeurspositie geven op basis van prijs. Daarnaast brengt een keuze voor het leven vaak ook hoge kosten met zich mee. Zo is pijnbestrijding bij palliatieve zorg veel duurder dan euthanasie. En leven met een ernstige aandoening brengt ook veel meer zorgkosten met zich mee dan een abortus.

We zijn zelf verantwoordelijk voor onze marketing, communicatie, klantenservice, producten en diensten. We hebben een eigen team van medewerkers. Ook hebben we een Pro Life Adviesraad, die meedenkt over de keuzes die we maken.

Natuurlijk maken we wel gebruik van de kennis, systemen en ondersteuning van Zilveren Kruis. Denk aan de techniek van de app, website, uw inlogomgeving en nog veel meer. Ook behandelen zij uw rekeningen. Dit gebeurt via de polisvoorwaarden van onze verzekeringen.

Ook interessant